Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.18: Cân đối cung cầu xi măng cả nước từ 2007 đến 2012 (Đơn vị: triệu tấn/năm)

Bảng 2.18: Cân đối cung cầu xi măng cả nước từ 2007 đến 2012 (Đơn vị: triệu tấn/năm)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp75--Áp dụng các biện pháp tích cực nhằm đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ, tiết

kiệm chi phí

--Dự trũ nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm một cách hợp lý

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

 Về tiêu thụ: Dự kiến năm 2009 là: 2660000 tấn trong đó phía Bắc

997,500 tấn, miền Trung 256,500 tấn và miền Nam 1,406,000 tấn. Giá bán

bình quân là58 $/tấn.

 Đầu tư: Hoàn thành xây dựng dây chuyền 2 và đưa vào sản xuất chính

thức từ tháng 10-2009. Hồn thành bổ sung silo số 3 tại trạm phân phối Hiệp

Phước với công suất 30000 tấn. Thực hiện đầu tư chiều sâu cho Dây chuyền 1

và nạo vét cảng ..với 60 công trình hạng mục.

 Về cơng tác tổ chức và nguồn nhân lực: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ

máy quản lý của công ty đáp ứng nhu cầu của thị trường và năng lực sản xuất

tăng lên gấp đôi theo hướng nâng cấp 2 chi nhánh bán hàng thành khối và

tăng số lượng cấp phòng tại các khối với nhiệm vụ và quyền hạn lớn hơn để

xử lý kịp thời các biến động của thị trường trong điều kiện cạnh tranh ngày

càng khốc liệt hơn.

 Duy trì nguyên tắc các công ty bố mẹ cử cán bộ quản lý cấp khối, phía

Nhật cử người làm giám đốc và VICEM cử người đảm nhận PGĐ khối.

 Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hơn nữa hiệu

lực và hiệu quả quản lý ở các khâu. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên,

quan tâm tới đào tạo cán bộ quản lý.

Với phương hướng như trên công ty cần có các biện pháp cụ thể để đạt

được kế hoạch đề ra .

3.3.Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty xi măng Nghi Sơn

3.3.1.Các biện pháp giảm chi phíLê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp76Đối với các doanh nghiệp sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản

phẩm là con đường cơ bản để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trên cơ sở

phân tích tình hình thực hiện chi phí sản xuất của cơng ty xi măng Nghi Sơn,

để tăng lợi nhuận em xin đua ra một số kiến sau:

Thứ nhất :Công ty phải thường xuyên đầu tư, nâng cấp, sũa chữa máy

móc thiết bị để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm bớt các chi phí

tiêu hao trong q trình sản xuất và các chi phí phát sinh khi sản xuất bị gián

đoạn do máy móc hỏng, định kỳ kiểm tra máy móc thiết bị đảm bảo cho máy

móc ln hoạt động liên tục giảm các chi phí như chi phí sửa chữa lớn TSCD,

đồng thời tăng năng suất lao động, sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng, giảm

chi phí cố định trong một đơn vị sản phẩm để tăng lợi nhuận cho công ty.

Đi đôi với việc đổi mới máy móc thiết bị là vấn đề khấu hao Tài sản cố

định.Cơng ty cần áp dụng các hình thức khấu hao linh hoạt thay vì chỉ áp

dụng hình thức khấu hao đều để đảm bảo thu hồi vốn nhanh, tránh hao mòn

vơ hình cũng như phân bổ chi phí khấu hao vào chi phí trong kỳ hợp ly. Tại

Xi măng Nghi Sơn, chỉ áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng nên

khả năng thu hồi vốn chưa cao, hơn nữa hiệu suất sử dụng lại thấp.

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển đòi hỏi Cơng ty phải ln

thực hiện đi tắt đón đầu tiếp cận với khoa học cơng nghệ hiện đại. Dự án dây

chuyền 2 sắp sửa hoàn thành và đi vào hoạt động, công ty cần phải chú trọng

trong việc mua sắm các tài sản cố định, xem xét đánh giá để đảm bảo máy

móc là đúng theo yêu cầu.Mặt khác, sản xuất xi măng là một dây chuyền liên

tục nên việc thay thế các thiết bị máy móc phải đảm bảo sự đồng bộ, hoạt

động liên tục và năng suất lao động cũng phải tăng lên.

