Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH ĐO LƯỜNG

KHÁI NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH ĐO LƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Dụng cụ đo lường:

Đồng hồ đo

_ Là những dụng cụ có thể đủ để tiến hành đo lường hoặc kèm

với vật đo. Có nhiều loại đồng hồ đo khác nhau về cấu tạo, nguyên

lý làm việc.... nhưng xét về tác dụng của các bộ phận trong đồng

hồ thì bất kỳ đồng hồ nào cũng gồm 3 bộ phận là bộ phận nhạy

cảm, bộ phận chỉ thị và bộ phận chuyển đổi trung gian.Đồng hồ đo áp suấtĐồng hồ đo lưu lượng nước44. Sai số đo lường:

Có 3 loại sai số khi đo lường là: Sai số nhầm lẫn, sai số hệ

thống, sai số ngẫu nhiên.

4.1. Sai số nhầm lẫn

_ Trong quá trình đo lường, những sai số do người xem đo đọc

sai, ghi chép sai, thao tác sai, tính sai, vô ý làm sai,... được gọi là

sai số nhầm lẫn.

4.2. Sai số hệ thống

_ Sai số hệ thống thường xuất hiện do cách sử dụng đồng hồ đo

không hợp lý, do bản thân đồng hồ đo có khuyết điểm, hay điều

kiện đo lường biến đổi khơng thích hợp và đặc biệt là khi khơng

hiểu biết kỹ lưỡng tính chất của đối tượng đo lường.

4.3. Sai số ngẫu nhiên

_ Trong q trình đo lường, những sai số mà khơng thể tránh khỏi

gây bởi sự khơng chính xác tất yếu do các nhân tố hoàn toàn ngẫu

nhiên được gọi là sai số ngẫu nhiên.5. Một số hình ảnh minh hoạ các quá trình đo

lường phổ biến hiện nay:Đo nhiệt độ

5Đo độ ẩmĐo bức xạ6Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH ĐO

LƯỜNG BỨC XẠ

1. Giới thiệu tổng quan về khái niệm đo lường bức xạ

1.1. Khái niệm bức xạ nhiệt :

_ Bức xạ nhiệt là bức xạ điện từ được tạo ra bởi chuyển động

nhiệt của các hạt điện tích trong vật chất. Tất cả các vật chất với

nhiệt độ lớn hơn độ không tuyệt đối đều phát ra bức xạ nhiệt. Khi

nhiệt độ của vật lớn hơn độ không tuyệt đối thì sự va chạm giữa

các nguyên tử hoạt động làm thay đổi động năng của các nguyên

tử hoặc phân tử. Điều này dẫn đến làm tăng tốc điện tích và/hoặc

gây dao động lưỡng cực, từ đó sản sinh ra bức xạ điện từ và độ

rộng phổ của bức xạ tương ứng với độ rộng phổ của năng lượng

và gia tốc ở một nhiệt độ nhất định.

_ Nếu một vật phát ra bức xạ đáp ứng các đặc tính vật lý của vật

đen ở trạng thái cân bằng nhiệt động lực học, các bức xạ được gọi

là bức xạ vật đen.

_ Khi một vật phát ra bức xạ, năng lượng và nhiệt độ của nó giảm.

_ Khi một vật hấp thụ bức xạ, năng lượng và nhiệt độ của nó tăng7Hình ảnh về hiện tượng bức xạ nhiệt_ Bất kỳ một vật nào sau khi nhận nhiệt thì cũng có một phần

nhiệt năng chuyển đổi thành năng lượng bức xạ, số lượng được

chuyển đổi đó có quan hệ với nhiệt độ.

_ Dụng cụ dựa vào tác dụng bức xạ nhiệt để đo nhiệt độ của vật

gọi là hỏa kế bức xạ, chúng thường được dùng để đo nhiệt độ trên

600 0C.8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH ĐO LƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×