Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hội

1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Số liệu năm 2005 cho thấy nước Anh có tới 55.000 DNXH,

với doanh thu 27 tỷ Bảng, sử dụng 475.000 lao động và đóng

góp 8,4 tỷ Bảng/năm cho GDP.

• Trên phạm vi toàn cầu, phong trào DNXH cũng nở rộ, điển

hình nhất là mơ hình Grameen Bank của Bangladesh và

người sáng lập được trao giải thưởng Nobel năm 2006.

Nhiều quốc gia đã chính thức cơng nhận DNXH và tạo lập

khung khổ pháp lý, ban hành các chính sách khuyến khích,

hỗ trợ sự phát triển DNXH ở nước mình để khu vực này trợ

giúp lại Nhà nước thực hiện có hiệu quả hơn các mục tiêu xã

hội4.1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hội4.1.2 Các quan điểm về tinh thần kinh doanh xã hội

• Tinh thần kinh doanh xã hội được hiểu là việc sử dụng các kỹ

thuật kinh doanh để giải quyết các vấn đề xã hội

• Tinh thần kinh doanh xã hội là một hình thức vị tha của tinh

thần kinh doanh.

• Khái niệm tinh thần kinh doanh xã hội và doanh nhân xã hội

lần được tiên được nhắc đến trong các tài liệu về biến đổi xã

hội trong những năm 1960 và 1970. Các khái niệm này bắt đầu

được sử dụng rộng rãi trong những năm 1980 và 1990.

• Ba từ khóa của tinh thần kinh doanh xã hội đó là sáng tạo,

định hướng thị trường và thay đổi hệ thống.4.1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hội

• Trong Chiến lược phát triển DNXH năm 2002, Chính phủ Anh định nghĩa:

“DNXH là một mơ hình kinh doanh được thành lập nhằm thực hiện các

mục tiêu xã hội, và sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư cho mục tiêu đó

hoặc cho cộng đồng, thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đơng hoặc chủ

sở hữu”.

• Tổ chức OECD định nghĩa:

“DNXH là những tổ chức hoạt động dưới nhiều hình thức pháp lý khác

nhau vận dụng tinh thần doanh nhân nhằm theo đuổi cùng lúc cả hai

mục tiêu xã hội và kinh tế. DNXH thường cung cấp các dịch vụ xã hội và

việc làm cho các nhóm yếu thế ở cả thành thị và nơng thơn. Ngòai ra,

DNXH còn cung cấp các dịch vụ cộng đồng, trên các lĩnh vực giáo dục,

văn hóa, mơi trường.”Tổ chức hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng - CSIP của Việt Nam đưa

ra quan điểm:

“DNXH là một khái niệm dùng để chỉ hoạt động của các doanh nhân xã hội dưới

nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào mục đích và điều kiện hoạt động cụ

thể. DNXH lấy lợi ích xã hội làm mục tiêu chủ đạo, được dẫn dắt bởi tinh thần

doanh nhân nhằm đạt được cả mục tiêu xã hội/ môi trường và mục tiêu kinh tế”

Khái niệm này:

1. Gắn DNXH với doanh nhân xã hội (DNhXH) để nhấn mạnh vai trò của người sáng

lập tổ chức là những người kết hợp hài hòa được sáng kiến xã hội và tinh thần

doanh nhân.

2. DNXH có thể đang hoặc sẽ hoạt động dưới nhiều hình thức tổ chức và địa vị

pháp lý khác nhau: NGOs, Quỹ tín dụng vi mơ, Quỹ từ thiện, Hợp tác xã, Tổ chức

xã hội, Tổ chức sự nghiệp, Doanh nghiệp dịch vụ cơng ích của khu vực nhà nước.

3. DNXH phải theo đuổi đồng thời cả hai mục tiêu xã hội (chủ đạo) và kinh tế

>>> Khái niệm của CSIP về DNXH là rất rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức này

tuyển chọn, ươm tạo và phát triển phong trào DNXH vốn còn rất non trẻ ở Việt

Nam.4.1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hội4.1.3 Các đặc điểm của kinh doanh xã hội

DNXH là một mơ hình tổ chức có 5 đặc điểm then chốt sau đây:

1. Phải có hoạt động kinh doanh

2. Đặt mục tiêu, sứ mệnh xã hội lên hàng đầu, ngay từ khi thành lập;

3. Tái phân bổ phần lớn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trở lại cho tổ chức,

cộng đồng, và mục tiêu xã hội.

4. Sở hữu mang tính xã hội, cấu trúc sở hữu và quản lý của DNXH có sự tham gia

của cộng đồng hoặc các bên liên quan, các bên hưởng lợi

5. Phục vụ nhu cầu của Nhóm đáy (BoP), là đối tượng những người nghèo và yếu

thế nhất trong xã hội4.1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hộiNgồi ra, hầu hết DNXH còn có một số đặc điểm nổi bật khác, như:

• Nguồn thu được lấy từ hoạt động kinh doanh và tài trợ;

• Hiệu quả hoạt động cần được đánh giá trên cả hai mặt kinh tế

và xã hội;

• Phục vụ nhu cầu của nhóm đáy, là những người nghèo, yếu thế,

bị lề hóa trong xã hội;

• Cởi mở và liên kết;

• Nhân viên của DNXH là những người làm công tác xã hội (vẫn có

lương, khơng phải là tình nguyện viên).4.1 Khái qt về tinh thần kinh doanh xã hội4.1.4 Đặc điểm của doanh nhân xã hội4.2 Các mơ hình kinh doanh xã hội

4.2.1 Mơ hình phi lợi nhuận được tài trợ

(Leveraged Nonprofit Ventures)

4.2.2 Mơ hình phi lợi nhuận hỗn hợp (Hybrid

Nonprofit Ventures)

4.2.3Mơ hình doanh nghiệp xã hội (Social

Business Ventures)4.2 Các mơ hình kinh doanh xã hội

4.2.3 Các mơ hình hoạt động của doanh nghiệp xã hội

• Mơ hình Hỗ trợ Doanh nhân

• Mơ hình trung gian thị trường

• Mơ hình Việc làm

• Mơ hình phí dịch vụ

• Mơ hình thị trường khách hàng có thu nhập thấp

• Mơ hình Hợp tác xã

• Mơ hình liên kết thị trường

• Mơ hình Trợ cấp Dịch vụ

• Mơ hình Hỗ trợ Tổ chứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×