Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IX. CÁC TẠP CHẤT CÓ HẠI

IX. CÁC TẠP CHẤT CÓ HẠI

Tải bản đầy đủ - 0trang

IX. CÁC TẠP CHẤT CĨ HẠI

1- Các hạt giòn: Là những thành phần dễ bị vỡ vụn, ví dụ như đất sét dạng cục, đá

cát kết yếu, quặng ơxy hóa. Khi các thành phần này có hàm lượng quá nhiều

gây nên sự thay đổi cấp phối với nhiều hạt mịn hơn vì các hạt đó sẽ bị phá vỡ

trong q trình sử dụng.

2- Các hạt mịn hơn cỡ No.200: Là những hạt lọt qua cỡ sàng No.200. Một lý do

phải hạn chế các hạt mịn này đó là nó sẽ tạo thành một lớp bao ngoài các hạt

lớn hơn. Lớp bao này sẽ làm cản trở sự bám dính của hồ xi măng pooclăng

hoặc chất kết dính atphan với cốt liệu. Trong bê tông xi măng pooclăng, các hạt

mịn này hoặc là ở dạng rời hoặc bao bề mặt các hạt sẽ hấp thụ nước trước khi

nước có thể kết hợp với xi măng để tạo hồ. Các hạt vật liệu mịn có thể là thành

phần cần hạn chế trong vật liệu làm tầng lọc bởi vì nó sẽ hoặc bị rửa trôi qua

tầng lọc hoặc phần nào làm tắc tầng lọc, hậu quả phụ thuộc vào kích thước

tương đối của hạt mịn và vào vật liệu làm tầng lọc.

3- Các hạt mềm yếu: Là những hạt có để lại vết khía sau khi rạch trên bề mặt mới

bị phá vỡ của hạt bởi một que đồng nhọn với một lực 2lb. Các hạt mềm yếu có

hại khi cốt liệu chịu mài mòn, ví dụ như những con đường rải sỏi, đường bê

tông bitum, hoặc đường bê tông xi măng pooclăng. Mối quan tâm chính là các

hạt mềm yếu sẽ bị nén vỡ hoặc mài mòn thành bột, do đó phá vỡ tính liên tục

của cấu trúc cốt liệu bởi nó sẽ làm bong một vài hạt cốt liệu giữ vai trò hoặc là

truyền ứng suất cắt hoặc duy trì sự liên tục của bề mặt. Vì lý do đó, các hạt

mềm yếu không là vấn đề cần quan tâm đối với cốt liệu mịn.

35IX. CÁC TẠP CHẤT CÓ HẠI

4- Các hạt vật liệu nhẹ: Là các hạt có trong cốt liệu thơ hoặc mịn, nó có tỷ trọng

nhỏ hơn so với hầu hết các hạt khác của cốt liệu. Nó là thành phần cần hạn chế

vì một vài lý do. Nó thường mềm hoặc yếu. Nếu chúng có chứa than đá và than

nâu, chúng tạo hiện tượng rỗ và nhuộm màu đen trên bề mặt bê tông xi măng

pooclăng và có tỷ trọng khoảng 2,0. Các hạt đá phiến silic với tỷ trọng 2,35 có

hiện tượng nở vì cấu trúc hạt rỗng xốp của nó từ đó gây ra hiện tượng rỗ trong

bê tông.

5- Tạp chất hữu cơ: Là dạng vật liệu phi khoáng của một loại hữu cơ nào đó. Vật

liệu hữu cơ gây trở ngại cho sự đóng rắn hồ xi măng Pooclăng và vì vậy phải

được hạn chế trong cốt liệu mịn sử dụng cho bê tơng xi măng pooclăng.

6- Cốt liệu có phản ứng với kiềm: Là loại có thành phần chứa các khống có phản

ứng với kiềm trong xi măng pooclăng gây ra sự nở quá mức của vữa hoặc bê

tông. Sự nở này gây ra phá hủy có thể khơng thấy được rõ ràng khi sử dụng

trong thời gian một vài năm. Phản ứng đó là kiềm-silic hoặc kiềm-cacbơnat,

phụ thuộc vào loại cốt liệu. Phản ứng diễn ra khi vữa hoặc bê tông chịu ảnh

hưởng của mơi trường, khơng khí ẩm hoặc tiếp xúc với đất ẩm.36IX. CÁC TẠP CHẤT CÓ HẠI – Theo TCVN

1, Mi ca:

- ỏ dạng phiến mỏng, nhẵn mặt nên dính kết với XM không

tốt làm giảm cờng độ bê tông. Mặt khác mica đen dễ bị phong hóa,

ảnh hởng xấu đến độ bền của bê tông

- Xỏc nh bằng phơng pháp : Dùng kính soi nhặt, cho bám lên

giy hoc máy hút từ.

2, Bụi, bùn, sét::

- Bao gồm các hạt <0,15mm, cú tớnh do

0,05 - 0,15mm: bi, 0,005-0,05mm: bựn, <0,005mm sột.

- Các hạt này bám trên bề mặt hạt cốt liệu thành lớp mỏng gây

trở ngại cho sự tiếp xúc gia XM và cốt liệu làm giảm cờng độ bê tông.

- Lợng bụi bùn sét đợc xác định bằng độ bẩn :

ộ bẩn ={G(bụi, bùn, sét)/G(cát)} x 100%

- Xỏc nh bằng phơng pháp : Rửa gạn đến khi nớc trong rồi sấy

khô cát từ đó xỏc nh đợc lỵng bơi, bïn.

37IX. CÁC TẠP CHẤT CĨ HẠI – Theo TCVN3, Muối sunphát:

- Tạo ra trong BT axitsunfuric gây xâm thực xi mng.

- Xác định bằng phơng pháp: Phân tích hoá học.

- Yêu cầu hàm lợng muối sunfat tính đổi ra SO3 <1%.4, Tạp chất hu cơ (Organic Impurity):

- Thực vật, động vật chết lẫn vào

- Làm XM đông cứng chậm, làm giảm cờng độ ban đầu của bê

tông.

- X bằng phơng pháp: So màu (cho dung dịch NaOH vào cát,

khuấy lên, để yên ri so vi màu của dịch thể tiêu chuẩn).

- Yêu cầu màu dung dịch nớc ngâm cát không đợc thẫm hơn

màu tiêu chuẩn.

5, ỏ Opan v các biến thể vơ định hình khác của SiO2:

Cã thĨ tác dụng với thành phần kiềm (Na2O, K2O) trong xi mng

hinh thành chất keo, tạo ra áp lực thấm, gây nứt nẻ bê tông

38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IX. CÁC TẠP CHẤT CÓ HẠI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×