Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN KHẢO SÁT CÁC LOẠI CƠ CẤU PHANH

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN KHẢO SÁT CÁC LOẠI CƠ CẤU PHANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC SĨCHƯƠNG 3

TÍNH TỐN KHẢO SÁT CÁC LOẠI CƠ CẤU PHANH

3.1 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE THAM KHẢO

Để thực hiện các tính tốn cho các loại cơ cấu phanh, luận văn sử dụng các

thông số kỹ thuật của xe tham khảo là HYUNDAI HD160.

Bảng 3.1 Các thông số kỹ thuật ô tô HYUNDAI HD160

Nhãn hiệu:HYUNDAI HD160

Khối lượngKhối lượng bản thân :6046kgPhân bố : - Cầu trước :2420kg3626kg7640kg2người:15635kgPhân bố: - Cầu trước :4690kg10945kg- Cầu sau:Khối lượng cho phép chở :

Số người cho phép chở :

Khối lượng tồn bộ-Cầu sau:Kích thước

Dài x Rộng x Cao :

Chiều dài cơ sở:Chiều rộng cơ sở trước/sau :

Khoảng sáng gầm xe:9830x2495x3500mm5700mm2040/1850mm255mmĐộng cơ

Nhãn hiệu động cơ:D6AB - dLoại động cơ:4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàngThể tích làm việc:11149Công suất lớn nhất /tốc độ quay :GVHD: PGS. Nguyễn Trọng Hoancm3250 (335)kW/ 2000 v/ph49HVTH: Phạm Quốc HoàngTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIMômen lớn nhất/tốc độ quay:LUẬN VĂN THẠC SĨ290/1100( EURO II) kg.m/rpmTốc độ tối đa:117 km/hLoại nhiên liệu:Diesel

Lốp xeCông thức bánh xe:4x2Lốp trước / sau:10.00 - 20 /10.00 - 20Hệ thống phanh:Dạng tang trống khí nén3.2. TÍNH TỐN MƠ MEN PHANH CẦN THIẾT TẠI BÁNH XE

Lực phanh tại bánh xe đạt được giá trị lớn nhất khi bánh xe bắt đầu trượt lết,

trong q trình trượt mơ men phanh khơng tăng được nữa mà thậm chí còn có xu

hướng giảm. Vì vậy, người ta thường tính tốn mô men phanh cần thiết tại các bánh

xe sao cho tận dụng được tối đa khả năng bám của bánh xe. Với lập luận như vậy,

tổng lực phanh tại tất cả các bánh xe của ơtơ được tính như sau:

Pp max = PϕTrong đó Pϕ = ϕG là lực bám giữa bánh xe và đường, với ϕ là hệ số bám, G là

trọng lượng tồn bộ của ơtơ. Như vậy, mơ men phanh cực đại được tính như sau:

M p max = ϕGrbxTrong đó r bx là bán kính bánh xe.P

jZ

OhG

baZ2OL

Hình 3.1- Sơ đồ các lực tác dụng lên ơtơ khi phanhGVHD: PGS. Nguyễn Trọng Hoan50HVTH: Phạm Quốc HoàngTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC SĨMô men phanh tại các mỗi bánh xe được tính như sau:

- cầu trước: M p1 =j h 

Gb 

1 + T g ϕrbx

gb 

2L (3.1)- cầu sau:j h 

Ga 

1 − T g ϕrbx

ga 

2L (3.2)M p2 =Trong đó:

j T - gia tốc chậm dần của ô tô khi phanh j T = 6(m/s2);

h g - chiều cao trọng tâm của ô tô: h g = 1,5(m);g- Gia tốc trọng trường: g= 9, 81(m/s2);G- Trọng lượng ôtô khi đầy tải: G= 15635.9, 81= 153380(N);G 1 -trọng lượng tĩnh trên cầu trước : G 1 =4690.9, 81=46010(N);

G 2 - trọng lượng tĩnh trên cầu sau : G 2 =10945.9, 81=107370(N);

L- Chiều dài cơ sở ô tô: L= 5700(mm) = 5, 7(m);a- khoảng cách từ trọng tâm tới cầu trước: a = 3,99 (m);

b- Khoảng cách từ trọng tâm tới cầu sau: b = 1,71 (m);ϕ - Hệ số bám của bánh xe với mặt đường: ϕ = 0,7;

r bx - Bán kính lăn của bánh xe (tính theo lốp 10.00 – 20).