Trong q trình vận hành Cơng ty cân có sự giao khốn trách nhiệm cho

người trực tiếp vận hành Cơng ty, có hình thức thưởng phạt phân minh để

tránh tình trạng gây hại đối với tài sản cố định.

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp77Thứ hai: Đẩy mạng hơn nữa cơng tác quản lí giá vốn hàng bán đặc biệt

giảm bớt chi phí sản xuất chung và chi phí nguyên vật liệu

*) Chí phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung gồm các chi phí sản xuất phát sinh chung trong

phạm vi phân xưởng, tổ, đội sản xuất như chi phí nhân viên phân xưởng, chi

phí cơng cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua

ngồi và chi phí khác bằng tiền. Để có thể giảm thấp chi phí sản xuất chung

công ty càn phải áp dụng hàng loạt các biện pháp chủ yếu sau

+ Lựa chọn phương án đầu tư vào tài sản cố định tối ưu phù hợp với qui

mơ kinh doanh và có kỹ thuật cơng nghệ tiên tiến để tăng khả năng cạnh tranh

của doanh nghiệp.

+ Lựa chọn nguồn mua TSCĐ rẻ và có khoảng cách gần để giảm chi phí

mua và chi phí vận chuyển tài sản.

+ Áp dụng các phương pháp khấu hao một cách linh động và tăng thời

gian khấu hao máy móc thiết bị lên 20-25 năm thay vì 15 năm như hiện nay

để giảm chi phí khấu hao, hạ thấp chi phí sản xuất chung, giảm giá thành sản

phẩm tăng lợi nhuận cho cơng ty.

+ Xây dựng định mức chi phí dịch vụ mua ngoài. Nên cử người giám sát

theo dõi việc thực hiện này.

*) chi phí nhân cơng trực tiếp

Cơng ty tiếp tục áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm đối với công

nhân trực tiếp sản xuấtTheo phương pháp này hàng tháng cơng ty sẽ tiến hành

thanh tốn lương năng lực làm việc, trình độ tay nghề và năng suất của người

lao động.

*)chi phí nguyên vật liệu

Chi phí nguyên vật liệu là một nhân tố cấu thành nên giá vốn hàng bán

nên nó ảnh hưởng quan trọng đến việc giá vốn hàng bán tăng hay giảm. Nếu

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp78chi phí này tăng lên tức gía vốn hàng bán cũng tăng lên, do vậy mà lợi nhuận

sẽ bị giảm sút. Để tăng lợi nhuận Công ty nhất thiết phải tim cách tiết kiệm

chi phí nguyên vật liệu.Đối với Xi măng Nghi sơn do tận dụng được việc khai

thác 2 mỏ đá vơi và đất sét ở phía Nam và phía Bắc Hồng Mai- Nghệ An nên

chi phí cho 2 loại này được tiết kiệm.Chỉ có các loại phụ gia khác như : cát

silic, đá bazan, quặng, ..Công ty phải mua từ những nơi khác thường được vận

chuyển băng ô tô, đường sắt nên thường xun có tiêu hao trong q trình vận

chuyển.Vì vậy cần phải có kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gần thu mua

nguyên vật liệu để giảm chi phí vận chuyển, bốc dỡ. Còn đối với các ngun

vật liệu phải nhập khẩu ở nước ngoài như Clinker, thạch cao thì cơng ty nên

có kế hoạch cung ứng vật tư theo quy trình sau :

 Cơng tác chuẩn bị lập kế hoạch: Phân tích tình hình sử dụng vật tư năm

trước đề ra các biện pháp sử dụng tốt vật tư năm sau,soát lại bảng danh mục

vật tư và định mức sử dụng vật tư.

 Xác định nhu câù vật tư : căn cứ vào thông báo kế hoạch nhiệm vụ sản

xuất năm kế hoạch, định mức tiêu hao vật tư, tính ra nhu cầu vật tư, lên bản

cân đối vật tư.

 Lập đơn đặt hàng và ky kết hợp đồng: Trên cơ sở nhu cầu vật tư năm kế

hoạch công ty trực tiếp thỏa thuận với các đơn vị cung ứng về số lượng, chất

lượng và các yêu cầu khác.

