Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung cơ bản

Nội dung cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Nhận diện văn hóa kinh doanh Việt

nam thời kỳ trước năm 1986

1.1. Văn hóa kinh doanh thời kỳ phong kiến

1.2. Văn hóa kinh doanh thời kỳ Pháp thuộc

(1859 – 1945) và thời kỳ kháng chiến

chống Pháp (1945 – 1954)

1.3. Văn hóa kinh doanh giai đoạn 1954 –

1975

1.4. Văn hóa kinh doanh giai đoạn 1975 1986

41.1. Văn hóa kinh doanh thời kỳ phong kiến

-Một số đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh hưởng

đến hoạt động kinh doanhNgười Việt cư trú theo địa bàn làng xã => trọng tĩnh, ưa ổn

định, khơng thích mạo hiểm

Nghề nơng là nghề chính, nghề gốc của người Việt => quy

mô nhỏ, thủ công, kinh tế hộ gia đình, tự cung tự cấp, các

nghành nghề khác là phụ là nghề tay trái => Kinh doanh

không được tơn trọng

Bị ảnh hưởng bởi các dòng tư tưởng không coi trọng, không

cổ vũ các hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh tế: Đạo

Phật coi trọng lòng nhân ái, giản dị vị tha; không coi trọng

của cải vật chất => khinh miệt làm giàu bằng con đường

bn bán, vì đó là lừa gạt, là bất nhân “vi phú bất nhân, vi

nhân bất phú” => nhà buôn thành “con buôn, con phe”5Một số đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh

hưởng đến hoạt động kinh doanh

“Phi thương bất phú” khơng kinh doanh

thì khơng giàu, nhưng giàu bằng con

đường bn bán kinh doanh thì bị miệt

thị. Người giàu kèm với ki kiệt, tham lam,

độc ác,..Kho tàng truyện cổ tích VN đều miêu tả và

khơng thiện cảm với nhà giàu. Cùng với

hình ảnh quan tham=> Nghề kinh doanh không được ủng hộ và

có cơ hội phát triển

61.1. Văn hóa kinh doanh thời kỳ phong kiến

-Hoạt động kinh doanh thời kỳ

phong kiến

Tư tưởng trọng nông, ức

thương

Xã hội chỉ xác định bốn nghề

với thứ tự ưu tiên “sĩ, nơng,

cơng, thương”

“Nhất sĩ nhì nơng, hết gạo cạy

rơng lại nhất nơng nhì sĩ” =>

khơng đề cao công thương

“Thật thà cũng thể lái trâu, yêu

nhau cũng thể nàng dâu mẹ

chồng”

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×