Mơmen phanh cần sinh ra ở mỗi cơ cấu phanh trước là:

M p1 = 11680( Nm)Mômen phanh cần sinh ra ở mỗi cơ cấu phanh sau là:

M p 2 = 13660( Nm)3.3. TÍNH TỐN CƠ CẤU PHANH

Trên cơ sở các thơng số kết cấu của xe tham khảo và mô men phanh yêu cầu

tại các bánh xe đã tính được trên đây, luận văn tiến hành xem xét việc lắp đặt các

loại cơ cấu phanh khác nhau lên xe và tính tốn lực dẫn động cần thiết cho từng

trường hợp. Trên cơ sở các kết quả tính tốn, luận văn đề xuất các phương án lựa

chọn các thông số cơ bản của dẫn động phanh như đường kính xi lanh chấp hành

(hoặc bầu phanh trong trường hợp dẫn động khí nén) và áp suất trong hệ thống dẫn

động.GVHD: PGS. Nguyễn Trọng Hoan51HVTH: Phạm Quốc HoàngTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC SĨDo thời gian có hạn, luận văn sẽ chỉ tiến hành tính tốn đối với cơ cấu phanh

cầu trước với mô men phanh cần thiết tại 1 bánh xe là 11680 Nm.

Xe cơ sở được lựa chọn là ô tơ tải có trọng lượng trung bình. Trên các loại ô tô

này thường sử dụng dẫn động khí nén hoặc thuỷ khí. Với dẫn động khí nén, lực tác

động lên các guốc phanh được sinh ra từ cam ép. Trong trường hợp dẫn động thuỷ

khí, lực tác động do các xi lanh thuỷ lực tạo nên.

Trên cơ sở các đặc điểm trên của xe tham khảo, luận văn lựa chọn 4 loại cơ

cấu phanh để tiến hành khảo sát, đánh giá. Đó là:

- Cơ cấu phanh kiểu “Simplex” dẫn động thuỷ lực;

- Cơ cấu phanh kiểu “Simplex” dẫn động khí nén (tác động bằng cam ép);

- Cơ cấu phanh kiểu “Duplex” dẫn động thuỷ lực;

- Cơ cấu phanh kiểu tự cường hố dẫn động thuỷ lực.

Các tính tốn được thực hiện với giả thiết là các guốc phanh trước và sau có

kích thước giống nhau. Các thơng số kết cấu được lấy theo xe tham khảo.

3.3.1 Các thông số cơ bản của cơ cấu phanh

Để tính tốn ta sử dụng các cơng thức đã trình bày trong chương 2. Các thông

số kết cấu của cơ cấu phanh guốc được mô tả trên hình 3.2.PPHình 3.2 Các thơng số kết cấu của cơ cấu phanh guốcGVHD: PGS. Nguyễn Trọng Hoan52HVTH: Phạm Quốc HoàngTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC SĨVới cách mô tả như trên người ta chấp nhận giả thiết là hai má phanh giống

hệt nhau, nên có cùng các thông số α 0 và α 1 .

Đối với xe tham khảo của luận văn, các thông số tính tốn được cho trong

bảng 3.2.

Bảng 3.2. Các thơng số tính tốn của cơ cấu phanh guốc

Thơng sốCầu trước

Má trướcCầu sauMá saur t , mmMá trướcMá sau200α 0 , độ (rad)21 (0.366)21 (0.366)20 (0.349)20 (0.349)α 1 , độ (rad)118(2.059)118(2.059)120 (2.094)120 (2.094)b 1 , b 2 , mm160l, mm150a 1 , a 2 , mm145h 1 , h 2 , mm305c, mm148M p , Nm11680136603.3.2 Cơ cấu phanh kiểu “Simplex” dẫn động thuỷ lực

3.3.2.1 Đặc điểm cấu tạo

Cơ cấu phanh kiểu “Simplex” dẫn động thuỷ lực được sử dụng khá phổ biến

trên ô tô con với dẫn động thuỷ lực và ô tô tải với dẫn động thuỷ khí hoặc khí nén.GVHD: PGS. Nguyễn Trọng Hoan53HVTH: Phạm Quốc HoàngTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC SĨHình 3.3 Cơ cấu phanh kiểu “Simplex” dẫn động thuỷ lực

Sơ đồ nguyên lý cấu tạo của cơ cấu phanh “Simplex” dẫn động thuỷ lực được

thể hiện trên hình 3.3. Hai guốc nhận lực điều khiển từ một xi lanh chung, nên

chúng chịu lực như nhau. Trong khi tính tốn, lực này lớn hơn rất nhiều so với lực

của lò xo hồi vị (số 9 trên hình), nên người ta thường bỏ qua lò xo này.

3.3.2.2 Tính tốn theo phương án 1

Đối với cơ cấu phanh dạng “Simplex” dẫn động thuỷ lực: P S1 = P S2 = P S , h 1 =

h 2 = h; a 1 = a 2 = a. Khi đó, lực phanh được tính theo cơng thức:

Ps =Mp(3.3)1

1

+

rt µ h  k .a − µ .rt k .a + µ .rt trong đó µ- hệ số ma sát (µ = 0,3); r t -bán kính tang trống (m); k- hệ số hiệu

chỉnh, (k= 0,8 – 0,95) [7].

