Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

16Từ một Ngân hàng có rất nhiều khó khăn từ khi mới thành lập: thiếu

vốn, chi phí kinh doanh cao, cơ sở vật chất, công nghệ lạc hậu…Nhưng nhờ

sự quyết tâm đổi mới cùng với sự giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền

địa phương, Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngồi quốc doanh tỉnh Nam

Định khơng những đã khẳng định được mình mà còn vươn lên trong cơ chế

thị trường, thực sự là một Ngân hàng hoạt động có hiệu quả cao.

2.1.2 Cơ cấu bộ máy:

Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam tỉnh

Nam Định là một Ngân hàng cấp 1 bao gồm 3 chi nhánh trực thuộc: phòng

giao dịch VPBank Đò Quan, phòng Giao dịch Lạc Quần và một chi nhánh

nằm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP các

doanh nghiệp ngoài quốc doanh VN tỉnh Nam Định gồm các phòng ban như

sau:

- Phòng Giao dịch – Kho quỹ

- Phòng Phục vụ khách hàng doanh nghiệp

- Phòng Phục vụ khách hàng cá nhân

- Phòng Thẩm định tài sản đảm bảo

- Phòng Thanh tốn quốc tế

- Phòng Kế tốn - Tin học

- Phòng Hành chính tổ chức

- Ban Tín dụng chi nhánh

- Phòng Thu hồi nợ

2.1.3 Đặc điểm

- Tuy mới thành lập nhưng Ngân hàng đã có cơ sở vật chất kĩ thuật khá

hiện đại và đầy đủ, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng khá phong phú và đa dạng;

đội ngũ cán bộ nhân viên có đầy đủ chun mơn nghiệp vụ.17- Hoạt động kinh doanh phát triển mạnh trên tất cả các mặt nghiệp vụ tại

tất cả các điểm huy động vốn.

- Mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển dịch vụ mới.

2.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn tại VPBank Nam Định.

Huy động vốn là một nghiệp vụ chủ chốt, không thể thiếu được của

các Ngân hàng nói chung và của VPBank Nam Định nói riêng, bởi nguồn vốn

chính của Ngân hàng là nguồn vốn huy động. Hơn nữa, huy động vốn khơng

phải là một nghiệp vụ độc lập mà nó gắn liền với các nghiệp vụ sử dụng vốn

và các nghiệp vụ trung gian khác như thanh toán, chuyển tiền của NHTM.

Hiện nay VPBank Nam Định đang huy động vốn chủ yếu từ các nguồn

sau: Tiền gửi doanh nghiệp, tiền gửi dân cư, huy động vốn từ việc phát hành

giấy tờ có giá. Dưới đây em sẽ đi phân tích cụ thể từng nguồn vốn trong tổng

nguồn vốn huy động:

2.2.1. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế

Tiền gửi của tố chức kinh tế là khoản tiền các tổ chức kinh tế gửi vào

Ngân hàng để thực hiện thanh toán, chi trả tiền nguyên vật liệu, hàng hoá,

dịch vụ và vốn tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các tổ

chức kinh tế gửi tiền vào Ngân hàng với mục đích là an tồn và hưởng các

dịch vụ mà Ngân hàng cung ứng.

Trong những năm gần đây tiền gửi của các tổ chức kinh tế ln tăng.

Điều đó cho thấy Ngân hàng ngày càng có nhiều quan hệ với các tổ chức

kinh tế, mở ra cho Ngân hàng nguồn huy động dồi dào trong tương lai.18Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn từ tổ chức kinh tế

Đơn vị: Tỷ đồng

Năm

Chỉ tiêu20052006200720081.Vốn huy động96,213124,302144,561153,1402.Tiền gửi từ tổ chức13,92043,50557,81265,084kinh tế(TG TCKT)

3.Tỷ lệ TG TCKT/ VHĐ14,468%34,999%39,991%42,500%(Nguồn: Phòng tổng hợp VPBank Nam Định)