Khi nguyên vật liệu đến khâu sản xuất thì công ty cần phải giao trọng

trách cho người quản ly, sử dụng nguyên vật liệu đến từng tổ, đội và người lao

động để nâng cao tinh thần trách nhiệm tránh gây lãng phí trong q trình sử

dụng. Hơn nữa, Cơng ty cần phải thường xuyên kiểm tra và xây dựng định

mức tiêu hao nguyên vật liệu cho từng khâu sản xuất sao cho phù hợp với tình

hình thực tế. Tránh tình trạng ứ đọng nguyên vật liệu để giảm thấp chi phí bảo

quản và ngun vật liệu khơng bị giảm giá

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp79Bên cạnh việc này công ty công ty cần tổ chức tốt hệ thống thơng tin

khách hàng. Bởi tình hình cung ứng của các nguồn hàng về số lượng, chất

lượng, thời gian..là vấn đề hết sức quan trọng đối với cơng ty. Để có thể tổ

chức tốt hệ thống thơng tin kinh tế từ các khách hàng về công ty thì cần phải

có các biện pháp như cử đại diện ở các nợi, hợp tác hoặc quan hệ thường

xuyên với các đơn vị mua han ..Tù đó có thể chuẩn bị sản phẩm hàng hóa đáp

ứng mọi nhu cấu của khách hàng khơng để bị đứt đoạn.

Thứ ba: quản lí chặt chẽ chi phí bán hàng, chi phí dịch vụ mua ngồi và

chi phí bằng tiền khác trong trong quản lí doanh nghiệp.

Đây là khoản chi phí chiểm tỷ trong khá lướn trong tổng giá thành của

công ty Xi măng Nghi Sơn. Trong 2 năm gần đây , các khoản chi phí về bán

hàng tăng vọt khiến lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh bị giảm sút.

Tăng nhiều nhất trong chi phí bán hàng đó là chi phí vận chuyển, kho bãi rồi

mới đến chi phí quảng cáo nhưng chi phí quảng cáo tăng cao là một điều có

lợi cho thấy cơng ty đã chu trọng đến vấn đề quảng bá sản phẩm. Điều đó

cũng đồng nghĩa với việc cơng ty cần phải chi tiêu hợp lí khoản chi phí này cố

gắng tiết kiệm tối đa nhất cũng các khoản chi phí mà vẫn đảm bảo được việc

tiêu thụ sản phẩm.

Các khoản dịch vụ mua ngoài như: điện, nước, điện thoại,,,chi bằng tiền

phục vụ cho mọi quá trình sản xuất quản lí của cơng ty.Vì vậy việc quản lí tốt

các chi phí này sẽ gảim được các chi phí sản xuất, giảm giá thành nhờ đó tăng

sức cạnh tranh cho cơng ty.

Cơng ty cũng cần phải quản lí chặt ché các khoản chi phí bằng tiền khác.

Bởi vì công ty đang đầu tư dự án dây chuyền 2 nên các khoản chi phí tiếp

khách, quà tặng…cho nhân viên quản lí cũng tăng lên. Cơng ty cần phải ra

định mức các khoản chi phí này, tránh tình trạng kê khai quá lớn.Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp80Để thực hiện được những mục tiêu này cần phải có sự nỗ lực cố gắng cảu

tồn thể cán bộ cơng nhân viên cũng như tồn thể cơng ty.Cần phải phải có sự

thục hiện một cách đồng bộ từ các đơn vị cấp trên đến cấp dưới.

Thứ tư: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn( tài sản )

Việc sử dụng vốn có hiệu quả đồng nghĩa với việc số lợi nhuận thu được

trên một đồng vốn bỏ ra sản xuất kinh doanh ngày càng tạo ra lợi nhuận .Vì

vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ làm tăng lợi nhuận cho công ty.