Với mô men phanh cần thiết tại bánh xe đã tính trên đây, chọn hệ số k = 0,86

và giả thiết rằng các má phanh có kích thước giống nhau: α 0 = 200 và α 1 = 1200, ta

có thể tính được lực dẫn động P s . Tuy nhiên, kết quả tính tốn phụ thuộc vào việc

lựa chọn hệ số k. Để đánh giá ảnh hưởng của hệ số k tới kết quả tính tốn, ta cho k

thay đổi từ 0,8 đến 0,95 và tính lực P s cho từng trường hợp. Kết quả tính tốn được

cho trong bảng 3.3.GVHD: PGS. Nguyễn Trọng Hoan54HVTH: Phạm Quốc HoàngTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC SĨCác kết quả tính tốn cho thấy lực P s phụ thuộc mạnh vào việc lựa chọn hệ số

k: giá trị lớn nhất và nhỏ nhất chênh lệch nhau tới khoảng 1,3 lần. Như vậy, có thể

thấy rằng để có được kết quả tính tốn theo phương án này với độ tin cậy cao cần

xác định được hệ số k cho từng trường hợp cụ thể.

Bảng 3.3 Sự phụ thuộc của Ps theo hệ số k.

k0,800,820,840.860,880,900,920,95Ps2711428281294373058231716328423395935619Kết quả được thể hiện dưới dạng đồ thị như trên hình 3.4. Kết quả cho thấy

chênh lệch giữa các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của lực Ps lên tới 22 %. Vì vậy, khi

tính tốn theo cơng thức 3.3, cần chọn được hệ số k hợp lý để giảm tối đa sai số.

40000Lực dẫn động Ps (N)35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

00.80.820.840.860.880.90.920.940.96Hệ số kHình 3.4 Sự phụ thuộc của lực Ps theo hệ số k

3.3.2.3 Tính tốn theo phương án 2

Theo cách tính này, mơ men phanh được mơ tả như sau:

Mp =2 Ps µ hA

A2 − µ 2 B 2GVHD: PGS. Nguyễn Trọng Hoan55HVTH: Phạm Quốc HoàngTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC SĨCác hệ số trong công thức trên được xác định tuỳ theo giả thiết về phân bố áp

suất trên má phanh.

Nếu giả thiết rằng quy luật phân bố đều (góc được cho theo rad), ta có:

Ad =l cos α 0 − cos α1

rt

α1 − α 0Bd = 1 −(3.4)l sin α1 − sin α 0

rt

α1 − α 0(3.5)Với giả thiết áp suất phân bố đều trên má phanh, cơng thức tính lực Ps có

dạng:

Ps =M p ( Ad2 − µ 2 Bd2 )(3.6)2 µ hAdĐối với quy luật phân bố sin ta có:

As =l sin 2α 0 − sin 2α1 + 2(α1 − α 0 )

rt

4 ( cos α 0 − cos α1 )(3.7)l

1 − ( cos α 0 + cos α1 )

Bs =

2rt(3.8)Lực dẫn động được tính như sau:

Ps =M p ( As2 − µ 2 Bs2 )(3.9)2 µ hAsTính tốn theo các thơng số kết cấu của cơ cấu phanh của xe tham khảo ta

được kết quả như trong bảng 3.4.

Bảng 3.4 Kết quả tính tốn lực dẫn động theo các giả thiết phân bố áp suất

Giả thiết phân bố ápPhân bố đềuPhân bố theo quy luậtsuất

Lực dẫn động Ps (N)Sai sốsin

33912GVHD: PGS. Nguyễn Trọng Hoan35406564,2%HVTH: Phạm Quốc HoàngTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC SĨ3.3.2.4 So sánh và đánh giá

So sánh kết quả tính tốn lực dẫn động theo mơ men phanh cần thiết tại bánh

xe theo các công thức 3.6 và 3.9 ta thấy khác biệt không lớn. Các nghiên cứu đều

khẳng định rằng, phân bố áp suất thực trên má phanh gần với quy luật sin hơn là

phân bố đều.

Nếu coi quy luật phân bố sin là chuẩn, ta có thể chọn hệ số k trong cơng thức

3.3 sao cho phù hợp với trường hợp cụ thể này. So sánh đối chiếu các kết quả tính

tốn trên, nếu chọn hệ số: k = 0,95 ta thấy sai số giữa các phương án là khoảng

0,5%.

