Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận diện văn hóa kinh doanh Việt nam thời kỳ trước năm 1986

Nhận diện văn hóa kinh doanh Việt nam thời kỳ trước năm 1986

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Văn hóa kinh doanh thời kỳ phong kiến

-Một số đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh hưởng

đến hoạt động kinh doanhNgười Việt cư trú theo địa bàn làng xã => trọng tĩnh, ưa ổn

định, khơng thích mạo hiểm

Nghề nơng là nghề chính, nghề gốc của người Việt => quy

mơ nhỏ, thủ cơng, kinh tế hộ gia đình, tự cung tự cấp, các

nghành nghề khác là phụ là nghề tay trái => Kinh doanh

không được tôn trọng

Bị ảnh hưởng bởi các dòng tư tưởng khơng coi trọng, khơng

cổ vũ các hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh tế: Đạo

Phật coi trọng lòng nhân ái, giản dị vị tha; khơng coi trọng

của cải vật chất => khinh miệt làm giàu bằng con đường

bn bán, vì đó là lừa gạt, là bất nhân “vi phú bất nhân, vi

nhân bất phú” => nhà bn thành “con bn, con phe”5Một số đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh

hưởng đến hoạt động kinh doanh

“Phi thương bất phú” khơng kinh doanh

thì khơng giàu, nhưng giàu bằng con

đường bn bán kinh doanh thì bị miệt

thị. Người giàu kèm với ki kiệt, tham lam,

độc ác,..Kho tàng truyện cổ tích VN đều miêu tả và

khơng thiện cảm với nhà giàu. Cùng với

hình ảnh quan tham=> Nghề kinh doanh khơng được ủng hộ và

có cơ hội phát triển

61.1. Văn hóa kinh doanh thời kỳ phong kiến

-Hoạt động kinh doanh thời kỳ

phong kiến

Tư tưởng trọng nông, ức

thương

Xã hội chỉ xác định bốn nghề

với thứ tự ưu tiên “sĩ, nông,

công, thương”

“Nhất sĩ nhì nơng, hết gạo cạy

rơng lại nhất nơng nhì sĩ” =>

khơng đề cao cơng thương

“Thật thà cũng thể lái trâu, yêu

nhau cũng thể nàng dâu mẹ

chồng”

71.1. Văn hóa kinh doanh thời kỳ phong kiến

--

Thế kỷ XVI – XVIII: cơng thương tương đối phát triển, hình thành

các khu vực làng nghề và khu buôn bán: Gốm Bát tràng (HN), Thổ

Hà (Bắc Giang), Phú Xuân (T.T Huế), phố Hiến (H.Yên), Thành

Thăng Long, Hội an,…

Hình thành các quan hệ bn bán giữa VN với nhiều nước như Bồ

Đào Nha, Hà lan, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Pháp,…

Những biểu hiện của văn hóa kinh doanh

Kinh doanh bn bán ở chợ làng, “cây nhà lá vườn” dư thừa

mang đi bán =>dung dị, hiền hậu, tươi tắn sôi động

Ăn lãi tùy chốn, bán vốn tùy nơi

Thuận mua vừa bán

Quen mặt đắt hàng

Ăn xổi ở thì

Treo đầu dê bán thịt chó

Bán mướp đắng giả làm bầu

Bán mạt cưa giả làm cám

Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ81.2. Văn hóa kinh doanh thời kỳ Pháp thuộc

-Vài nét về hoạt động kinh doanhBắt đầu tách cơng thương không phu thuộc vào nông nghiệp.

Xuất khẩu một số sản phẩm: cao su, than, kẽm,..; nhập khẩu

hàng công nghiệp từ Pháp, TQ, Nhật,..Triết lý “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” và xuất

