Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Các vấn đề của đạo đức kinh doanh

1 Các vấn đề của đạo đức kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanhKhái niệm Đạo đứcĐạo đức trong tiếng Anh là ethics, tiếng Hy Lạp ethiko và ethos, nghĩa là

phong tục hoặc tập quán.Đạo đức liên quan tới những cam kết về luân lý, trách nhiệm và công bằng

xã hội.Đạo đức là những nguyên tắc cư xử để phân biệt

Tốt và Xấu, Đúng và Sai

Chuẩn mực đạo đức là những nguyên tắc, quy tắc đạo đức được mọi

người thừa nhận trở thành những mực thước, khuôn mẫu để

xem xét đánh giá và điều chỉnh hành vi của con người trong xã

hội.

* Đạo đức có

tính giai cấp, tính

khu vực, tính địa phương.* Nội dung các chuẩn mực

đạo đức thay đổi theo điều kiện

lịch sử cụ thể.* Điều chỉnh các hành vi của con người theo các chuẩn

mực và quy tắc đạo đức xã hội: Độ lượng, khoan dung,

khiêm tốn, dũng cảm, trung thực, tín, thiện…32.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanhLịch sử đạo đức kinh doanhTrước thế kỷ XX: ở phương Tây, đạo đức kinh doanh xuất phát từ những tín điều của Tơn giáo.

Thế kỷ XX:

-Thập kỷ 60: Mức lương công bằng, quyền của người công nhân, đến mức sinh sống của họ, ô nhiễm, các chất

độc hại, quyền bảo vệ người tiêu dùng

-Những năm 70: hối lộ, quảng cáo lừa gạt, an toàn sản phẩm, thông đồng câu kết với nhau để đặt giá cả

-Những năm 80: các Trung tâm nghiên cứu ĐĐkd; Uỷ ban đạo đức và Chính sách xã hội để giải quyết những vấn

đề đạo đức trong công ty.

-Những năm 90: Thể chế hoá các vấn đề đạo đức kinh doanh thành Luật

-Từ năm 2000 đến nay: Được tiếp cận, được xem xét từ nhiều góc độ khác nhau: Từ luật pháp, triết học và các

khoa học xã hội khác...42.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanhKhái niệm đạo đức kinh doanh

Đạo đức kinh doanh là một tập hợp các

nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều

chỉnh, đánh giá, kiểm sốt hành vi của các

chủ thể kinh doanh.Những chuẩn mực, ngun tắc có tác

dụng hướng dẫn hành vi và được những

người hữu quan sử dụng để phán xét một

hành động cụ thể là đúng-sai, phù hợp

hay không phù hợp nhận thức của xã hội

(những người hữu quan) về các hành vi

tương tự.

 Đạo đức kinh doanh là một dạng đạo

đức nghề nghiệp, có tính đặc thù của hoạt

động kinh doanh..\..\TƯ

LIỆU

CHƯƠNG

ĐạoCỦA

đức ĐẠO

kinh ĐỨC

doanh\Độc

quyền

CÁC

NGUYEN

TẮC

VÀ CHUẨN3.MỰC

KINH DOANH1.

2.

3.

4.

5.Tính trung thực

Tơn trọng con người

Gắn lợi ích của DN với lợi ích của khách hàng và xã hội

Coi trọng hiệu quả gắn với trách nhiệm xã hội

Bí mật và trung thành với các trách nhiệm đặc biệtĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH6.

7.và cái giá phải trả.docTầng lớp doanh nhân làm nghề KD

Khách hàngPHẠM VI ÁP DỤNG8. Người làm công

9. Khách hàng

10. Chính phủ

11. Cổ đơng

12. Nhà cung ứng

13. Cơng đồn

14. Thể ch chớnh tr xó hi5Vai trò của đạo đức kinh doanhGóc vuông xác định tính chất đạo đức và pháp lý cđa hµnh

viPhi

phápHợp

PhápIIIHợp đạo lýHợp đạo lýPhản đạo lýPhản đạo lýIIIIVPhiHợppháppháp2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanhVai trò của đao đức kinh doanhĐạo đức kinh doanh:

1- Góp phần điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh doanh

2- Góp phần vào chất lượng của doanh nghiệp

3- Góp phần vào sự cam kết và tận tâm của nhân viên

4- Góp phần làm hài lòng khách hàng

5- Góp phần tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp

6- Góp phần vào sự vững mạnh của nền kinh tế quốc gia72.1.1.2 Vấn đề đạo đức trong kinh doanh

Vấn đề đạo đức là gì?Trường hợp, hồn cảnh phải lựa chọn trong nhiều cách hành động khác nhau để chọn ra một cách hành

động tốt nhất trên cơ sở quan niệm đúng-sai phổ biến trong xã hội (chuẩn mực về đạo lý xã hội)Tình huống khó xử có nhiều cách hành động trái ngược nhau và buộc một người phải lựa chọn hoặc cách

này hoặc cách khác.2.1.2 Mâu thuẫn là nguồn gốc của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh• Nguồn gốc các vấn đề đạo đức Là những mâu thuẫn nảy sinh trong các lĩnh vc, gia

cỏc cỏ nhõn, tp th,Các vấn đề đạo đức nảy sinh:Giữa các đối tợng hữu quan

Trong các lĩnh vực hot ng chuyên môn (marketing,

kỹ thuật, nhân sự, tài chính, qnản lý)Doxung đột về quan đểm, quyền lực, phối hợp, lợi ích- Các câu hỏiĐối tợng hữu quan: Những ngời có liên quan là những Ai?

Lĩnh vực: Vấn đề họ phải đơng đầu khi ra quyết định gì?

Nguyên nhân: Tại sao lại khó khăn khi ra quyết định?

Bản chất: Mâu thuẫn cơ bản giữa họ trong cách giải quyết vấn đề

là gì?

>>> NV phi i mt vi các vấn đề ĐĐ khi họ buộc phải tiến hành nhiệm vụ mà họ biết là vơ ĐĐ* Các khía cạnh của mâu thuẫn

Mâu thuẫn về triết lí

Mâu thuẫn về quyền lực

Mâu thuẫn trong sự phối hợp

Mâu thuẫn về lợi ích

* Các lĩnh vực có mâu thuẫnMarketing

Phương tiện kỹ thuật

Nhân lực

Kế tốn, tài chính

Quản lýNgn gèc m©u thnKhía cạnh (quan ®iĨm, triÕt lý,

Khía cạnh (quan ®iĨm, triÕt lý,

qun lùc, mèi quan hƯ, lỵi Ých)

qun lùc, mèi quan hƯ, lỵi Ých)Đối tng hữu quan

i tng hữu quani tng hữu quan bên

i tng hữu quan bênbên trong (chủ sở hữu,

bên trong (chủ sở hữu,ngoài (khách hàng, công

ngoài (khách hàng, công

Mâu thuẫn

Mâu thuẫnngời quản lý-đại diện

ngời quản lý-đại diệnty khác, cộng đồng,

ty khác, céng ®ång,Cty, ngêi lao ®éng)

Cty, ngêi lao ®éng)chÝnh phđ)

chÝnh phđ)LÜnh vực (marketing, công nghệ,

Lĩnh vực (marketing, công nghệ,

nhân lực kế toán-tài chính, quản lý)

nhân lực kế toán-tài chính, quản lý)6/29/18Trn Đức Dũng11Đối tượng hữu quan và

các lĩnh vực quan hệChính phủQuản lýTài chính

Chủ sở hữuTrần Đức DũngNgười tiêuđộngdùngMarketingttrraa

nnhhSản xuấtCCạạ

nnhhnngg

đđồồ

nngg

CCộộ6/29/18Người lao12Các khớa cnh th hin

ca o c kinh doanhđạo đức

kinh doanhXem xét trong các chức năng của DN1.

2.

3.Đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực

Đạo đức trong Marketting

Đạo đức trong kế toán, kiểm toánXem xét trong quan hệ

với các đối tượng hữu quan1.

2.

3.

4.Đạo đức trong quan hệ của chủ sở hữu

Đạo đức trong quan hệ với người lao động

Đạo đức trong quan hệ với khách hàng

Đạo đức trong quan hệ với đối thủ cạnh tranhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Các vấn đề của đạo đức kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×