Ta nhận thấy nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế luôn tăng trong mấy

năm qua. Năm 2005 nguồn vốn này chỉ có 13,920 tỷ đồng nhưng đến năm

2006 nguồn vốn này đã tăng lên hơn 2 lần đạt 43,505 tỷ đồng. Và từ năm

2007 đến năm 2008 nguồn vốn này cũng ta tăng lên. Nguyên nhân nguồn vốn

này tăng lên là do lạm phát tăng cao trong mấy năm qua và do giá cổ phiếu

sụt giảm. Ngoài ra còn do có nhiều doanh nghiệp mới được thành lập và đặt

quan hệ với Ngân hàng.

Trong nguồn tiền gửi của tổ chức kinh tế chủ yếu là tiền gửi không kỳ

hạn. Đây là nguồn vốn có chi phí thấp nhưng khơng ổn định, nếu Ngân hàng

có kế hoạch sử dụng chính xác sẽ giúp Ngân hàng cắt giảm chi phí, tăng lợi

nhuận.

2.2.2 Tiền gửi tiết kiệm từ dân cư:

Khoản mục kế tiếp trong nguồn vốn huy động của Ngân hàng là tiền gửi

tiết kiệm từ dân cư. Đây là nguồn tiền của dân cư chưa dùng đem đi gửi để lấy

lãi. Nó là nguồn vốn khá tiềm năng và dồi dào cho Ngân hàng.19Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn từ dân cư

Đơn vị: Tỷ đồng

Năm200520062007200896,213124,302144,561153,1402.Tiền gửi dân cư24,05033,31233,23539,6003.Tỷ lệ tiền gửi24,997%26,799%22,990%25,857%Chỉ tiêu

1.Vốn huy độngdân cư / VHĐ

(Nguồn: Phòng tổng hợp VPBank Nam Định)

Quan sát tổng quan bảng số liệu cho thấy, cùng với sự tăng trưởng của

nguồn vốn huy động, bộ phận tiền gửi của dân cư tương đối ổn định. Cụ thể,

năm 2006 tăng 9,262 tỷ đồng so với năm 2005; chiếm 26,799% so với tổng

vốn huy động. Đến năm 2007 giảm 0,077 tỷ đồng so với năm 2006 và chiếm

22,990% so với tổng số vốn huy động. Như vậy tỷ lệ TG TCKT/ VHĐ cũng

thay đổi qua từng năm.

Tiền gửi của dân cư gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn:

Bảng 2.3: Kết cấu tiền gửi dân cư

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

1. Tổng số

2.TGKKH

3.TGC KH2005

ST

%

24,050 100

0,481 2,0

23,56 98,02006

ST

%

33,312 100

0,466

1,4

32,846 98,62007

ST

%

33,235 100

0,399 1,2

32,836 98,62008

ST

%

39,600 100

0,198 0,5

39,402 99,59

( Nguồn: Phòng tổng hợp VPBank Nam Định )

Qua bảng số liệu trên ta thấy nguồn tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong nguồn tiền gửi dân cư và tương đối ổn định. Tiền20gửi có kỳ hạn ln có xu hướng tăng lên qua các năm. Cụ thể năm 2005 là

23,569 tỷ đồng, chiếm 98 % tổng nguồn tiền tiết kiệm của dân cư, và năm

2007 chiếm 98,6 %. Tính đến năm 2008 tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng rất

cao là 99,5 % trên tổng tiền gửi của dân cư. Tiền gửi có kỳ hạn được người

dân ưa chuộng hơn, chiếm tỷ trọng lớn thể hiện sự tin tưởng của nhân dân với

Ngân hàng và mục đích gửi tiền để hưởng lợi nhuận.

