Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A .Định hướng công việc tương lai

A .Định hướng công việc tương lai

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Mô tả nghề nghiệp ngành công nghệ thông tin

2.1. Lĩnh vực ứng dụng Công nghệ Thông tin

Người kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này có thể đảm nhiệm vai trò là một

người đào tạo, một nguời quản lý hoặc một kỹ thuật viên. Qua khảo sát thực tế,

chúng tôi nhận thấy người kỹ sư thường đảm nhiệm cả ba vai trò trên. Để đáp

ứng u cầu cơng việc, người kỹ sư phải có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng

cơ bản.

Bên cạnh đó, anh ta cần có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm cao,

yêu nghề, chủ động, ham hiểu biết, cầu tiến và trung thành. Sau đây là một số

cơng việc tiêu biểu:

• Đào tạo tin học cơ bản

• Quản lý các hệ thống tin học: Quản trị hệ thống, quản trị mạng...

• Quản lý nhân lực

• Phát triển phần mềm chuyên dụng

• Khai thác các ứng dụng tin học

• Xử lý số liệu và báo cáo, thống kê

• Tích hợp hệ thống

• Vận hành hệ thống

• Sửa chữa bảo trì hệ thống máy tính

2.2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Người kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này có thể đảm nhiệm một hoặc một

số vai trò sau đây:

2.2.1. Người đào tạo

Vai trò này đòi hỏi người kỹ sư phải có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng

cần thiết để đáp ứng được các yêu cầu công việc. Được xã hội tơn vinh, người

kỹ sư đào tạo cần có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, chủ

động, trung thực, mẫu mực, yêu nghề, nhiệt tình, ham học hỏi... Lĩnh vực này

còn đòi hỏi người kỹ sư phải năng động, sáng tạo, linh hoạt để nắm bắt, cập nhật

33được các thông tin mới, thay đổi. Sau đây là một số cơng việc tiêu biểu của kỹ

sư tại vai trò này:

• Giảng dạy chun ngành, một số mơn cơ sở ngành

• Nghiên cứu khoa học

• Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, làm đồ án ...

• Sử dụng và phát triển phương pháp, phương tiện dạy học

• Triển khai kết quả nghiên cứu

• Ứng dụng và chuyển giao cơng nghệ

• Biên soạn tài liệu

2.2.2. Người quản lý

Trong vai trò là người quản lý, kỹ sư phải có các phẩm chất, năng lực như

mục B1. Ngoài ra, anh ta cần có thêm đức tính cương quyết, tầm nhìn và khả

năng lãnh đạo. Sau đây là một số công việc tiêu biểu:

• Quản lý hành chính/Quản lý kế hoạch tổng thể

• Quản lý chun mơn: chương trình, khung kế hoạch đào tạo, nội dung đào

tạo, chất lượng đào tạo ...

• Quản lý nhân lực

2.3. Lĩnh vực sản xuất, gia công phần mềm, xây dựng và phát triển các hệ

thống thông tin

Người kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này có thể đảm nhiệm một hoặc một

số vai trò sau đây:

Người đào tạo

Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người đóng vai trò này tương tự như

trong mục 2.2.1. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của cơng việc, người kỹ sư cần

có thêm một số kiến thức chuyên biệt. Sau đây là một số cơng việc tiêu biểu:

• Nghiên cứu

• Đào tạo sử dụng sản phẩm chuyên biệt

34• Sử dụng và phát triển phương pháp, phương tiện dạy học

• Đào tạo quy trình phát triển phần mềm

• Đào tạo về kỹ năng làm việc theo nhóm

Đào tạo về quản trị dự ánĐào tạo về cơng cụ phát triển phần mềm, phần cứng các hệ thống thơng

tin• Chuyển giao cơng nghệ

• Biên soạn tài liệu

Người quản lý

Người kỹ sư tại vị trí làm việc này có các phẩm chất và năng lực như trong

mục 2.2.2. Ngồi ra, anh ta phải có thêm năng lực quản lý, khả năng ngoại giao,

tinh thần hợp tác ... Các công việc tiêu biểu tại vị trí này là:

• Quản lý dự án: nhân lực, tiến độ

• Quan hệ khách hàng

• Xây dựng chiến lược phát triển

Nhà phân tích thiết kế hệ thống

Người kỹ sư tại vị trí làm việc này có các phẩm chất và năng lực tương tự

như trong mục 4.2.2. Ngoài ra, anh ta phải có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ

cuả mỗi bài tốn, đồng thời phải có khả năng tư duy tổng hợp để giải quyết bài

toán. Hơn nữa, anh ta cần phải có kinh nghiệm làm việc và đức tính kiên trì, tỉ

mỉ. Các cơng việc tiêu biểu tại vị trí này là:

• Quan hệ khách hàng

• Khảo sát hệ thống

• Phân tích u cầu khách hàng

• Đánh giá khả thi35Thiết kế hệ thống (phần cứng, phần mềm): chức năng, giao diện, cơ sở

dữ liệu ...Tiếp xúc nhóm làm việc• Phát triển các giải pháp

• Lập tài liệu

Kỹ thuật viên

Trong vai trò là người kỹ thuật viên, kỹ sư phải có phẩm chất đạo đức tốt,

tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, u nghề... Ngồi kiến thức và kỹ năng cơ

bản để đáp ứng yêu cầu công việc, vị trí này còn đòi hỏi người kỹ sư có đức tính

kiên nhẫn, cẩn thận, cần cù chịu khó. Sau đây là một số cơng việc tiêu biểu:

• Lập trình

Lập tài liệu• Tích hợp hệ thống

• Kiểm tra, thử nghiệm

• Cài đặt hệ thống

• Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống

• Tiếp xúc nhóm làm việc

• Tiếp xúc khách hàng

Tư vấn và tiếp thị

Trong vai trò này, người kỹ sư phải có chuyên môn nghiệp vụ cao, khả năng

giao tiếp, khả năng trình bày và thuyết phục tốt. Đồng thời phải linh hoạt, nhạy

bén và thích nghi nhanh chóng với nhiều tình huống khác nhau. Sau đây là một

số công việc tiêu biểu:

• Tư vấn giải pháp kỹ thuật

• Tiếp thị sản phẩm

Tìm hiểu nhu cầu khách hàng

362.4. Lĩnh vực cung ứng sản phẩm và dịch vụ tin học

Người kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này cần có các phẩm chất và năng lực để

giải quyết một số công việc sau đây:

• Đào tạo sử dụng, chuyển giao cơng nghệ

• Khai thác các ứng dụng tin học

• Tiếp xúc khách hàng

• Lắp đặt, triển khai

• Sửa chữa, bảo trì

• Chỉnh sửa hệ thống

• Tìm hiểu nhu cầu khách hàng

• Tiếp thị, tư vấn

Ngồi ra trên thực tế có rất nhiều các vị trí cơng việc cụ thể với những u cầu

khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp. Có rất nhiều loại hình cơng việc trong

ngành cơng nghệ thơng tin: từ lập trình viên, nhân viên kinh doanh đến thiết kế

web... tùy thuộc vào các điểm mạnh và sự yêu thích mà bạn có thể tìm được cho

mình vai trò phù hợp.Sau đây là một vài lựa chọn tiêu biểu:

- Nhân viên phân tích dữ liệu

- Quản trị hệ thống

- Lập trình viên

- Kỹ sư phần mềm

- Nhân viên phân tích hệ thống

- Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật/ người sử dụng cuối cùng

- Thiết kế web/ dịch vụ Internet37a. Nhân viên phân tích dữ liệu

Nhiệm vụ

- Làm việc cho các công ty phần mềm, công ty tư vấn, công ty ứng dụng

công nghệ thông tin thuộc các ngành nghề khác nhau

- Thảo luận về các nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh

nghiệp với các nhân viên nội bộ hay các khách hàng.

- Thu thập và sắp xếp các dữ liệu thích hợp khi xây dựng cơ sở dữ liệu và

tiến hành các nghiên cứu liên quan.

- Sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu/công nghệ thông tin để tạo ra các báo

cáo và hỗ trợ trong cơng việc phân tích, marketing, chuẩn bị và tạo các

chương trình giới thiệu sản phẩm.

- Giám sát và duy trì chất lượng hệ thống cơ sỡ dữ liệu cũng như tính bảo

mật khi cập nhật và sử dụng

Kỹ năng chính cần có

- Khả năng phân tích và tư duy lơgic

- Kỹ năng sử dụng ngơn ngữ viết và nói

- Tinh thần làm việc đồng đội và sáng kiến

- Hoàn thành các mục tiêu cơng việc đúng hạn

- Khả năng tính toán

- Ý thức kinh doanh

- Các kiến thức về hệ thống cơ sở dữ liệu.

