Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1:NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VISTAR

PHẦN 1:NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VISTAR

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bỏo cỏo thực tập tổng hợplưỡng, tạo mọi điều kiện cho nhân viên nâng cao trình độ.Nguyễn Thị Vân Anh3Lớp: KTB-K8Bỏo cỏo thực tập tổng hợpBảng 1.1

Những chỉ tiêu phản ánh q trình phát triển của Cơng ty

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

1. Nguồn vốn chủ sở hữu

6.600.000.000 6.600.000.000 6.600.000.000

2. Tổng tài sản

9.875.800.258 21.586.544.787 29.211.211.969

3. Tổng doanh thu

6.258.265.968 11.857.000.151 15.265.725.073

4. Tổng lợi nhuận

-154.625.363

234.258.699

699.554.364

5. Các khoản phải nộp nhà nước

5.400.000

158.258.322

210.875.222

6. Tổng số cán bộ công nhân viên

20

155

200

7. Thu nhập bình qn của CNV

1.300.000

1.800.000

2.300.000Nguồn: Báo cáo tài chính của Cơng ty năm 2006, 2007, 2008. Bảng lương

năm 2006, 2007, 2008.

1.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ:Công ty cổ phần đầu tư và thương mại vistar là Cơng ty có tư cách pháp

nhân, hạch tốn kinh tế độc lập, có con dấu riêng ,có tài khoản mở tại ngân

hàng, hoạt đơng theo luật doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính là đưa đón khách xa

gần đi lại thuận tiện một cách nhanh nhất, để đảm bảo công việc khi mà khách

hàng cần. Khách hàng ln ln đặt vào vị trí là thượng đế, người trực tiếp

mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Một số ngành nghề mà Công ty đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh:

. Mua bán xe ô tô

. Mua bán phụ tùng xe ô tô, sửa chữa xe ơ tơ

. Mua bán máy vi tính

. Mua bán đồ điện cơ, điện lạnh

. Xây dựng theo hợp đồng

. Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng Taxi theo tuyến

.........

1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH:Nhằm thúc đẩy kinh doanh, mở rộng thị trường, công ty thường xuyên

Nguyễn Thị Vân Anh4Lớp: KTB-K8Bỏo cỏo thực tập tổng hợptổ chức quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương tiện đi

lại thuận lợi của mình.

Cơng ty khơng ngừng mở rộng thị trường, phục vụ khách hàng tận tình.

Đón trả khách tận nơi, có nhiều chế độ ưu đãi khách hàng đi đường dài, đi hai

chiều như chiều về giảm giá tới 80%.

Thường xuyên quảng cáo, phát tờ dơi, đa dạng các hình thức phục vụ

như đi nội hạt, đường dài, vé tháng. Nhằm từng bước khảng định vị trí trên thị

trường taxi.

1.4. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ THƯƠNG MẠI VISTAR:1.4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và

Thương Mại Vistar:

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty

1. Chủ tịch hội

đồng quản trị2. GIÁM

ĐỐC4. Phòng Tài chính

– Kế tốn6. Phòng

Marketing3. Phòng Điều

hành trung tâm5. Phòng Tổ chức

hành chính7. Phòng Quản lý

của gara8. Ban thanh traBước vào nền kinh tế thị trường hiện nay thì hoạt động kinh doanh đạtNguyễn Thị Vân Anh5Lớp: KTB-K8Bỏo cỏo thực tập tổng hợphiệu quả là tiêu chí đánh giá hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Một trong

những điều kiện để đánh giá đó là sự sắp xếp hợp lý và mang tính khoa học

của cơ cấu bộ máy tổ chức. Nó thể hiện ở tính gọn nhẹ, đơn giản mà vẫn có

tầm bao quát lớn. Tạo nên thành công và chỗ đứng của Công ty trên thương

trường như ngày nay một phần không nhỏ là do có sự bố trí sắp xếp một cách

khoa học của cơ cấu tổ chức của Công ty.