2.2.3. Huy động vốn từ việc phát hành giấy tờ có giá (GTCG)

Bảng 2.4: Tình hình phát hành giấy tờ có giá năm 2008

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêuVNDNgoại tệ quyTổng sốVND

Tổng số

1. Kỳ phiếu

2. Trái phiếu

3. Chứng chỉ tiền gửi9,564

1,681

7,421

0,4620,849

0

0

0,84910,413

1,681

7,421

1,311Qua bảng số liệu trên ta thấy kỳ phiếu Ngân hàng chiếm tỷ trọng nhỏ

nhưng giúp cho Ngân hàng đa dạng hố hình thức huy động vốn, từng bước

nâng cao khả năng phục vụ khách hàng với một chất lượng cao hơn, đối

tượng rộng rãi hơn.

Ta thấy hình thức huy động qua trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng

huy động GTCG. Trong năm 2008 nguồn vốn huy động từ trái phiếu chiếm

71,26 % trong tổng vốn huy động GTCG. Qua đó ta thấy tình hình huy động

vốn từ việc phát hành trái phiếu đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Việc xuất hiện chứng chỉ tiền gửi cho phép VPBank Nam Định có thể

huy động vốn một cách chủ động mà không phụ thuộc vào tiền gửi của

khách hàng. Khả năng chuyển nhượng tạo nên sự hấp dẫn hơn nhiều cho

chứng chỉ tiền gửi so với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn khác. Do vậy

tính đến cuối năm 2008 với việc phát hành chứng chỉ tiền gửi, VPBank21Nam Định đã huy động được 1,311 tỷ đồng khẳng định hiệu quả của phát

hành chứng chỉ tiền gửi và quyết định đúng đắn trong chiến lược huy động

vốn của VPBank Nam Định.

Có được kết quả về huy động vốn trong những năm vừa qua là do Ngân

hàng đã xác định được tầm quan trọng của vốn huy động. Ngân hàng đã tổ

chức nhiều biện pháp huy động vốn như: tuyên truyền, quảng cáo, khai thác

được những điều kiện thuận lợi, vận động mọi người tham gia gửi tiền tiết

kiệm, tạo điều kiện cho mọi người dân có nhu cầu mở tài khoản tiền gửi cá

nhân và thanh toán giao dịch qua Ngân hàng. Có thể nói cơng tác huy động

vốn trong những năm gần đây đã đạt được kết quả đáng khích lệ góp phần vào

ổn định lưu thơng tiền tệ trên địa bàn, tạo lập được đủ nguồn vốn đáp ứng mở

rộng đầu tư cho các thành phần kinh tế trên địa bàn và tăng trưởng tín dụng.

2.3. Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại VPBank Nam Định

2.3.1 Kết quả đạt được:

Trong những năm qua VPBank Nam Định đã đạt được những kết quả

khả quan như sau:

- Tổng nguồn vốn huy động gia tăng qua các năm.

- Trong cơ cấu nguồn vốn, tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi của các tổ chức kinh

tế chiếm tỷ trọng lớn. Tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn ngày càng lớn hơn loại tiền

gửi không kỳ hạn.

- Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian qua chiếm một tỷ lệ

đáng kể trong tổng nguồn vốn. Nói chung nguồn vốn này phù hợp với yêu cầu

sử dụng vốn và đảm bảo khả năng thanh toán của Ngân hàng.

Có được kết quả trên là do VPBank Nam Định đã thực hiện các biện

pháp sau:22+ Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn trong dân cư, Ngân hàng đã

từng bước mở rộng mạng lưới phục vụ. Bên cạnh đó Ngân hàng áp dụng linh

hoạt các hình thức huy động tiền gửi như:

. Tiền gửi tiết kiệm các kỳ hạn khác nhau (3 tháng, 6 tháng, 12 tháng)

bằng nội tệ và ngoại tệ.

. Chính sách lãi suất hợp lý khuyến khích người gửi tiền.

