Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Phòng điều hành, trung tâm:

- Phòng điều hành, trung tâm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bỏo cỏo thực tập tổng hợpCông ty. Là nơi điều phối, giao tiếp với khách hàng thông qua điện thoại,

đồng thời quản lý lái xe thơng qua hành trình sơ bộ và bộ đàm.

Trưởng trung tâm điều hành có trách nhiệm sau:

Đơn đốc nhân viên của mình làm việc theo đúng quy chế và chỉ đạo của

Giám đốc. Tổng hợp báo cáo Giám đốc hàng ngày về doanh thu và các sự cố

lớn nếu có, giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình hoạt động kinh

doanh, các vấn đề có liên quan đến chính sách giá, kiểm tra và ký xác nhận

lệnh đi đường của lái xe, có nhiệm vụ đào tạo nhân viên mới, giảng quy chế

cho cơng nhân lái xe mới, phối hợp các phòng ban có liên quan để giải quyết

các sự vụ xảy ra (nếu có).

Tổng hợp báo cáo Giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị về kết quả

kinh doanh hàng tháng. Xúc tiến gặp gỡ với khách hàng lớn để tham mưu cho

Giám đốc trong việc ký kết thâm nhập các tiếp thị lớn.

Nghành nghề kinh doanh dịch vụ Taxi là ngành mang tính đặc thù cao.

Chính vì vậy về phương tịên quản lý cũng mang tính đặc thù riêng và tương

đối phức tạp. Vì vậy để đảm bảo quá trình được tốt và mang lại hiệu quả kinh

tế cao, vững chắc chiếm lĩnh được thị trường và từng bước nâng cao thương

hiệu của công ty cũng như Tổng Công ty thì tồn bộ CBCNV trong cơng ty

phải am hiểu dịch vụ mà mình cung ứng cho thị trường đặc biệt là bộ phận

điều hành. Phải coi khách hàng là thượng đế người mang lại doanh thu lớn

cho Công ty. Trung tâm điều hành làm hài lòng khách hàng ngay từ khi tiếp

xúc ban đầu.

Nắm vững quy trình điều hành các cuốc khách, xử lý các thông tin và báo

cáo trưởng trung tâm những vấn đề lớn có liên quan đến khách hàng và những

vấn đề xảy ra ngoài ý muốn trong ca làm việc, hết ca làm việc nhân viên điều

hành phải ghi nhật ký đầy đủ để ca sau tiếp tục nắm bắt và giải quyết.

- Phòng tài chính - kế toán:

Chức năng:

Thu tiền doanh thu hàng ngày của anh em lái xe khi hết ca làm việc về

Nguyễn Thị Vân Anh7Lớp: KTB-K8Bỏo cỏo thực tập tổng hợpnộp cho Công ty.

Các chứng từ nộp kèm theo khi nộp doanh thu phải có đầy đủ chữ ký xác

nhận của các bộ phận.

Hàng ngày, hàng tháng phải kiểm tra đối chiếu đầy dủ doanh thu, công

nợ, tiền xăng, phiếu xăng, tiền vé hợp đồng với bộ phận thu tiền.

Hàng ngày, hàng tháng cấp phát và đối chiếu số lượng lệnh đi đường, số

lượng phiếu xăng đã sử dụng, còn tồn với bộ phận thu tiền.

Theo dõi công nợ đối chiếu với trung tâm điều hành đảm bảo kịp thời

thuận tiện khi thanh toán tiền vé hợp đồng với khách hàng.

Tổng kết doanh thu và chi phí, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và lập

hoá đơn thanh toán, làm tất cả các cơng việc hạch tốn, thu chi và theo dõi

hoạt động tài chính của Cơng ty.

Nhiệm vụ:

Thu tiền theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng

Chi tiền tạm ứng cho bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng.

Thanh tốn các chi phí văn phòng, điện nước, các chi phí liên quan đến

Marketing.

Cung cấp các loại tiền lương, tiền thưởng tới các cán bộ công nhân viên

trong Công ty.

Tổng kết doanh thu và chi phí định kỳ theo tháng, quý, năm và tình hình

hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty.

- Phòng tố chức hành chính:

Phòng tổ chức hành chính: Theo dõi, quản lý nhân sự trong Cơng ty, lập

ra các kế hoạch, triển khai các chính sách do cơng ty vạch ra, có những hoạt

động đảm bảo cho quyền lợi của nhân viên như: các chế độ nghỉ hưu, ốm, thai

sản, tổ chức tham quan hàng năm...