Bộ máy hoạt động của cơng ty được chia thành các phòng dưới sự quản

lý trực tiếp của giám đốc thông qua các trưởng phòng. Các phòng lại được

chia nhỏ thành các tổ chức hoạt động do trưởng phòng quản lý; mỗi phòng

đều có quy chế làm việc riêng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng

mình nhằm đảm bảo cho cơng việc đạt hiệu quả cao nhất. Ngồi ra, các phòng

còn duy trì mối quan hệ cộng đồng chặt chẽ, cùng nhau chịu trách nhiệm về

hoạt động kinh doanh của công ty.

Vậy mơ hình tổ chức bộ máy quản lý hợp lý của Cơng ty là mơ hình trực

tuyến tham mưu, các phòng ban hoạt động dưới sự quản lý của Trưởng phòng,

trưởng bộ phận giúp đỡ cho Giám đốc điều hành Cơng ty hoạt động có hiệu quả.

1.4.2.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý:

- Hội đồng quản trị:

Là người có thẩm quyền cao nhất tại công ty, do các thành viên bầu ra.

- Giám đốc:

Là người chịu trách nhiệm chính tại Cơng ty, có quyền quyết định mọi

mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi cho phép. Giám đốc có nhiệm vụ

giao kế hoạch kinh doanh trực tiếp đến các phòng ban. Có chức năng giám sát

và chỉ đạo các phòng ban thực hiện tốt các chính sách, chiến lược của Cơng

ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

- Phòng điều hành, trung tâm:

Trung tâm điều hành là bộ phận quản lý toàn bộ quá trình SXKD của

Nguyễn Thị Vân Anh6Lớp: KTB-K8Bỏo cỏo thực tập tổng hợpCông ty. Là nơi điều phối, giao tiếp với khách hàng thông qua điện thoại,

đồng thời quản lý lái xe thơng qua hành trình sơ bộ và bộ đàm.

Trưởng trung tâm điều hành có trách nhiệm sau:

Đơn đốc nhân viên của mình làm việc theo đúng quy chế và chỉ đạo của

Giám đốc. Tổng hợp báo cáo Giám đốc hàng ngày về doanh thu và các sự cố

lớn nếu có, giải quyết các vấn đề xảy ra trong q trình hoạt động kinh

doanh, các vấn đề có liên quan đến chính sách giá, kiểm tra và ký xác nhận

lệnh đi đường của lái xe, có nhiệm vụ đào tạo nhân viên mới, giảng quy chế

cho công nhân lái xe mới, phối hợp các phòng ban có liên quan để giải quyết

các sự vụ xảy ra (nếu có).

Tổng hợp báo cáo Giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị về kết quả

kinh doanh hàng tháng. Xúc tiến gặp gỡ với khách hàng lớn để tham mưu cho

Giám đốc trong việc ký kết thâm nhập các tiếp thị lớn.

Nghành nghề kinh doanh dịch vụ Taxi là ngành mang tính đặc thù cao.

Chính vì vậy về phương tịên quản lý cũng mang tính đặc thù riêng và tương

đối phức tạp. Vì vậy để đảm bảo quá trình được tốt và mang lại hiệu quả kinh

tế cao, vững chắc chiếm lĩnh được thị trường và từng bước nâng cao thương

hiệu của cơng ty cũng như Tổng Cơng ty thì tồn bộ CBCNV trong cơng ty

phải am hiểu dịch vụ mà mình cung ứng cho thị trường đặc biệt là bộ phận

điều hành. Phải coi khách hàng là thượng đế người mang lại doanh thu lớn

cho Công ty. Trung tâm điều hành làm hài lòng khách hàng ngay từ khi tiếp

xúc ban đầu.

Nắm vững quy trình điều hành các cuốc khách, xử lý các thông tin và báo

cáo trưởng trung tâm những vấn đề lớn có liên quan đến khách hàng và những

vấn đề xảy ra ngoài ý muốn trong ca làm việc, hết ca làm việc nhân viên điều

hành phải ghi nhật ký đầy đủ để ca sau tiếp tục nắm bắt và giải quyết.

- Phòng tài chính - kế tốn:

Chức năng:

Thu tiền doanh thu hàng ngày của anh em lái xe khi hết ca làm việc về

Nguyễn Thị Vân Anh7Lớp: KTB-K8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1:NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VISTAR

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×