Đối với Vốn cố định: cần tăng cường khai thác triệt để năng lực hiện có

để tăng lượng sản xuất.Thường xuyên chú trọng đến việc duy trì gái trị về mặt

hiện vật của TSCD, ln bảo dưỡng, sửa chữa, định kì kiểm tra TSCD để duy

trì năng lực sản xuất của máy móc thiết bị, ln có sự dự tốn về mặt tài chính

hàng năm để khắc phục những khó khăn do may móc cũ. Luôn phải nâng cao

tay nghề của người lao động cũng như đào tạo để họ tiếp cận với những công

nghệ mơi, máy móc mới khi nhập về.Đối với TSCD mà năng lực sản xuất

thấp hay chi phí sửa chữa lớn hơ gái trị còn lại thì ta có thể thanh ly, nhượng

bán để thu hồi vốn nhanh.Với việc huy động nguồn vốn dài hạn để đầu tư

mua sắm trang thiết bị mới phải đảm bảo an toàn về mặt tài chính,khơng được

dùng vốn ngắn hạn để đầu tư cho tài sản dài hạn.

Đối với vốn lưu động: Lượng vốn bằng tiền cần phải dự trữ ở mức tối

thiểu nhưng vẫn đảm bảo cho việc thanh toán.

Lượng hàng tồn kho sau khi mua về cần nhanh chóng đưa vào sản xuất

để giảm bớt hao hụt cũng như tăng thêm các chi phí bảo quản. Định kì tiến

hành kiểm kê, đánh giá lại toàn bộ vật tư tồn kho để xác định gái trị thực của

vốn trong khâu dự trữ, xác đinh nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tồn đọng

lâu ngày không thể sử dụng được( do kém hoặc mất phẩm chất hoặc không

phù hợp với nhu cầu sản xuất) phải chủ động giải quyết.

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp81Mặt khác, để đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả cơng ty cần phải

nâng cao trình độ của cán bộ quản lí.

Thứ năm : Xây dựng cơ cấu nguồn vốn mục tiêu, nâng cao hệ số nợ,

mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính để tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu.

Cơ cấu vốn là sự kết hợp của nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu được

sử dụng để tài trợ cho các quyết định đầu tư của công ty. Cơ cấu vốn tối ưu là

cơ cấu vốn mà tại đó tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn, tối thiểu hóa rủi ro và

tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Một cấu trúc vốn phải đảm bảo vừa nâng cao

hiệu quả vốn kinh doanh vừa đảm bảo an toàn tài chính. Khi tài sản của cơng

ty được tài trợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu thì đảm bảo được sự tự chủ về mặt

tài chính nhưng nếu cơng ty tài trợ bằng nguồn vốn vay sẽ tận dụng được lá

chắn thuế mang lại do lãi vay được tính vào chi phí tài chính và được trừ vào

lợi nhuận trước thuế. Khi tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản nhỏ hơn lãi vay

thì càng tăng hệ số nợ, cơng ty càng khuyếch đại được tỷ suất lợi nhuận vốn

chủ sỡ hữu. Với việc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất 2 nâng tổng công

suất thiết kế của nhà máy xi măng Nghi Sơn lên 4,3 triệu tấn/năm là tiền đề

cho việc nâng cao ROAE của công ty. Mặt khác do hoạt động kinh doanh của

công ty tốt, hệ số nợ đang thấp hơn so với các công ty cùng ngành khác nên

trong thời gian tới thay vì tài trợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu công ty nên tăng

nguồn vốn vay như vay của ngân hàng phát triển châu Á (ADB), IFC, ngân

hàng của Nhật và các ngân hàng trong nước hay từ công ty cổ phần tài chính

xi măng Việt Nam… để tăng mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính, từ đó

khuyếch đại tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, giảm chi phí sử dụng vốn. Để

có thể tăng các khoản vốn vay, cơng ty cần ln đảm bảo thanh tốn các

khoản vay, lãi tiền vay đúng hạn, đầy đủ, giữ uy tín với các ngân hàng. Mặt

khác cũng xây dựng các mối quan hệ với các ngân hàng.

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp823.3.2.Các biện pháp tăng doanh thu tiêu thụ

Thứ nhất : Đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu thị trường.

Trong điều kiện hiện nay có sự cạnh tranh gay gắt, thị trường có vị trí

trung tâm và nghiên cứu thị trường là việc làm thường xuyên và cần thiết của

các doanh nghiệp. Cụ thể:

- Nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh: Hiện nay và sắp tới sẽ xuất hiện

nhiều công ty sản xuất cũng như tiêu thụ xi măng. Vì vậy, để tiêu thụ được

sản phẩm thì xi măng Nghi Sơn cần chú ý tới sản phẩm của các công ty khác

hay công ty cần phải tập trung nghiên cứu, đánh giá về đối thủ cạnh tranh

thông qua các chính sách như: Chính sách về sản xuất, chính sách về giá cả,

chính sách về phân phối, chính sách về khuyến mại, sau bán hàng. Các chính

sách này đều ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ sản phẩm của cơng ty đó.