Tuyển chọn nhân viên mới, tuyển nhân viên anh em lái xe liên tục để

Nguyễn Thị Vân Anh8Lớp: KTB-K8Bỏo cỏo thực tập tổng hợpđảm bảo liên tục đào tào và lựa chọn anh em lái xe có tay nghề vững và phục

vụ khách hàng nhiệt tình, ln coi khách hàng là thượng đế. Chăm chỉ mang

lại doanh thu cao cho Cơng ty đồng thời mang lại thu nhập cho chính mình.

- Phòng marketing:

Phòng marketing có nhiệm vụ khai thác khách hàng, nghiên cứu thị

trường, kiểm tra lệnh đi đường hàng ngày của lái xe, kiểm tra khách môi giới

hàng ngày, thống kê các địa chỉ thường xuyên gọi xe, lên kế hoạch tiếp thị,

nghiên cứu đối tượng cạnh tranh, có hướng đề xuất để thâm nhập các thị

trường có trọng điểm, ký hợp đồng khách hàng đi vé tháng, thanh tốn cơng

nợ hàng tháng, báo cáo trưởng trung tâm các vấn đề vướng mắc tham mưu

cho trưởng trung tâm và Giám đốc các chính sách giá cả thị trường lớn. Nhân

viên tiếp thị phải nắm chắc quy trình điều hành và hỗ trợ trung tâm trong các

trường hợp đông khách, lễ tết và các trường hợp khác dưới sự điều động cuả

trưởng trung tâm và Giám đốc.

Các phòng của cơng ty phải có trách nhiệm tạo điều kiện cho các phòng

khác hoạt động thuận lợi, cùng nhau hoạt động vì lợi ích chung của Cơng ty.

- Quản lý Gara:

Trước tiên Gara là người cung cấp, chịu trách nhiệm về phương tiện cho

nhân viên lái xe, bộ phận điều động và bố trí nhân lực, kết hợp cùng với trung

tâm, thanh tra và các bộ phận khác để giải quyết vấn đề của Công ty, trách

nhiệm của từng bộ phận gara rất quan trọng như về công việc kỹ thuật, nhân

lực, an tồn trong đó chú trọng nhất là khâu nhân lực, chúng ta đều biết con

người luôn đứng ở vị trí hàng đầu nếu khơng biết phát huy triệt để nguồn lực

thì tính hiệu qủa sẽ khơng cao. Gara là bộ phận giao xe cho nhân viên lái xe

nên cần am hiểu về vận tải, kỹ thuật để đảm bảo xe ln trong tình trạng tốt

nhất.Nguyễn Thị Vân Anh9Lớp: KTB-K8Bỏo cỏo thực tập tổng hợpNhân viên lái xe có xu hướng thay đổi thường xun vì vậy để tiện cho

cơng tác quản lý thì cần quản lý lái xe theo mã số thẻ, và có biện pháp để giữ

lái xe như áp dụng chế độ đãi ngộ đối với những người có thâm niên.

Có nhiệm vụ triển khai lắp mắt thần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như

thường xuyên nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý

đồng hồ tính tiền góp phần quản lý doanh thu cho Công ty.

Kết hợp với trung tâm điều hành thơng báo, hướng dẫn quy trình thực

hiện cụ thể với từng công nhân lái xe theo quy chế quản lý và thanh toán các

chuyến đi đường dài theo quy trình quản lý của Cơng ty.

Xắp xếp lịch trực cho tổ chốt số liệu đảm bảo kiểm tra được đầy đủ,

chính xác tất cả các trường hợp đi đường dài.

Có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cách thức chốt số liệu kiểm tra đối với

các nhân viên trong tổ chốt số liệu, đảm bảo các nhân viên này thông thạo về

nghiệp vụ sử dụng đồng hồ tính tiền.

- Ban Thanh tra:

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo đúng quy chế

ban hành.