+ Ngân hàng cũng đã áp dụng các biện pháp kinh tế để khuyến khích

khách hàng thường xuyên gửi tiền nhàn rỗi vào tài khoản. Đối với khách hàng

lớn sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Ngân hàng sẽ giảm lãi suất tiền vay.

2.3.2.Những tồn tại về công tác huy động vốn tại VPBank Nam Định và

nguyên nhân của những tồn tại này.

Trong quá trình hoạt động, mặc dù VPBank Nam Định có rất nhiều thành

quả đáng khích lệ nhưng hoạt động huy động vốn cũng không thể tránh khỏi

những hạn chế, tồn tại.

2.3.2.1.Nguồn vốn huy động của VPBank Nam Định tăng trưởng chậm

- Trong những năm qua tổng nguồn vốn huy động của VPBank Nam

Định tăng khá chậm. Năm 2006 nguồn vốn huy động tăng 29 % so với năm

2007, năm 2008 nguồn vốn huy động chỉ tăng 5,98 % so với năm 2007. Mặc

dù Ngân hàng vẫn luôn thừa vốn nhưng nếu nguồn vốn huy động vẫn tăng

chậm trong những năm tới thì Ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn bởi lẽ nhu

cầu sử dụng vốn của Ngân hàng sẽ tăng nhanh chóng trong thời gian tới vì

kinh tế địa phương đang phát triển mạnh và nhu cầu về vốn để sản xuất kinh

doanh, phát triển ngành nghề tăng nhanh do đó nếu khơng có chiến lược huy

động vốn kịp thời thì Ngân hàng sẽ rơi vào tình trạng thiếu vốn cho sản xuất

kinh doanh.

 Nguyên nhân:

+ Trong những năm qua, kể từ năm 2005 VPBank Nam Định không sử

dụng hết nguồn vốn huy động nên chi nhánh chưa thực sự quan tâm đến cơng23tác huy động vốn. Các hình thức huy động vốn không được đổi mới, cải thiện,

thời gian giao dịch của Ngân hàng trùng với thời gian làm việc của các tổ

chức kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn do đó không tạo điều kiện cho khách

hàng đến gửi tiền.

+ Hiện nay Ngân hàng chưa xác định được một quy trình huy động vốn

thống nhất, hợp lý. Do đó chưa đưa ra chính sách huy động đối với từng

khách hàng.

+ Chi nhánh chưa làm tốt công tác tuyên truyền, quảng cáo mặc dù đã áp

dụng một số biện pháp như: quảng cáo trên báo, đặt biển quảng cáo xong vẫn

chưa có hiệu quả.

+ Ngân hàng chưa chủ động trong công tác huy động vốn mà chỉ chờ

khách hàng đến gửi tiền.

Vì vậy để tăng được nguồn vốn huy động Ngân hàng cần tích cực đẩy

mạnh cơng tác huy động vốn để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trong hoạt

động của mình đạt kết quả cao.

2.3.2.2. Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng chưa thực sự hợp lý

Sự bất hợp lý trong cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng thể hiện ở các đặc

điểm sau:

- Trong tổng nguồn vốn tỷ trọng các nguồn vốn chưa hợp lý:

+ Trong tổng nguồn vốn huy động tỷ trọng tiền gửi của các tổ chức kinh

tế chiếm tỷ trọng nhỏ: năm 2005 chiếm 14,468% tổng nguồn vốn huy động,

năm 2006 chiếm 34,999%. Đây là một yếu tố gây bất lợi của Ngân hàng vì

nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế là nguồn tiền có chi phí thấp giúp Ngân

hàng giảm chi phí huy động vốn và tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ như:

thanh tốn, chuyển tiền.. Do đó chi nhánh nên đẩy mạnh công tác tiếp thị,

công tác khách hàng để tăng khả năng huy động vốn từ các tổ chức kinh tế

qua đó tăng khả năng cho vay đối với doanh nghiệp.