Kết quả tính tốn theo ba công thức trên được cho trong bảng 3.5.

Bảng 3.5 Kết quả tính tốn cơ cấu phanh “Simplex” dẫn động thuỷ lực

Phương pháp tính

Điều kiệnPhương án 1Phương án 2k = 0,95Lực dẫn động Ps (N)35619Áp suất phânÁp suất phân bốbố đềutheo quy luật sin3391235406Trong các tính tốn trình bày trong luận văn, hệ số k được chọn là 0,95.

3.3.2.5 Xác định đường kính xi lanh và áp suất thuỷ lực

Với lực sinh ra tại mỗi đầu guốc phanh là P s = 35406 N như đã tính được trên

đây, ta có thể xác định áp suất làm việc trong hệ thống thuỷ lực và đường kính xi

lanh cơng tác.

Gọi đường kính xi lanh công tác tại cơ cấu phanh là d và áp suất thuỷ lực là p t

ta có:

Ps =πd2

pt ,

4Từ cơng thức trên ta có:GVHD: PGS. Nguyễn Trọng Hoan57HVTH: Phạm Quốc HoàngTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIpt =LUẬN VĂN THẠC SĨ4 Ps

πd2(3.10)Kết quả tính tốn theo cơng thức 3.10 cho ta đồ thị quan hệ giữa áp suất dẫn

động và đường kính xi lanh cơng tác như trên hình 3.5 và bảng 3.6.

Áp suất dẫn động pt (MPa)60

50

40

30

20

10

0203040506070Đường kính xi lanh d (mm)Hình 3.5 Mối quan hệ giữa đường kính xi lanh và áp suất dẫn động.

Bảng 3.6 Kết quả tính tốn đường kính xi lanh và áp suất dẫn động

d (mm)405055606570pt

(MPa)28.1918.0414.9112.5310.679.2Đối với ô tô tải, cơ cấu phanh dẫn động bằng thuỷ lực thường nằm trong hệ

thống phanh thuỷ khí. Áp suất thuỷ lực trong trường hợp này thường dao động

trong khoảng 9 – 15 Mpa. Áp suất nhỏ đòi hỏi xi lanh có đường kính lớn, làm tăng

khối lượng và khó bố trí trong cơ cấu phanh. Tuy nhiên, nếu chọn áp suất quá lớn sẽ

gây khó khăn cho việc làm kín cũng như gia tăng đòi hỏi đối với độ chính xác gia

cơng các chi tiết và tăng giá thành của hệ thống phanh.

Như vậy, theo kết quả tính tốn trên đây, đối với cơ cấu phanh kiểu “Simplex”

dẫn động thuỷ lực, đường kính xi lanh có thể chọn trong khoảng 55 đến 65 mm. Khi

đó áp suất cần thiết trong hệ thống thuỷ lực nằm trong khoảng 8 Mpa đến 11 Mpa.

GVHD: PGS. Nguyễn Trọng Hoan58HVTH: Phạm Quốc HoàngTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC SĨÁp suất nhỏ hơn là không hợp lý vì kích thước xi lanh q lớn, còn áp suất lớn hơn

là khó thực hiện được đối với dẫn động phanh thuỷ khí trên ơ tơ.

3.3.3 Cơ cấu phanh kiểu “Simplex” dẫn động khí nén-cam ép

3.3.3.1 Đặc điểm cấu tạo

Cơ cấu phanh loại này thường được sử dụng trong các hệ thống phanh ơ tơ tải

với dẫn động khí nén. Do tác động điều khiển được thực hiện bởi một cam đối

xứng, nên điểm đặt lực lên các đầu guốc phanh lệch nhau một khoảng h c (hình 3.6).Ps1

hc

Ps2Hình 3.6 Cơ cấu phanh kiểu “simplex” dẫn động bằng cam ép

Cơ cấu phanh loại này có các lực P s1 và P s2 khơng bằng nhau nên chúng phải

được tính tốn riêng rẽ.

3.3.3.2 Tính tốn theo phương án 1

Trong trường hợp cơ cấu phanh kiểu “Simplex” dẫn động bằng cam ép, mối

quan hệ giữa mô men phanh và các lực dẫn động P s1 và P s2 được mô tả như sau:

 Ps1

Ps 2 

=

M p rt µ h 

+ k .a − µ .rt k .a + µ .rt Ps 2 =(3.11)1+ µ

Ps1

1− µ=

A1

Đặt:(3.12)

1

1

1+ µ

; A2 =

; C

=

, ta có:

1− µ

k .a − µ rt

k .a + µ rtGVHD: PGS. Nguyễn Trọng Hoan59HVTH: Phạm Quốc HoàngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN KHẢO SÁT CÁC LOẠI CƠ CẤU PHANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×