Dựa vào đó để cơng ty có thể dự đốn được bước đi của các đối thủ trong

thời gian tiếp theo, từ đó xem xét lại chính mình và đưa ra chính sách phù

hợp.

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ bán hàng, nâng cao kiến thức về thị trường

cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, đặc biệt là nhân viên bán hàng, cán bộ

chuyên trách nghiên cứu thị trường có năng lực về kinh doanh, marketing,

tiếp cận khách hàng... Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các khâu sản xuất

và tiêu thụ để xây dựng chiến lược tiêu thụ hàng hố. Cơng ty cũng cần phải

có một mạng lưới thơng tin chính xác, kịp thời về thị trường

- Nghiên cứu về nhu cầu khách hàng: Họ là người quyết định mua sản

phẩm hay không? Công ty phải nghiên cứu sâu sắc hơn nữa về nhu cầu khách

hàng và tìm cách thoả mãn nhu cầu đó. Hiện nay khách hàng đã có quá nhiều

cách lựa chọn giữa các nhãn mác xi măng của các công ty đang cung cấp với

chất lượng và giá cả tương ứng. Ưu điểm của nhãn mác này hơn cả nhãn mácLê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp83của công ty khác ở điểm nào, đặc biệt là chủ thầu xây dựng lớn và các công ty

xây dựng có tên tuổi trên thị trường.

Để biết được nhu cầu khách hàng tốt nhất nên lấy ý kiến của những

người trực tiếp bán hàng, ngồi ra cơng ty còn có thể lấy ý kiến của chính

khách hàng. Vì vậy,hàng năm hay hàng quý công ty nên tổ chức một "Hội

nghị khách hàng" mời tất cả các đại lý đặc biệt các đại lý tiêu thụ lớn, các

khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng cũng như một vài công ty

xây dựng lớn cùng với sự tham gia của Ban lãnh đạo công ty. Trong buổi hội

nghị này, những người bán hàng có thể cùng thảo luận, học hỏi các kinh

nghiệm của nhau đồng thời nêu các kiến nghị của mình. Phía khách hàng sẽ

góp ý với cơng ty về ưu, nhược điểm về chất lượng sản phẩm, giá cả sản

phẩm. Ban lãnh đạo sẽ thu thập các ý kiến và xây dựng lên các kế hoạch hành

động trong thời gian tiếp theo. Đồng thời công ty cũng phổ biến với khách

hàng những dự định, chính sách sẽ được áp dụng trong thời gian tới hay giải

quyết mâu thuẫn giữa các bên. Như vậy không chỉ tạo được mối liên hệ chặt

chẽ giữa công ty và các đại lý, khách hàng mà còn giúp cơng ty ngày càng

nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng.

Đồng thời cơng ty có thể tiến hành các cuộc hội thảo với các nhà kinh

doanh, các nhà quản lí về khả năng thâm nhập thị trường của sản phẩm, giá cả

hàng hóa, nhu cầu và quảng cáo sản phẩm để thúc đẩy công tác tiêu thụ sản

phẩm.

Đây là một công việc hết sức khó khăn nhưng nếu nó được cơng bố rộng rãi

trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ nâng cao được uy tín của cơng ty lên

rất nhiều, thu hút được nhiều khách hàng mới. Tạo một lợi thế tốt trong kinh

doanh.

- Nghiên cứu gắn với quy hoạch: Sản phẩm xi măng nhằm phục vụ cho

xây dựng, việc xây dựng các cơng trình lớn, khu dân cư mới hay nâng cấp cải

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp84tạo một vùng nào đó đều nằm trong công tác quy hoạch của nhà nước cho các

tỉnh, thành phố, quận, huyện… Nếu nắm bắt được nhanh nhạy các thông tin

này sẽ tạo điều kiện cho công ty mở rộng thêm mạng lưới cung cấp, đáp ứng

một cách tốt nhất tới người tiêu dùng. Khi thị trường mới bắt đầu hình thành

thì cơng việc kinh doanh sẽ dễ dàng hơn. Còn khi thị trường đã trở lên bão

hồ việc kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Do vậy Công ty phải tạo dựng được mối quan hệ với các Bộ, ban ngành

trong nhà nước và địa phương để phát triển hoạt động kinh doanh. Ngoài ra

những người làm cơng tác thị trường còn có nhiệm vụ theo dõi hoạt động các

đại lý cho công ty.