Luôn theo sát hành trình của nhân viên lái xe. Xử lý các vụ vi phạm do

va chạm đi lại của nhân viên lái xe. Ln giữ liên lạc với mọi bộ phận phòng

ban trong Cơng ty. Ngồi ra còn xử lý các vụ lái xe do xô sát với khách hàng

hay là giải quyết các vụ quên đồ của khách hàng. Họ luôn tiếp xúc trực tiếp

với nhân viên lái xe gặp gỡ khun giải các tình huống mà nhân viên lái xe

khơng làm vừa lòng khách hàng. Kinh doanh phải ln lấy chữ tín làm đầu.Nguyễn Thị Vân Anh10Lớp: KTB-K8Bỏo cỏo thực tập tổng hợpCBCNV vi phạm tuỳ theo mức độ sẽ xử lý kỷ luật từ hạ mức xếp loại lao

động hàng tháng đến cắt thưởng hàng tháng, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị

bồi thường thiệt hại và sẽ bị sa thải trước hạn.Nguyễn Thị Vân Anh11Lớp: KTB-K8Bỏo cỏo thực tập tổng hợpPHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TỐN TẠI

CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VISTAR2.1. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN:Cơng ty cổ phần đầu tư và thương mại vistar là một cơng ty mới được

thành lâp, có quy mơ kinh doanh vừa. Tồn bộ coogn tác kế tốn được tập

trung tại phòng kế tốn tài chính của Cơng ty nhằm đảm bảo sự thống nhất,

tập trung giữa Kế toán trưởng và các cấp lãnh đạo trong hoạt động kinh

doanh của cơng ty. Tại phòng kế tốn của Cơng ty, bộ máy kế toán được tổ

chức như sau:

Sơ đồ 2.1: Bộ máy kế tốn của Cơng ty cổ phần đầu tư và

thương mại VistarKẾ TỐN

TRƯ

ỞNGKẾ TỐN

THKẾ

KẾ TỐNKẾ TỐNTHỦTỐNTIVẬQOGỀNTUÁNKIƠKIÊNÊTMSM

Nguyễn

KẾThị Vân AnhG

12KẾTOTOÁNCÁNLớp: KTB-K8C

DKHKTHOẢNIANNGÊHTRNMBỏo cỏo thực tập tổng hợpTO

Ợ bộ phận:

Chức năng, nhiệm ÍC

vụ, quyền hạn của từng

H

ÁN

- Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp: Có trách nhiệm tổ chức việc

TH

hạch tốn kế tốn, các hoạt động tài chính nói chung trong hoạt động sản xuất

EO

kinh doanh theo đúng luật định. Có trách nhiệm báo cáo tồn cơng ty. Chịutrách nhiệm trước ban giám đốc cơng ty và cơ quan tài chính cấp trên về việc

Ơ

chấp hành chế độ tài chính kế tốn.

NKKế toán trưởng chịuGtrách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị vàN

T

O

Ában giám đốc về tính chính xác, tính pháp lý trong lĩnh vực tài chính kế tốn

tại Cơng ty.N- Kế toán thống kê kiêm kế toán thanh toán: Chịu trách nhiệm về

việc theo dõi số liệu về doanh thu khi lái xe mang biểu doanh thu về đồng thời

chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thu, chi phát sinh trong cơng ty.G

Â

N- Kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương: Có trách nhiệm H

lập hồ sơ theo dõi biên chế lao động, tiền lương trong tồn cơng ty, theo dõi À

những diễn biến về lao động trong công ty, xác định tiền lương sản phẩm,Nlương thời gian. Lương theo cơng việc cuối kỳ. Lập bảng thanh tốn tiềnGlương và các khoản trích theo lương để cơng ty trả lương cho cán bộ công

nhân viên theo đúng quy định.

- Kế tốn vật tư kiêm kế tốn cơng nợ: Có trách nhiệm kiểm tra hố

đơn mua hàng hố, ngun vật liệu, công cụ dụng cụ... để căn cứ vào đó viết

phiếu nhập kho, phiếu xuất kho. Theo dõi vật tư tồn kho. Theo dõi công nợ

đầu ra, đầu vào của Cơng ty.

- Thủ quỹ: Có trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm an tồn quỹ của cơng ty,

thu-chi các khoản tiền.

Nguyễn Thị Vân Anh13Lớp: KTB-K8Bỏo cỏo thực tập tổng hợp- Kế toán tài sản cố định kiêm kế toán ngân hàng: có trách nhiệm

theo dõi sự tăng giảm TSCĐ, theo dõi khấu hao TSCD, các sự cố xảy ra và

việc sửa chữa các TSCĐ..., đồng thời theo dõi tài khoản tại các ngân hàng,

theo dõi các khoản vay: lãi và gốc phải trả khi đến hạn.

2.2. ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TỐN TẠI CƠNG TY:- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12

hàng năm.

- Chế độ kế toán áp dụng theo quyết định 48/2006/QĐ - BTC ban hành

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC áp dụng từ tháng 01/2007.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Việt Nam đồng.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường

xuyên.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo giá thực tế.

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định theo nguyên tắc giá gốc.

