Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 7. CÁC RỦI RO VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

CHƯƠNG 7. CÁC RỦI RO VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thẻ giữ xe thông minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhNhân sự chủ chốt trong cơng cần có quy định riêng: Khi đưa ra ý tưởng và thực

hiện trước hết phải tổ chức họp biểu quyết để thống nhất ý kiến. Ý kiến được thơng qua

khi có một tỷ lệ nhất định thành viên đồng ý (ví dụ: trên 80% thành viên). Cần giám sát

chặt chẽ nhân viên, đào tạo tay nghề nhân viên ngay từ đầu một cách chuyên nghiệp từ

nhân viên bảo vệ , đến nhân viên giao hàng, phục vụ, lắp đặt, thu ngân hay cả quản lý cao

nhất tại cơng ty.

Cần tìm nhiều nhà cung cấp ngun vật liệu, không chỉ một mà một vài để công ty

chủ động hơn trong việc nhập nguyên vật liệu đầu vào.

Ngoài nguồn tài chính hiện có, cơng ty cần chuẩn bị kế hoạch đầy đủ, chi tiết,

thuyết phục để tìm kiếm đối tác cho dự án.

Chọn mặt bằng cần kỹ lưỡng, khơng qua loa, vì mặt bằng rất quan trọng, chọn

đúng mặt bằng mới thu hút được khách hàng.

Tìm hiểu kỹ các công đoạn để làm hồ sơ, đảm bảo công ty có đầy đủ hồ sơ pháp lý

liên quan.7.2.2.Khách quanCần ký hợp đồng với người cho thuê rõ ràng, kèm các điều kiện khá gắt trong

trường hợp phá vỡ hợp đồng của người cho thuê (vì dự án phải chi ra một khoảng chi phí

khá lớn ban đầu để sữa chữa mặt bằng, thiết kế công ty).

Dự trữ nguyên, vật liệu đầu vào để tránh những trường hợp tăng giá. Tìm kiếm

nhiều đối tác cung cấp nguyên, vật liệu để đa dạng và lựa chọn nguyên vật liệu đầu vào

chất lượng.

Tìm nhà cổ đơng uy tín cho cơng ty.NHĨM FUTURE88Thẻ giữ xe thông minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhKết luận

Thẻ Bike-C sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, các dịch vụ liên quan tới xe như trả phí

xăng dầu, trạm BOT, các dịch vụ sửa chữa bảo dưởng,.... nhất là khi phát luật VN hiện

đang chủ thể hóa phương tiện giao thông sắp tới .

Khi xảy ra trộm cướp chủ thẻ có thể nhanh chóng xử lý báo động. Nhưng tên sử

dụng xe (xe đã đăng ký) mà khơng có thẻ hoặc thẻ đã báo mất sẽ cảnh báo cho đơn vị

giữ xe kịp thời sử lý. Giúp cho tỷ lệ trộm cướp và mất thẻ làm mất xe giảm tối đa.

Thẻ giữ xe thơng minh BIKE-C hồn tồn khả thi.Với sự hướng dẫn của GV hướng dẫn nhóm chúng em đã hoàn thành bước đầu

hoạch định kế hoạch dự án thẻ giữ xe thơng minh. dự án vẫn còn mới mẽ nên trong báo

cáo có điều gì sơ sót mong được sự ý kiến đóng góp để sản phẩm hồn chỉnh nhất

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn !NHĨM FUTURE89Thẻ giữ xe thông minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhTài liệu tham khảo-Sự hướng dẫn của GV giảng dạy :Ths. Nguyễn Thị Kiều Oanh.-Tài liệu lấy từ một số trang web kinh doanh.-Các kế hoạch kinh doanh trên youtube-Sổ sách kế tốn của một số cơng ty.-Tài liệu của các báo cáo khác.NHÓM FUTURE90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 7. CÁC RỦI RO VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×