Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NẢY SINH TRONG CÁC LĨNH VỰC HoẠT ĐỘNG

CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NẢY SINH TRONG CÁC LĨNH VỰC HoẠT ĐỘNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Quản lýXây dựng, điều phối các hệ thống bên trong tổ chức, chiến lợc

Mục tiêu: thực hiện sứ mệnh, chiến lợc, triết lý, phơng châm quản lý

Phơng pháp: cấu trúc tổ chức, sử dụng quyền lực, thông tin quản lý

Công cụ: chính sách, chiến lợc, điều hành, MIS

Lợi ích: tăng trởng, hình ảnh, bền vững

5. Công nghệ6/29/18Xây dựng, phát triển mối kỹ thuật bên trong tổ chức, chiến lợc

Mục tiêu: tính đồng bộ, năng lực công nghệ, tính hiện đại và linh họat, giá thành

Phơng pháp: hoàn thiện hệ thống công nghệ, quản lý công nghệ

Công cụ: tổ chức và quản lý dây truyền công nghệ và họat động kỹ thuật

Lợi ích: công suất, hiệu suất công tác, hiệu qu¶, chi phÝTrần Đức Dũng192.1.3 Nhận diện các vấn đề đạo đức trong kinh doanhSự cần thiết:ĐĐ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những hậu quả về uy tín, sự tồn tại và phát

triển của DN.Khắc phục hậu quả hành vi phi ĐĐ rất khó khăn.Nhận diện vấn đề DĐ ảnh hưởng đến việc ra quyết định đúng đắn, hợp đạo lýCách tiếp cận những người hữu quanNh÷ng ngêi có liên quan là những Ai? H cú nhng mõu thuẫn gì?

(Cung cấp những cơng cụ để cân nhắc các yếu tố khác nhau và đưa ra quyết định)Các vấn đề do mâu thuẫn về lợi íchCác vấn đề về sự cơng bằng và tính

trung thựcCác vấn đề đạo đứcCác vấn đề về giao tiếpCác vấn đề về các môi quan hệ của

tổ chứcCách tiếp cận những người hữu quan

Nhận diện vấn đề đạo đứcCác vấn đề do mâu thuẫn về lợi íchCác vấn đề về sự cơng bằng và tính

trung thựcVấn đề đạo đứcCác vấn đề về giao tiếpCác vấn đề về các môi quan hệ của tổ

chức2.1.4. Một số công cụ và phương pháp giải quyết các vấn đề đạo đức trong kinh

doanh

2.1.4.1. Phân tích nguyên nhân - giải pháp

2.1.4.2. Khung logic

2.1.4.3. Algorithm đạo đức2.1.4.3. Algorithm đạo đức

Ra quyết định đạo đức bằng algorithmAlgorithm là gì ?o

oLà hệ thống các bước đi có quy tắc, nguyên tắc, tạo thành chuỗi thao tác logic để

giải bài toán sáng tạo

Là cơng cụ sử dụng tốn học vào phương pháp suy luận trong các lĩnh vực nhất

định.Algorithm ĐĐ là gì?o Là một hệ thống các bước đi với một quy tắc, trật tự nhất định để chỉ ra những quan

điểm và giải pháp có giá trị về mặt ĐĐ.o Là cơng cụ giúp nhận diện giải pháp ĐĐ tối ưu trong kinh doanh.

Trong nghiên cứu ĐĐ, algorithm gồm một tập hợp có hệ thống những câu hỏi logic làm

cơ sở xác định những nhân tố cơ bản của hành vi, quyết định sự khác nhau về

hành vi ĐĐ của các cá nhân trong các hoàn cảnh khác nhauNhững câu hỏi logic

Các câu hỏi logic

1. Mục tiêu: DN muốn điều gì?

2. Biện pháp:DN cần làm gì để đạt mục tiêu?

3. Động cơ: Điều gì thơi thúc DN theo đuổi M.tiêu?

4. Hậu quả: DN có thể lường trước hậu quả nào?Cơ sở của các câu hỏi logic

Có nhiều đáp án cho 1 vấn đề ĐĐKD

Cư xử của mỗi người đều có động cơ

Mọi hành động đều gây ra hậu quả.

Giá trị ĐĐ tuỳ quan điểm từng ngườiCác nhân tố cơ bản của Algorithm o cCâu hỏi lô-gíchNhân tố cơ bảnMột ai đó, khi hành độngối tợng hữu quanLà vỡ một lý do nào đóTác nhânBị thôi thúc bởi sức mạnh nào đóộng cơể nhằm đặt đợc điều gỡ đóMục đíchSẽ thực hiện theo cách thức nào đóPhơng tiệnVà gây tác động nh thế nào đóHệ quả

26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NẢY SINH TRONG CÁC LĨNH VỰC HoẠT ĐỘNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×