Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yêu cầu đối với chất bảo quản

Yêu cầu đối với chất bảo quản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Không tạo ra những phản ứng phụ, những sản phẩm độc hại

trong thực phẩm.Chất bảo quản thường được sử dụng ở dạng hòa tan3. Cơ chếCác chất bảo quản làm thay đổi các yếu tố môi

trường, ức chế sự phát triển của vi sinh vật.Chất bảo quản tác động đến hệ thống protein cấu trúc,

enzyme tham gia vào các quá trình trao đổi chất, tiêu

diệt hay ức chế sự phát triển của vi sinh vật.4. Các chất thường dùng trong thực phẩm

Sulfurous dioxide (SO2)

Ozon (O3 )

Formalin

Ester diethyl của acid pyrocarbonic

Nitrit

NitratAcid sorbic (C5H7COOH)

Acid benzoic

Muối benzoat

Axit ascorbic (Vitamin C)

Muối và đườngSulfurous dioxide ( SO2 )

- Khí SO2 ảnh hưởng đến các quá trình oxy hóa trong tế bào vi sinh

vật

- Dạng sử dụng: khí SO2, acid sulfurous (H2SO3) và các loại muối

của SO2.

-SO2 có tác dụng bảo vệ ở nồng độ 0,1-0,2%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yêu cầu đối với chất bảo quản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×