Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Cơ sở lý thuyết của trách nhiệm xã hội

1 Cơ sở lý thuyết của trách nhiệm xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sự hài hòa giữa các mục tiêuXÃ HỘI

(mục tiêu phúc lợi cơng cộng)Hài hồKHÁCH HÀNGDOANH NGHIỆP(mục tiêu thoả mãn nhu cầu)(mục tiêu lợi nhuận)3.1 Cơ sở lý thuyết của trách nhiệm xã hội

3.1.2 Các lợi ích của thực hiện trách nhiệm xã hộiGiảm chi phí và tăng năng suất

Tăng doanh thu

Nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của công ty

Thu hút nguồn lao động giỏi

Cơ hội tiếp cận thị trường mới

Khai thác các cơ hội từ việc thực hiện trách nhiệm xã hội

Sự trung thành của nhân viên và khách hàng3.1 Cơ sở lý thuyết của trách nhiệm xã hội

3.1.3 Tháp trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpTrách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp Đối với xã hội:

o SX HHDV mà XH cần với giá hợp lý

o Phát hiện nguồn tài nguyên mới,

o Thúc đẩy tiến bộ công nghệ,

o Phát triển sản phẩm mới

o Cách phân phối HHDV tốt nhất cho XH

 Đối với người lao động:

o Tạo việc làm với thù lao xứng đáng

o Cơ hội việc làm như nhau,

o Cơ hội phát triển nghề và chuyên mơn,

o An tồn, vệ sinh

o Đảm bảo quyền riêng tư ở nơi làm việcKhía cạnh kinh tế trong

trách nhiệm XH của một

DN là cơ sở cho các hoạt

động của DN.

Phần lớn các nghĩa vụ

kinh tế trong kinh doanh

đều được thể chế hoá

thành các nghĩa vụ pháp9Trách nhiệm kinh tế của DN

 Đối với người tiêu dùng

o

oCung cấp HHDV, chất lượng, an tồn, giá hợp lý,

Thơng tin về sản phẩm (quảng cáo), phân phối, bán hàng và dv hậu mãi Đối với chủ sở hữu

Bảo tồn và phát triển giá trị và tài sản được uỷ thác (Những thứ mà XH hoặc cá nhân giao phó cho DN)Đối với các bên liên đới khác (nhà cung cấp, đại lý,...):

Mang lại lợi ích tối đa và công bằng, thông qua cung cấp hàng hoá, việc làm, giá cả,

chất lượng, lợi nhuận đầu tư, vv10Trách nhiệm pháp lý

DN phải thực hiện đầy đủ quy định pháp lý đối với các bên hữu quan về :o Cạnh tranh,

o Quyền lợi khách hàng,

o Bảo vệ mơi trường,

o Cơng bằng và an tồn

o Chống lại những hành vi sai tráiCác nghĩa

vụ pháp lý

được thể

hiện trong

luật dân

sự và hình

sựTrách nhiệm tn thủ pháp luật chính là một phần của bản “khế ước” giữa doanh nghiệp và xã hội.. Trách

nhiệm kinh tế và pháp lý là hai bộ phận cơ bản, không thể thiếu của CSR.Các tổ chức không thể tồn tại lâu dài

nếu không thực hiện trách nhiệm pháp lí11Trách nhiệm đạo đứcLiên quan tới những gì DN quyết định là đúng, là công bằng vượt qua cả

những yêu cầu pháp lí

Là hành vi và hoạt động mà các thành viên của tổ chức, cộng đồng và XH

mong đợi từ phía các DN dù chúng ko được viết thành luật.

Khía cạnh đạo đức của DN thường được thể hiện qua những nguyên tắc

đạo đức được trình bày trong bản sứ mệnh và chiến lược DNChiến lược

kinh doanh

cần phải phản

ánh một tầm

nhìn về đạo

đức12Tầm nhìn của Unilever Vietnam

Mục tiêu của chúng tôi ở Unilever là đáp ứng nhu cầu hàng ngày của con người ở khắp mọi nơi – đoán

trước nguyện vọng của khách hàng và người tiêu dùng của chúng tôi, đáp ứng một cách sáng tạo và cạnh

tranh với các sản phẩm và dịch vụ có thương hiệu nâng cao chất lượng cuộc sốngChúng tơi tin rằng để thành cơng cần phải có các chuẩn mực cao của hành vi DN đối với NV, người tiêu

dùng, XH và thế giới mà chúng ta đang sống.Đây là con đường của Unilever để đi đến phát triển bền vững, sinh lợi cho hoạt động kinh doanh của chúng

tôi và tạo ra giá trị dài hạn cho các cổ đơng và NV của mình13Khía cạnh nhân văn (lòng bác ái/từ thiện)

Là những hành vi và hoạt động vượt ra ngồi mong đợi của

xã hội (như qun góp ủng hộ cho người yếu thế, tài trợ học

bổng, đóng góp cho các dự án cộng đồng… )

Là hình thức của lòng bác ái và tự nguyện của cơng tyCó trách nhiệm với XH là tối đa hóa tác dụng tích cực và tối thiểu

hóa hậu quả tiêu cực cho XH.14Hoạt động hỗ trợ cộng đồng của Unilever Vietnam

1. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chương trình bảo vệ nụ cười Việt Nam của P/S

Dự án “Cho đôi mắt sáng của trẻ thơ”2. Giáo dục

Tăng cường năng lực đào tạo nghề (4,5 tỷ đồng)

xây dựng “TT đào tạo người khuyết tật, mồ côi tại HCM”3. Bảo vệ môi trườngDự án “Tự hào Hạ Long”4. Trợ giúp những người khó khăn:

Làng Hy Vọng

Nhà tình nghĩa cho người nghèo (OMO tài trợ )

(2001-2005 đóng góp 2 triệu USD)153.2 Thực thi trách nhiệm xã hội của DN3.2.1 Trách nhiệm xã hội và cổ đông

OECD đã xác định các quyền của cổ đơng như:• Đăng ký quyền sở hữu an tồn

• Khả năng chuyển quyền sở hữu

• Tiếp cận thơng tin của cơng ty có liên quan một cách kịp thời và

thường xuyên• Tham gia và biểu quyết tại đại hội cổ đơng

• Bầu cử và bãi miễn thành viên hội đồng quản trị

• Phần lợi nhuận của cơng ty

• Kiến thức về các giao dịch bất thường hoặc quyết định

• Cơng bố thơng tin của cổ phiếu hai lớp

• Quy tắc và các quy định đảm bảo hoạt động hiệu quả và minh bạch

của thị trường vốn cho chứng khốn của cơng ty.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Cơ sở lý thuyết của trách nhiệm xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×