hiện “đạo làm giàu”Lương Văn Can (1854 – 1927) lãnh đạo phong trào Duy Tân,

lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục truyền bá tinh thần yêu

nước và đạo làm giàu với cuốn Thương học phương châm

cuốn sách đầu viết về kinh doanh. Và Kim cổ cách ngôn đề cập

đến vấn đề đạo đức trong kinh doanh, văn hóa trong kinh

doanh. Kinh doanh khơng chỉ “vinh thân phì gia” ma còn làm

giàu và giúp ích cho đất nước có kinh tế chống ngoại xâm

91.2. Văn hóa kinh doanh thời kỳ Pháp thuộc

Xuất hiện một số nhà kinh doanh Việt: xà

phòng “cơ Ba” của thương gia Trương Văn

Bền; sơn Gecko của Nguyễn Sơn Hà

Bạch Thái Bưởi: Giám đốc cơng trình cầu

Long biên, kinh doanh vận tải đường sơng với

khẩu hiệu “Người Việt Nam đi tàu thủy

Việt Nam” cạnh tranh với TQ, Pháp: với 40

chiếc tàu có khi cơng ty có hơn 2500 nhân

viên với tên “Chúa sơng miền Bắc”. Hoạt

động cả lĩnh vực hầm mỏ “Vua mỏ nước

Việt”

101.2. Văn hóa kinh doanh thời kỳ Pháp thuộc

-Thời kỳ kháng chiến chống pháp 1945 –

1954

Tinh thần đoàn kết dân tộc lập & góp quỹ ủng hộ

giải phóng dân tộc

Hồ chủ tich gửi thư giới công thương cảm ơn và

động viên tinh thần nỗ lực đem tài năng làm giàu

ích quốc lợi dân

Tinh thần gắn bó chặt chẽ tinh thần yêu nước,

vận dung giá trị văn hóa dân tộc vào kinh doanh

làm giàu cứu quốc111.3. Văn hóa kinh doanh giai đoạn 1954 - 1975

Văn hóa kinh doanh miền Nam VN

Nhập khẩu và phân phối hàng của Hoa kỳ

Chất lượng tốt, mặt hàng phong phú,..

1955 – 1963 chính quyền Ngơ Đình Diệm

Chế độ Nguyễn Văn Thiệu

Chế độ Mỹ - Ngụy:

=> Kiến thức kinh doanh hiện đại, phong

phú, chất lượng dịch vụ, việc làm, hưởng

thụ,.. theo “Kiểu Mỹ” => ảnh hưởng văn

hóa kinh doanh của miền Nam

121.3. Văn hóa kinh doanh giai đoạn 1954 - 1975----Văn hóa kinh doanh miền Bắc VN

Mơ hình XHCN, sở hữu tập thể,

Viện trợ trong nước và nhận viện trợ nước ngồi

Hợp tác xã, quốc hữu hóa

Vơ trách nhiệm

Buôn bán tư thương không được hoạt động, bi

khinh rẻ kỳ thị, bất chính,..

Tâm lý vào cơng chức để ổn định, nhàn hạ

Cồng kềnh, quan liêu, cứng nhắc, không hiệu quả,

dần dần xuất hiện tư tưởng “Cha chung khơng ai

khóc”,..

Chi viện cho chiến tranh miềm Nam, yêu chủ nghĩa

xã hội của đại đa số người dân miền Bắc131.4. Văn hóa kinh doanh giai đoạn 1975 -1986

Vài nét về hoạt động kinh doanh-Thống nhất đất nước

Kế hoạch hóa tập trung trên cả hai miền

Cơ chế quản lý tâph trung quan liêu bao cấp

Quốc hữu hóa tư liệu sản xuất

Doanh nghiệp NN làm ăn khơng hiệu quả “cha

chung khơng ai khóc” “lãi Nhà nước hưởng, lỗ Nhà

nước chịu”

Năng suất thấp, chất lượng kém, phân phối hàng

hóa

Hàng hóa khan hiếm, xếp hàng mua mậu dịch

“Người xếp hàng cùng đá, gạch, sỏi, xô, chậu,..”

Quan hệ ban phát cầu cạnh----141.4. Văn hóa kinh doanh giai đoạn 1975 -1986---Những biểu hiện văn hóa kinh doanh

Kinh tế chưa phát triển

Văn hóa, triết lý kinh doanh còn mờ nhạt

Hoạt động kinh doanh của các doanh

nghiệp trì trệ

Cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm hoặc được

điều động, điều chuyển theo quyết định của

Nhà nước

Các tư tưởng đổi mới chưa được phát huy

….

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận diện văn hóa kinh doanh Việt nam thời kỳ trước năm 1986

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×