+ Trong tổng nguồn vốn huy động nguốn vốn phát hành chứng từ có giá

chiếm tỷ trọng thấp nhất trong điều kiện chi nhánh đang thiếu vốn trung và24dài hạn là biểu hiện khơng tốt. Vì thế Ngân hàng nên tăng cường phát hành

chứng từ có giá để tăng nguồn vốn cho vay trung và dài hạn.

- Trong tổng nguồn vốn huy động vốn trung và dài hạn vẫn thiếu mặc dù

trong những năm vừa qua Ngân hàng chỉ thiếu với khối lượng nhỏ nhưng

cũng sẽ gây khó khăn cho Ngân hàng khi cho vay trung và dài hạn. Năm 2005

Ngân hàng thiếu 5,21 tỷ đồng; năm 2006 thiếu 6,19 tỷ đồng; năm 2007 thiếu

7,05 tỷ đồng; năm 2008 thiếu 6,95 tỷ đồng.

 Nguyên nhân:

- Tiền gửi của chi nhánh chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn

trong khi đó nhu cầu vốn trung và dài hạn lại cao.

- Ngân hàng chưa xây dựng được một chính sách huy động vốn trung và dài

hạn hợp lý, các hình thức huy động vốn trung và dài hạn chưa phong phú và

Ngân hàng chưa thực sự chú trọng đến công tác huy động vốn trung và dài hạn.

Có thể nói rằng, mọi bước đi của Ngân hàng đều xuất phát từ nguồn vốn,

mọi biến động cũng xảy ra ở nguồn vốn. Trong mơi trường tài chính tiền tệ vốn

chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn, VP Bank cần có một chiến lược nguồn vốn sâu

sắc hơn, hướng vào mục tiêu bền vững, có sức chịu đựng trước những biến đổi

bất lợi. Mong rằng, với một đội ngũ cán bộ khá dày dạn kinh nghiệm, sẽ ngày

càng vững vàng hơn trong việc điều hành Ngân hàng. Đó là vốn q nhất.

Khơng một ai có thể lường trước được những khó khăn, mọi biến động

xảy ra nhưng hồn tồn có thể chủ động kiến tạo cho mình tầm nhìn chiến

lược, năng lực quản lý để có thể đối phó với mọi tình huống.CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC

HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÁC25DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM

TỈNH NAM ĐỊNH

Trong hoạt động của NHTM, huy động vốn và sử dụng vốn là hai

nghiệp vụ chủ yếu quyết định sự tồn tại, phát triển của một Ngân hàng. Huy

động vốn là điều kiện, là tiền đề để thực hiện nghiệp vụ sử dụng vốn. Nó là

khâu quyết định đến khả năng sinh lời của đồng vốn Ngân hàng. Nếu nghiệp

vụ sử dụng vốn có hiệu quả thì có tác động tích cực đến cơng tác huy động

vốn của Ngân hàng. Qua phân tích tình hình thực tế trên, ta thấy cơng tác huy

động vốn huy động tại VPBank Nam Định đã đạt được nhiều thành cơng góp

phần đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế. Mục tiêu

của VPBank Nam Định trong thời gian tới là tăng trưởng nguồn vốn huy

động.

3.1 Định hướng phát triển của VPBank Nam Định trong thời gian tới

3.1.1 Các mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2009

- Nguồn vốn huy động tăng từ 6 % - 8 % so với năm 2008

- Dư nợ cho vay tăng 15 – 20 % so với năm 2008

- Lợi nhuận hạch toán nội bộ tăng 4 % so với năm 2008

- Tỷ trọng nợ quá hạn trên tổng dư nợ < 1 %

3.1.2 Biện pháp thực hiện

- Tích cực đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn nhằm giữ vững và phát

triển nguồn vốn huy động, vận dụng chính sách lãi suất và chính sách khách

hàng hợp lý phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

- Tăng cường số lượng và chất lượng các sản phẩm dịch vụ, tăng tiện ích

tối đa cho các sản phẩm truyền thống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×