- Phương pháp tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

2.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN:* Danh mục chứng từ phổ biến dùng trong Cơng ty:

- Thanh tốn:

+ Phiếu thu

+ Phiếu chiNguyễn Thị Vân Anh14Lớp: KTB-K8Bỏo cỏo thực tập tổng hợp+ Giấy đề nghị tạm ứng

+ Giấy đề nghị thanh toán

+ Bảng kê nộp tiền

+ Bảng kê nộp séc

+ Uỷ nhiệm chi

+ Giấy báo số dư của ngân hàng

+ Sổ phụ Ngân hàng

...

- Tài sản cố định:

+ Thẻ TSCĐ

+ Biên bản thanh lý TSCĐ

+ Biên bản giao nhận sửa chữa lớn TSCĐ

+ Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

+ Biên bản kiểm kê đanh giá lại TSCĐ

...

- Lao động tiền lương:

+ Bảng chấm công

+ Phiếu báo làm thêm giờ, thêm caNguyễn Thị Vân Anh15Lớp: KTB-K8Bỏo cỏo thực tập tổng hợp+ Biên bản giao nhận khối lượng SP hoàn thành

+ Bảng thanh toán tiền lương

+ Bảng phân bổ tiền lương

+ Bảng thanh toán BHXH

...

* Những chứng từ đặc thù của Cơng ty:

Ngồi những chứng từ đã có trong chế độ kế tốn hiện hành, Cơng ty

còn sử dụng một số chứng từ do Công ty lập ra để thuận tiện cho công việc

quản lý của Công ty:

+ Biên bản bàn giao tài sản cố định: Trong các ngành sản xuất, kinh

doanh khác thì việc bàn giao tài sản cố định chỉ xảy ra khi mua, bán hay sau

khi sửa chữa tài sản cố định hoàn thành. Nhưng do đặc thù riêng của ngành

kinh doanh Taxi thì việc bàn giao tài sản cố định được diễn ra thường xuyên

sau mỗi ca làm việc của các nhân viên lái xe, hay sau khi bàn giao xe cho một

nhân viên lái xe mới...Việc lập một biên bản bàn giao tài sản cố định nhằm để

các nhân viên lái xe có ý thức tự bảo quản tài sản của Cơng ty, khi có xảy ra

sự cố hỏng hóc, va quệt thì Ban quản lý Gara có thể nhanh chóng xử lý có

hiệu quả dựa trên các biên bản bàn giao đã được lập giữa các ca.

Biên bản bàn giao phải cụ thể, chi tiết: tình trạng hiện tại của xe, số

xăng hiện còn trong bình, số km trên đồng hồ, kẹp chì đồng hồ tính tiền cước

cho khách hàng...

Ưu điểm của việc lập biên bản bàn giao Tài sản cố định ( bàn giao xe)

là giúp cho Ban quản lý Gara xử lý sự cố một cách nhanh chóng, có thể quy

Nguyễn Thị Vân Anh16Lớp: KTB-K8Bỏo cỏo thực tập tổng hợptrách nhiệm cho nhân viên nào làm hỏng xe, làm mất đồ của xe. Ban Thanh

tra có thể kiểm tra xe nếu thấy có hiện tượng bất thường và dễ dàng tìm ra

nguyên nhân của sự việc. Tăng hiệu quả làm việc của nhân viên lái xe cũng

như ban quản lý trong Công ty.

Nhược điểm là trước và sau mỗi ca làm việc của nhân viên lái xe, mỗi

nhân viên đều phải mất khoảng 30 phút thời gian làm việc để làm công việc

bàn giao xe, đây chính là khoảng thời gian mà Cơng ty sẽ phải mất cho mỗi

xe trong một ca làm việc, điều này đồng nghĩa với việc doanh thu của Cơng ty

sẽ bị giảm, nếu tính trên số lượng xe quả là không nhỏ.

........

2.4. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN:Công ty cổ phần đầu tư và thương mại vistar sử dụng hệ thống tài khoản

theo chế độ hiện hành

Hiện tại công ty sử dụng các tài khoản sau:

TK: 111-Tiền mặt

TK: 112- TGNH

TK: 131-Phải thu khách hàng

TK: 1331- Thuế GTGT được khấu trừ

TK: 142- Chi phí trả trước ngắn hạn

TK: 152-Nguyên liệu, vật liệu

TK: 153-Công cụ, dụng cụNguyễn Thị Vân Anh17Lớp: KTB-K8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Phòng điều hành, trung tâm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×