Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thẻ giữ xe thơng minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều Oanh– Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính, tối đa số dư quỹ bằng 25% VĐL

– Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm nêu ra trong đây được phân phối theo

tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu tư tại công ty và vốn công ty tự huy động bình qn trong

năm.

-Trích tối đa 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành cơng ty. Mức trích một năm

không vượt quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị), 200 triệu

đồng (đối với cơng ty khơng có Hội đồng quản trị) với điều kiện tỷ suất lợi nhuận

thực hiện trước thuế trên vốn nhà nước tại công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất

lợi nhuận kế hoạch-Trích tối thiểu 30% vào quỹ đầu tư phát triển của cơng ty-Còn lại phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của cơng ty.NHĨM FUTURE84Thẻ giữ xe thông minh Bike-C6.4.GVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhBảng cân đối kế tốnNHĨM FUTURE85Thẻ giữ xe thơng minh Bike-C6.5.GVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhBảng kết quả hoạt động kinh doanhNHÓM FUTURE86Thẻ giữ xe thông minh Bike-CCHƯƠNG 7.7.1.GVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhCÁC RỦI RO VÀ CÁCH KHẮC PHỤCCác rủi ro có thể gặp phải7.1.1.Các rủi ro chủ quanRủi ro sản phẩm không được thị trường chấp nhận. Đưa ra thị trường nhưng khách

hàng không chấp nhận. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro này đến từ việc chủ dự án khơng tìm

hiểu rõ khách hàng cũng nhưng khu vực kinh doanh.

Nhân sự trong công ty không thống nhất, xảy ra xung đột: trong quá trình làm việc

có thể xảy ra xung đột giữa các thành viên và chủ sở hữu do không tán đồng ý tưởng. Các

rủi ro từ bộ phận nhân sự cấp dưới như tay nghề nhân viên chưa cao ảnh hưởng đến chất

lượng sản phẩm, nhân viên phục vụ, bảo vệ không chuyên nghiệp.

Khơng tìm được đối tác cung cấp ngun vật liệu hoặc nguồn nguyên liệu đầu vào

giá cả không hợp lý.

Không huy động đủ vốn cho dự án.

Chọn mặt bằng không hợp lý.

Hồ sơ pháp lý của công ty không đầy đủ do khơng tìm hiểu kỹ dẫn đến bị phạt,…7.1.2.Các rủi ro khách quang-Người cho thuê lấy lại mặt bằng của cơng ty do họ có ý định sử dụng khác.-Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng đột biến.-Cổ phần cơng ty bị bán nhiều chổ khơng thể kiểm sốt7.2.

7.2.1.Cách khắc phục rủi ro

Chủ quanTrước khi đưa sản phẩm ra thị trường, cần tìm hiểu, khảo sát đầy đủ, thận trọng nơi

đặt cơng ty, khách hàng, đối thủ, mặt bằng,…

NHĨM FUTURE87Thẻ giữ xe thông minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhNhân sự chủ chốt trong cơng cần có quy định riêng: Khi đưa ra ý tưởng và thực

hiện trước hết phải tổ chức họp biểu quyết để thống nhất ý kiến. Ý kiến được thơng qua

khi có một tỷ lệ nhất định thành viên đồng ý (ví dụ: trên 80% thành viên). Cần giám sát

chặt chẽ nhân viên, đào tạo tay nghề nhân viên ngay từ đầu một cách chuyên nghiệp từ

nhân viên bảo vệ , đến nhân viên giao hàng, phục vụ, lắp đặt, thu ngân hay cả quản lý cao

nhất tại cơng ty.

Cần tìm nhiều nhà cung cấp ngun vật liệu, không chỉ một mà một vài để công ty

chủ động hơn trong việc nhập nguyên vật liệu đầu vào.

Ngoài nguồn tài chính hiện có, cơng ty cần chuẩn bị kế hoạch đầy đủ, chi tiết,

thuyết phục để tìm kiếm đối tác cho dự án.

Chọn mặt bằng cần kỹ lưỡng, khơng qua loa, vì mặt bằng rất quan trọng, chọn

đúng mặt bằng mới thu hút được khách hàng.

Tìm hiểu kỹ các công đoạn để làm hồ sơ, đảm bảo công ty có đầy đủ hồ sơ pháp lý

liên quan.7.2.2.Khách quanCần ký hợp đồng với người cho thuê rõ ràng, kèm các điều kiện khá gắt trong

trường hợp phá vỡ hợp đồng của người cho thuê (vì dự án phải chi ra một khoảng chi phí

khá lớn ban đầu để sữa chữa mặt bằng, thiết kế công ty).

Dự trữ nguyên, vật liệu đầu vào để tránh những trường hợp tăng giá. Tìm kiếm

nhiều đối tác cung cấp nguyên, vật liệu để đa dạng và lựa chọn nguyên vật liệu đầu vào

chất lượng.

Tìm nhà cổ đơng uy tín cho cơng ty.NHĨM FUTURE88Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×