Huấn luyện

- Các công ty lớn đều tổ chức các khóa huấn luyện cho tất cả các vị trí từ hỗ

trợ kỹ thuật, tiếp thị, đến quản trị cơ sở dữ liệu hay phát triển phần mềm.

- Chương trình huấn luyện này là rất cần thiết đối với việc lưu trữ hệ thống

cơ sở dữ liệu và sử dụng các kỹ năng lập trình như ORACLE and SQL.

Sau khi các nhân viên đã có kinh nghiệm làm việc tập thể trong các dự án,

họ sẽ có cơ hội thành những người lãnh đạo dự án.

38b. Nhân viên kinh doanh

Nhiệm vụ

- Làm việc cho các nhà sản xuất, cơng ty dịch vụ phần mềm

- Có trách đối với một sản phẩm hay khách hàng cụ thể

- Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng

- Tiếp tục liên hệ với khách hàng và trả lời các thắc mắc

- Liên hệ với các phòng ban về chi tiết của đơn hàng khi ký hợp đồng

- Liên hệ với bộ phận marketing để tìm kiếm khách hàng mới và báo cáo

các phản hồi của khách hàng nhằm nâng cao sản phẩm

- Thông tin cho các khách hàng hiện thời về sản phẩm mới

Kỹ năng chính cần có

- Kỹ năng giao tiếp và trình bày thành thạo

- Khả năng thuyết phục và nhạy bén

- Ý thức và động cơ kinh doanh

- Linh hoạt, năng động và giỏi tính tốn

Huấn luyện

Khi mới bắt đầu, các nhân viên kinh doanh sẽ được tham gia các khóa huấn

luyện ngắn giới thiệu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và giao tiếp. Một vài nhân

viên sẽ được huấn luyện chuyên sâu về kỹ thuật nếu đối tượng của sản phẩm là

các chuyên gia công nghệ thông tin.

c. Quản trị hệ thống

Nhiệm vụ

- Làm việc cho các công ty quản lý thiết bị, chịu trách nhiệm vận hành các

thiết bị công nghệ thông tin cho khách hàng

- Duy trì sự ổn định của hệ thống

- Tuyển dụng, huấn luyện và quản lý đội ngũ làm việc, từ nhân viên nhập

dữ liệu đến nhân viên vận hành, lập trình viên...

39- Bảo trì và cập nhật hệ thống khi cần thiết

- Thương lượng với khách hàng

- Xem xét số lượng người sử dụng hệ thống, liệu có cần cải tiến để đáp ứng

nhu cầu khơng

Kỹ năng chính

- Kỹ năng quản lý tổng hợp

- Kỹ năng sáng tạo dựa trên các ý tưởng kinh doanh

- Khả năng chọn lực, thúc đẩy và đánh giá nhân viên làm việc

- Kỹ năng quản lý tài chính và thời gian

Huấn luyện

Các nhà quản trị hệ thống thường bắt đầu với công việc của một lập trình

viên, sau đó là, thiết kế, phân tích hệ thống, quản trị mang và quản lý cấp bộ

phận.Họ có thể trở thành những nhà quản lý hay giám đốc cơng nghệ thơng tin.

d. Lập trình viên hệ thống

Nhiệm vụ

- Làm việc cho bộ phận tin học của các công ty lớn, công ty tư vấn phần

mềm, các nhà sản xuất điện tử và phần mềm

- Viết các phần mềm ví dụ như hệ điều hành hay các ngơn ngữ cấp thấp tạo

tiền đề cho máy tính triển khai các ứng dụng ở ngôn ngữ cao hơn hay

chuyển thông tin đến các thiết bị khác.

- Tùy chỉnh hệ thống để thực hiện các chức năng khác nhau

- Tìm và phát hiện các lỗi trong phần mềm

- Chạy thử các chương trình để kiểm tra khả năng thích ứng khi đưa vào

thực tế

- Chuẩn bị các tài liệu mô tả phương thức hoạt động của phần mềm.

