Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT

V. PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHAI THÁC DƯỚI NƯỚC14V. PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT• KHAI THÁC TRÊN KHƠ:

– Khai thác từ các bãi, hố, mỏ tự nhiên bằng máy bốc xếp kiểu

gàu, xích kéo hay máy cào. Đất và cây cỏ phải được bóc bỏ

bằng máy ủi hoặc máy cào.

– Nếu sản xuất đá nghiền phải tiến hành nổ mìn, nghiền nhỏ rồi

sàng lọc thành các cỡ theo như mong muốn.15V. PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤTNổ mìn phá đá gốcMáy khoan sử dụng ở mỏ khai thác đá dùng để khoan

lỗ

16

cho việc nổ mìn phá đá gốc, sản xuất cốt liệuV. PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤTSản xuất cốt liệu yêu cầu máy nghiền đá, máy sàng17

băng tải để nghiền nhỏ, phân cỡ, và vận chuyển vậtVI. CÁC ỨNG DỤNG CỦA CỐT LIỆU

CỐT LIỆU DÙNG LÀM LỚP ĐỆM, LÓT NỀN18VI. CÁC ỨNG DỤNG CỦA CỐT LIỆU

CỐT LIỆU DÙNG LÀM VẬT LIỆU THẤM VÀ LỌC• Khả năng thấm tốt nhất đạt được khi sử dụng cốt liệu có kích

thước lớn và đều hạt. Cả hai đặc tính đó đều tạo nên những

lỗ rỗng lớn dẫn đến kết quả là nước có thể chảy qua dễ dàng.

Những lỗ rỗng này sẽ phải được điền đầy bằng các hạt nhỏ

hơn để có thể đạt được cường độ cao nhất cho nó. Do đó, khả

năng thấm tốt và cường độ cao là hai tính chất không thể

cùng đạt được.19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×