Thứ hai : Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm

- Thực hiện đa dạng hóa các phương thức bán hàng hợp lí, linh hoạt.

Ngoài việc tiêu thụ trực tiếp cho các dự án lớn hoặc tiêu thụ gián tiếp qua các

đại lý, các nhà phân phối trung gian, Cơng ty có thể áp dụng phương thức bán

hàng thông qua mạng website.

- Đa dạng hóa phương thức thanh tốn, chính sách bán hàng: Hiện nay

cơng ty chủ yếu bán hàng theo hình thức thanh tốn trả tiền ngay, chưa có

chiết khấu thanh tốn và chỉ áp dụng tín dụng thương mại cho một số ít các

đối tượng. Vì vậy trong tương lai cơng ty cần đa dạng hóa hơn nữa các hình

thức thanh toán như với các mức chiết khấu thanh toán khác nhau, chính

sách chiết khấu thương mại cho khách hàng mua với số lượng lớn hay các

đơn tái đặt hàng để thu hút khách hàng, tìm kiếm khách hàng thường xuyên

tăng sản lượng tiêu thụ.

- Tăng cường thị trường nội bộ: Một công ty quyết định hoạt động trên

một thị trường rộng lớn bình thường khơng thể phục vụ được hết tất cả khách

hàng trên thị trường đó. Một số đối thủ cạnh tranh sẽ có lợi thế lớn hơn đến

việc phục vụ những nhóm khách hàng cụ thể trong thị trường đó. Thay vì

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CChuyên đề tốt nghiệp85cạnh tranh ở khắp mọi nơi, công ty cần phát hiện những khúc thị trường mà

công ty có thể phục vụ được một cách có hiệu quả. Hiện nay, sản phẩm công

ty được tiêu thụ tại thị trường miền Nam là thị trường chủ yếu (chiếm 60%).

Do đó, cơng ty cần tập trung khai thác triệt để thị trường này và mở rộng

thêm thị trường khác trong nước. Xây dựng hệ thống bán lẻ và kênh phân

phối trên toàn quốc, phát triển hệ thống cửa hàng, đại lý. Áp dụng nhiều mức

tỷ lệ hoa hồng đại lý khác nhau để khuyến khích, thu hút các cửa hàng nhận

làm đại lý cho công ty.

- Đẩy mạnh công tác marketing như liên tục giới thiệu về sản phẩm của

doanh nghiệp, giới thiệu về bản thân doanh nghiệp, áp dụng các hình thức

quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi…qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Tận dụng sự phát triển của internet, thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm

cho công ty. Xây dựng thêm đại lý tại miền bắc, tổ chức phân phối sản phẩm

đến hầu hết các tỉnh thành. Coi trọng việc xây dựng và đăng ký nhãn mác,

thương hiệu sản phẩm và coi trọng việc quảng bá tên, nhãn hiệu, truyền thống

của công ty. Đặc biệt phải có cơ chế hấp dẫn về dịch vụ sau bán hàng, bất kể

khách hàng đó là lớn hay nhỏ.

- Tăng cường hoạt động dịch vụ và chăm sóc khách hàng, đây là hoạt

động có nghĩa rất quan trọng. Phát triển dịch vụ này sẽ giúp cho công ty thực

hiện mục tiêu khách hàng tơt hơn, tạo ra sự tín nhiệm, sự gắn bó của khách

hàng đối với cơng ty.Từ đó thu hút được khách hàng, bán được hàng nhiều,

phát triển được thê và lực của công ty trên thị trường.Trên cơ sở đó cơng ty

phải thiết lập hệ thống thơng tin hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm,

thông báo cho khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả thực tế phù hợp với

chủng loại và định tính sản phẩn, thời gian, hình thức cung cấp.Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.18: Cân đối cung cầu xi măng cả nước từ 2007 đến 2012 (Đơn vị: triệu tấn/năm)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×