Kỹ năng chính

- Khả năng phân tích và suy luận logic

40- Chú ý đến từng chi tiết

- Hồn thành cơng việc đúng hạn

- Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết

- Kỹ năng tính tốn

- Kiến thức về một hệ thống máy tính cụ thể.

Huấn luyện

Các cơng ty lớn thường tổ chức khóa huấn luyện 6 tuần cho các nhân viên

trong năm đầu tiên trong ty các cơng ty nhỏ khuyến khích tinh thần tự học.

e. Kỹ sư phần mềm

Nhiệm vụ

- Làm việc chủ yếu cho các công ty điện tử và viễn thơng; nhiệm vụ cũng

tương tự như lập trình viên, tuy nhiên tập trung hơn vào các ứng dụng kỹ

thuật và thiết kế

- Sử dụng ngơn ngữ máy tính để viết các chương trình phục vụ cho cơng

việc

- Sử dụng các công cụ hay hệ thống tiền thiết kế để viết ra các phần mềm

- Tích hợp các chương trình được tạo, tìm và phát hiện lỗi

- Chạy thử chương trình

- Hồn thành các tài liệu mơ tả hoạt động của phần mềm

Kỹ năng chính

- Khả năng phân tích và suy nghĩ logic

- Kỹ năng làm việc tập thể

- Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết

- Chú ý đến từng chi tiết

- Khả năng hồn thành cơng việc đúng hạn.

Huấn luyện

41Cơng việc này đòi hỏi bằng cấp chuyên môn về công nghệ thông tin hay

lãnh vực liên quan. Các cơng ty lớn thường tổ chức khóa huấn luyện 6 tuần cho

các nhân viên trong năm đầu tiên trong ty các cơng ty nhỏ khuyến khích tinh

thần tự học.

f. Nhân viên phân tích hệ thống

Nhiệm vụ

- Gặp gỡ trưởng dự án và khách hàng để thảo luận về dự án

- Thảo luận dự án chi tiết với nhân viên của khách hàng và thiết lập tính

khả thi của dự án

- Chuẩn bị các lưu đồ hệ thống, quyết định phần có thể được tin học hóa

trong hệ thống

- Đánh giá các phần cứng được yêu cầu khi triển khai hệ thống (tốc độ, chi

phí, dung lượng bộ nhớ...)

- Liên lạc với các lập trình viên, phân cơng cơng việc và giám sát quá trình

sản xuất phần mềm

- Xem xét để thay đổi nếu hệ thống khi chạy thử khơng đáp ứng được u

cầu

- Có thể phân tích hệ thống kinh doanh và cân nhắc các biện pháp rút giảm

chi phí

Kỹ năng chính

- Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng giao tiếp thành thạo (đặc biệt với khách hàng)

- Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết

- Ý thức kinh doanh và quản lý thời gianHuấn luyện

Một số công ty tuyển dụng các sinh viên đã được huấn luyện về phân tích

hệ thống trong quá trình học đại học. Hầu hết các nhân viên đều bắt đầu ở vị trí

lập trình viên ->lập trình viên phân tích -> nhân viên phân tích hệ thống.

42g. Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật / Người sử dụng cuối cùng

Nhiệm vụ

- Làm việc cho các nhà cung cấp phần mềm và phần cứng tại văn phòng

của người sử dụng cuối cùng

- Cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng/người sử dụng hiện thời

- Ghi nhận các cuộc gọi và các vấn đề trục trặc xảy ra

- Liên hệ với các bộ phận cần thiết để giải quyết vấn đề

- Tổng kết các sản phẩm và thủ tục

- Lập kế hoạch cải tiến

- Cập nhật quá trình phát triển sản phẩm mới và khuyến khích khách hàng

nâng cấp sản phẩm

Kỹ năng chính

- Khả năng lắng nghe

- Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

- Khả năng ngoại giao

- Kỹ năng nói và viết thành tạo

- Linh hoạt

Huấn luyện

Các nhân viên mới sẽ được huấn luyện về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm và

cách thức phục vụ khách hàng. Đối với các công ty lớn, khóa học được làm

phong phú hơn bằng cách giảng dạy về phương thức phát triển và cung ứng sản

phẩm.h. Thiết kế web/dịch vụ Internet

Nhiệm vụ

Làm việc cho các nhà sản xuất phần mềm, công ty tư vấn thiết kế web hay các

công ty lớn:

43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A .Định hướng công việc tương lai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×