Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả nguồn vốn huy động.

2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả nguồn vốn huy động.

Tải bản đầy đủ - 0trang

27+ Ln có biện pháp nâng tỷ trọng vốn tiền gửi có kỳ hạn của các

doanh nghiệp, đồng thời tăng khối lượng tiền từ các tầng lớp dân cư để tạo

một mặt bằng vốn luân chuyển vững chắc.

3.2.2 Đa dạng hố các hình thức huy động vốn

- Đa dạng hố tiền gửi tiết kiệm:

Thứ nhất, đa dạng hố các hình thức gửi tiền tiết kiệm trong dân cư

bao gồm cả tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu kỳ phiếu. Áp dụng hình thức gửi

nhiều lần lấy gọn một lần, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm tuổi già, tiết kiệm tích

luỹ...Với các hình thức này Ngân hàng tăng cường vốn đặc biêt là vốn trung

hạn.

Thứ hai, Ngân hàng cần phải cải tiến thời gian làm việc để thuận tiện

cho người gửi, rút tiền. Đây là một vấn đề rất quan trọng vì có những người

chỉ có ngồi giờ làm việc hoặc ngày nghỉ mới có thời gian để đến Ngân hàng

gửi tiền cũng như rút tiền.

Thứ ba, cải cách lề lối làm việc, thủ tục trong việc huy động vốn qua

các tài khoản tiền gửi tiết kiệm. Tránh sử dụng nhiều chứng từ thủ tục rườm rà

để tốn thời gian tiền bạc mà khách hàng lại khơng hài lòng.

- Đa dạng hố tiền gửi cá nhân: hình thức này giúp Ngân hàng thu hút

nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư với lãi suất thấp. Đồng thời phát triển tài

khoản tiền gửi cá nhân góp phần hiện đại hố q trình thanh tốn qua Ngân

hàng, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông tiết kiêm chi phi lưu thông.

- Mở rộng các loại tiền gửi khác: Ngân hàng cần quan tâm đến việc mở

rộng thêm các loại tiền gửi khác để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của

dân chúng.

3.2.3 Đơn giản hoá các thủ tục nhận tiền cho tới các tủ tục cho vay.

Hiện nay, nếu một người gửi tiền thông thường phải mất 15 – 30 phút

cho một lần gửi hoặc rút. Đối với việc xin vay, thủ tục còn kéo dài nhiều ngày28hơn. Các thủ tục này Ngân hàng làm theo quy định, nhưng Ngân hàng cần

nghiên cứu biện pháp rút ngắn thời gian.

3.2.4 Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt hơn

Lãi suất là một trong những yếu tố tác động mạnh mẽ đến việc thu hút

vốn tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu. Vì thế VPBank Nam Định rất chú trọng đến

việc thay đổi lãi suất trong từng thời kỳ sao cho phù hợp với lãi suất thị

truờng nhằm thu hút nguồn tiền gửi của mọi thành phần trong nền kinh tế.

3.2.5 Gắn liền việc tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả.

Trong họat động Ngân hàng, giữa nguồn vốn và sử dụng vốn có quan hệ

thường xuyên, tác động hỗ trợ lẫn nhau,chi phối lẫn nhau. Nguồn vốn là cơ

sở, là tiền đề để Ngân hàng thực hiện công tác sử dụng vốn. Nhưng chỉ khi

Ngân hàng tiến hành cho vay quay vòng vốn thì nguồn vốn mới sinh lời. Do

đó, sử dụng vốn là căn cứ quan trọng để Ngân hàng xác định nguồn vốn cần

huy động.

3.2.6 Tăng cường công tác thông tin, quảng cáo.

Với ngân hàng để mở rộng hoạt động của mình thì khuếch trương quảng

cáo là việc làm hết sức cần thiết. Ngân hàng phải làm sao cho người dân biết

đến hoạt động của mình và thấy được lợi ích khi giao dịch với Ngân hàng.

Trong công tác huy động vốn, việc quảng cáo nên tập trung một số vấn đề

như: lãi suất tiền gửi, hình thức huy động, lợi ích của Ngân hàng khi gửi tiền,

việc khai trương quỹ tiết kiệm mới...Và việc quảng cáo nên tiến hành một

cách thường xuyên trên một số phương tiện thông tin đại chúng như truyền

hình, báo chí, internet...

Song song với hình thức quảng cáo là khuyến mại nhằm thu hút thêm vốn

vào Ngân hàng. Các hình thức khuyến mại đa dạng sẽ tạo ra sự thích thú của

khách hàng như trả lời câu hỏi có thưởng, lãi suất ưu đãi đối với khách hàng29thường xuyên giao dịch. Đây là hình thức quảng cáo tốt vì nó làm cho khách

hàng, người dân biết đến và hiểu rõ về Ngân hàng.

VP Bank Nam Định là một Ngân hàng trực thuộc của VP Bank, chịu sự

chỉ đạo của VP Bank. Vì vậy mà một số biện pháp trình bày ở trên là một số

biện pháp mà VP Bank nói chung và VP Bank Nam Định nói riêng cần phải

thực hiện để khắc phục những tồn tại trong công tác huy động vốn nhằm đưa

VP Bank Nam Định trở thành một trong những tổ chức tài chính tiền tệ có vị

trí then chốt.30KẾT LUẬN

Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đã có những chuyển

biến đáng mừng. Cùng với những chuyển biến đó nó đòi hỏi phải có những

khoản vốn đầu tư rất lớn phục vụ cho công cuộc cải tổ, đổi mới và phát triển

đất nước. Để tạo thế đứng cho mình trên thị trường, các NHTM không ngừng

nâng cao khả năng thu hút các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để đầu tư.

Nguồn vốn huy động có vai trò rất lớn trong hoạt động của Ngân hàng. Do đó

nên mở rộng phạm vi áp dụng ảnh hưởng của các loại tiền gửi tới các tổ chức

kinh tế cũng như các tầng lớp dân cư là vấn đề sống còn của Ngân hàng. Để

thực hiện điều này đòi hỏi các Ngân hàng phải khơng ngừng mở rộng và đa

dạng hố các hoạt động, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi

phục vụ cho cơng cuộc cơng nghiệp hố hiện đại hoá đất nước.

Do thực tế phong phú, đa dạng trong kinh doanh và do thời gian kiến

tập cũng như trình độ bản thân còn hạn chế nên đề án khơng tránh khỏi những

thiếu sót về nội dung cũng như chưa hồn chỉnh về mặt hình thức. Tuy nhiên,

em hy vọng đề tài mà em nghiên cứu ở trên có thể góp một phần nào đó vào

việc tìm ra hướng đi đúng đắn cho hoạt động huy động vốn nói chung và cơng

tác huy hộng vốn huy động nói riêng của VP Bank Nam Định.

Một lần nữa, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới cơ giáo – Th.s Nguyễn Thị

Tồn đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em trong q trình kiến tập và

hồn thành đề án môn học này. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến

của các thầy cơ giáo khoa Tài chính – Ngân hàng để bài viết của em được

hoàn chỉnh hơn.TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Tài liệu giảng dạy môn Lý thuyết tiền tệ - Ngân hàng ( tháng 8/2000 )

2. Tiền tệ và thị trường tài chính. Tác giả Frederic S.Michkin.

3. Nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng ( Học viện Ngân hàng – 2000 )

4. Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại – GS.TS Lê Văn Tư

5. Báo cáo kinh doanh và các tài liệu khác của VPBank Nam ĐịnhNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Hà Nội, ngàythángNgười nhận xétnăm 2009Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả nguồn vốn huy động.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×