Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
_ Công suất điện động cơ: 1125W, tốc độ 1.400 vòng/phút.

_ Công suất điện động cơ: 1125W, tốc độ 1.400 vòng/phút.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN NHIỆT6032,713,9026040,816,188034,514,2428040,916,2310035,814,6730041,016,5812037,214,6935041,116,6114038,514,8240041,216,6416039,314,8750041,116,6418039,814,9360041,216,65Bảng 4.6.5 Các thông số hoạt động của hệ thống gía nhiệt nước nóng bằng bơm nhiệtHình 4.6.5 Sự tăng nhiệt độ nước và áp suất môi chất theo thời gian của hệ thống

bơm nhiệt gia nhiệt nướcNhận xét:

_ Bơm nhiệt gia nhiệt cho nước nóng hồn tồn phù hợp, nhiệt độ đạt được

sau khi gia nhiệt là 410C thích hợp cho các hộ gia đình.

_ Trong điều kiện thí nghiệm, do vận hành máy nén ở áp suất nén 17 bar nên

nhiệt độ nước nóng chỉ đạt 41oC. Tuy nhiên, trong thực tế, có thể nâng áp

suất nén của bơm nhiệt lên 20 – 25 bar ứng với nhiệt độ nước nóng từ 60 –

70oC.4.7. Tính nhiệt độ nước:

Nhiệt lượng của nước nhận trong chu trình

46TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTĐỒ ÁN NHIỆT𝑚 × 𝐶𝑝 × ∆𝑡𝑛ướ𝑐 = G × ( 𝑖2 − 𝑖3 ) × 𝜏

500 ×4,18 ×(50−28) G = 3600 ×(465,92−287,7)×2 = 0,036

m: khối lượng nước trong bồn chứa (=500kg)

𝐶𝑝 : nhiệt dung riếng của nước (4,18 kJ/kg.K)∆𝑡𝑛ướ𝑐 = (𝑡′𝑛ướ𝑐 − 𝑡𝑛ướ𝑐 ): độ thay đổi nhiệt độ của nước sau thời

gian 𝜏 (s)4.8. Tính hiệu suất nhiệt

W: điện năng tiêu thụ của hệ thống

𝑁𝑚𝑛 : công suất thực tế của máy nén

Nf : công suất của động cơ quạt tại TBBH ( = 20 Watt)

ηtđ : hiệu suất truyền động của máy nén ( máy nén kín ηtđ = 1 )

ηel : hiệu suất động cơ điện (ηel = 0,8)

ηms : hiệu suất của máy nén khi có ma sát giữa các chi tiết cơ khí (ηms =

0,8)

LNmn = ηtđ ×ηel ×ηmsW=ηG×ltđ ×ηel ×ηmsCOP =𝑄0 +𝑊

𝑊=G×ltđ ×ηel ×ηms=0,026×36,2

1×0,8×0,8= 1,47 kW+ Nf × 𝜏 = 1,47 + 20.10−3 × 2=1,51kW𝐺 ×(𝑖1′ – 𝑖4 ) + 𝑊

𝑊=0,026 ×( 422,58 – 287,7) +1,51

1,51= 3,32247TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NĨNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTĐỒ ÁN NHIỆTCHƯƠNG 5

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

5.1. Hiệu quả kinh tế của hệ thống gia nhiệt nước nóng bằng bơm

nhiệt so với hệ thống gia nhiệt nước nóng bằng điện

So sánh cho 1 hộ gia đình, tiêu thụ nước nóng 500 lít/ngày: Nhiệt độ nước

ban đầu 28oC, nhiệt độ nước sau khi gia nhiệt 50oC, thời gian gia nhiệt 2 giờ,

môi chất lạnh sử dụng: R410a

Lượng nhiệt cần để gia nhiệt 500 lít nước từ 28oC đến 50oC:Q=M ×Cn ×(t2 −t1 )

τ=500×4,18×(50−28)= 22,99(KJ)2×103 Nếu sử dụng bình đun nước bằng điện trở:

Lượng điện tiêu thụ =22,99 / 3,6 = 6,389(kW) = 6386,11W Nếu sử dụng bình gia nhiệt nước nóng bằng bơm nhiệt:

Lượng điện tiêu thụ: 1510 WChỉ tiêuGia nhiệt

nước nóng

bằng điện

trởGia nhiệt

nước nóng

bằng bơm

nhiệt1Điện tiêu thụ trong ngày (W)6386,1115102Số ngày sử dụng/năm (ngày)3653654Điện tiêu thụ/năm

(kWh/năm)2330,9551,155Giá điện bình qn

(đồng/kWh)172017206Chi phí điện (VNĐ)40091489479787Chi phí đầu tư (VNĐ) (tính

theo mơ hình chế tạo)22000005000000STTLượng điện tiết kiệm trong 1

năm (kWh)1779,759Lượng tiền điện tiết kiệm

trong 1 năm (VNĐ)306117010Thời gian hoàn vốn (tháng)20848TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NĨNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTĐỒ ÁN NHIỆTBảng 5.1 So sánh lợi ích kinh tế của hệ thống gia nhiệt nước nóng bằng bơm nhiệt so

với hệ thống gia nhiệt bằng điện trở5.2. Hiệu quả về mặt xã hội, môi trường của hệ thống gia nhiệt nước

nóng bằng bơm nhiệt so với hệ thống gia nhiệt nước nóng bằng điện

trở.

Đối với mơi trường:

_ Điện tiêu thụ giảm 1779,75kWh tương ứng giảm phát thải ra mơi trường

0,735 tấn CO2/năm

Đối với xã hội:

_ Bình nước nóng bơm nhiệt đun nóng gián tiếp. Do đó tuyệt đối an tồn

với người dùng.

_ Có thể kết hợp bơm nhiệt và hệ thống hấp thụ năng lượng mặt trời để gia

nhiệt cho nước.49TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NĨNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTĐỒ ÁN NHIỆTKẾT LUẬN

Bơm nhiệt gia nhiệt nước nóng trong sinh hoạt ngày càng được sử dụng

rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế to lớn, đặc biệt trong việc giảm thiểu sử

dụng năng lượng điện. Do đó, việc nghiên cứu, chế tạo bơm nhiệt vẫn cần phải

được tiếp tục thực hiện nhằm tìm ra mơ hình thích hợp với điều kiện nước ta. Đây

chính là mục tiêu của đề tài, qua đồ án lần này có thể rút ra kết luận:

Nhu cầu sử dụng nước nóng trong sinh hoạt ở Việt Nam rất cao, đặc biệt

trong lĩnh vực dân dụng và khách sạn. Hiện nay, việc sử dụng các thiết bị gia

nhiệt nước nóng bằng điện trở là không hiệu quả về điện. Công nghệ bơm nhiệt

được thế giới quan tâm và phát triển trong lĩnh vực gia nhiệt nước nóng mang lại

hiệu quả cao, giảm điện tiêu thụ còn 1/3 đến ¼ lần so với dùng điện trở. Tuy

nhiên, việc giá thành thiết bị bơm nhiệt gia nhiệt nước quá cao nên việc sử dụng

chưa được phổ biến. Vì vậy, việc nghiên cứu, chế tạo bơm nhiệt gia nhiệt nước

nóng để sản xuất tại Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển

kinh tế và q trình cơng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.50TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

_ Công suất điện động cơ: 1125W, tốc độ 1.400 vòng/phút.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×