Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. CÁC ỨNG DỤNG CỦA CỐT LIỆU CỐT LIỆU DÙNG LÀM VẬT LIỆU THẤM VÀ LỌC

VI. CÁC ỨNG DỤNG CỦA CỐT LIỆU CỐT LIỆU DÙNG LÀM VẬT LIỆU THẤM VÀ LỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

VI. CÁC ỨNG DỤNG CỦA CỐT LIỆU

CỐT LIỆU DÙNG LÀM VẬT LIỆU THẤM VÀ LỌC• Một tầng lọc làm bởi cốt liệu được thiết kế và thi cơng với

tiêu chí giữ lại các hạt lớn hơn một kích cỡ nào đó trong khi

nước vẫn phải chảy qua được tầng lọc. Sơ đồ một hệ thống

lọc như trên hình vẽ với mỗi lớp được giữ cố định lại ở một

vị trí bởi lớp kề bên là các hạt có kích thước lớn hơn và bản

thân lớp này lại có thể giữ lại những hạt nhỏ hơn nó. Kích

thước và cấp phối hạt là yếu tố quan trọng nhất đối với một

tầng lọc.

• Kích thước hạt phải thỏa mãn sao cho lỗ rỗng giữa chúng

phải nhỏ hơn bản thân các hạt ở tầng lọc, đồng thời phải nhỏ

hơn các hạt bị giữ lại. Tuy nhiên chúng cũng phải đủ lớn để

cho phép nước có thể chảy qua được dễ dàng.

20VI. CÁC ỨNG DỤNG CỦA CỐT LIỆU

CỐT LIỆU DÙNG LÀM VẬT LIỆU THẤM VÀ LỌC• Khả năng thấm qua một tầng lọc bằng

cát có thể được xác định gần đúng

bằng cơng thức của Hazen. Hệ số thấm

được ký hiệu là k với đơn vị là cm/s.

k  (D10)2

• Trong đó: k- Hệ số thấm (cm/s)

D10- Kích thước hiệu quả xác định

dựa vào đường cong cấp phối (mm)

• VD: Xác định hệ số thấm k cho cát rửa

lọc có kích thước hiệu quả D10 là

0,5mm.

k  (0,5)2  0,25cm/sCác hạt cốt liệu trong tầng lọc được

giữ ổn định theo chiều dòng nước

21VI. CÁC ỨNG DỤNG CỦA CỐT LIỆU• Cốt liệu dùng làm vật liệu đắp đập, đắp đê kè, bờ ao trữ

nước, giữ chân tường…. chống xói

• Cốt liệu dùng để sản xuất gạch, bê tơng, vữa xây dựng, ….22VII. CÁC ĐẶC TÍNH CỦA CỐT LIỆU

Cốt liệu có những khả năng ứng dụng khác nhau trong lĩnh vực

xây dựng như: Kè bờ, làm lớp đệm cho đường, nhà, sản xuất bê

tông, làm vật liệu cho tầng lọc,..do đó cần phải có những đặc tính

liên quan đến các vai trò ứng dụng đó.

1- Trọng lượng: Trọng lượng là nhân tố quan trọng đối với một số trường hợp, ví

dụ như đổ đá chạy dọc theo mép nước để bảo vệ bờ khỏi bị xói, hay khi các lớp

đá được xếp để ngăn chặn xói mòn mái đất và khi đá dùng để chắn sóng được

làm thành các rọ đá.

2- Khả năng chống lại sự thay đổi thời tiết, đặc biệt là sự đóng và tan băng của

các hạt: Khả năng chống lại tác động phong hóa để duy trì tuổi thọ là cần thiết

đối với bất kỳ loại cốt liệu nào trừ trường hợp cốt liệu chỉ sử dụng bên trong

nhà. Tính chất biểu thị khả năng chống lại tác động phong hóa gọi là tính bền.

3- Cường độ kháng nén của tồn khối: Cường độ của khối là yếu tố cần thiết nếu

cốt liệu được sử dụng với vai trò làm phần nền đỡ cho trọng lượng của cơng

trình như một ngơi nhà, đoạn đường ống, đoạn đường, hay khi nó được sử

dụng trong thành phần của bê tông xi măng hay bê tông nhựa.

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. CÁC ỨNG DỤNG CỦA CỐT LIỆU CỐT LIỆU DÙNG LÀM VẬT LIỆU THẤM VÀ LỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×