Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 5.1 So sánh lợi ích kinh tế của hệ thống gia nhiệt nước nóng bằng bơm nhiệt so với hệ thống gia nhiệt bằng điện trở

Bảng 5.1 So sánh lợi ích kinh tế của hệ thống gia nhiệt nước nóng bằng bơm nhiệt so với hệ thống gia nhiệt bằng điện trở

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN NHIỆTKẾT LUẬN

Bơm nhiệt gia nhiệt nước nóng trong sinh hoạt ngày càng được sử dụng

rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế to lớn, đặc biệt trong việc giảm thiểu sử

dụng năng lượng điện. Do đó, việc nghiên cứu, chế tạo bơm nhiệt vẫn cần phải

được tiếp tục thực hiện nhằm tìm ra mơ hình thích hợp với điều kiện nước ta. Đây

chính là mục tiêu của đề tài, qua đồ án lần này có thể rút ra kết luận:

Nhu cầu sử dụng nước nóng trong sinh hoạt ở Việt Nam rất cao, đặc biệt

trong lĩnh vực dân dụng và khách sạn. Hiện nay, việc sử dụng các thiết bị gia

nhiệt nước nóng bằng điện trở là không hiệu quả về điện. Công nghệ bơm nhiệt

được thế giới quan tâm và phát triển trong lĩnh vực gia nhiệt nước nóng mang lại

hiệu quả cao, giảm điện tiêu thụ còn 1/3 đến ¼ lần so với dùng điện trở. Tuy

nhiên, việc giá thành thiết bị bơm nhiệt gia nhiệt nước quá cao nên việc sử dụng

chưa được phổ biến. Vì vậy, việc nghiên cứu, chế tạo bơm nhiệt gia nhiệt nước

nóng để sản xuất tại Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển

kinh tế và q trình cơng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.50TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NĨNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTĐỒ ÁN NHIỆTTÀI LIỆU THAM KHẢO

 [TL1] QD/1208-TTG “Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030”.

 [TL2] Rainer Jakobs, Dominik Cibis, Hans-Jürgen Laue “Status And

Outlook Industrial Heat Pumps” International Refrigeration and Air

Conditioning Conference. Paper 1081.

 [TL3] Nguyễn Thế Bảo “ bài giảng bảo toàn và quản lý năng lượng”-2014.

 [TL4] Hidetoshi Nakagami, Chiharu Murakoshi, and Yumiko Iwafune

“International Comparison of Household Energy Consumption and Its

Indicator” Jyukankyo Research Institute.

 [TL5] Attorney General’s Department of Australia Government “Water

Heating Data Collection and Analysis”- April 2012.

 [TL6] Trung tâm Tư liệu Thống kê - Tổng Cục Thống kê Việt Nam “

Tổng số giờ nắng tại một số trạm quan trắc” tính đến tháng 10/2014.

 [TL7] Hồng Đình Tín, Lê Chí Hiệp – Nhiệt động lực học kỹ thuật – NXB

ĐHQG TpHCM – 2011 (Tái bản lần thứ nhất) “trang 13, 369, 387”.

 [TL8] Rainer Jakobs, Dominik Cibis, Hans-Jürgen Laue “Status And

Outlook Industrial Heat Pumps” International Refrigeration and Air

Conditioning Conference at Purdue, July 12-15, 2010.

 [TL9] Ivan Malenković “Overview Of Combined Solar Thermal And Heat

Pump Systems” Austrian Institute of Technology.

 S. Ito, N. Miura And K. Wang “Performance Of A Heat Pump Using Direct

Expansion Solar Collectors” Solar Energy Vol. 65, No. 3, pp. 189–196.

 H.D. Fu, G. Pei, J.Ji, H. Long, T. Zhang, T.T. Chow “Experimental study

of a photovoltaic solar-assisted heat-pump/heat-pipe system” Applied

Thermal Engineering Vol 40 (2012) pp 343 – 350.

 F.B. Gorozabel Chata, S.K. Chaturvedi, A. Almogbel “Analysis of a direct

expansion solar assisted heat pump using different refrigerants” Energy

Conversion and Management Vol 46 (2005) pp 2614–2624 Available

online at www.sciencedirect.com.

 Nguyễn Thế Bảo “ bài giảng năng lượng tái tạo”

 Lê Chí Hiệp – Máy Lạnh Hấp Thụ trong kỹ tḥt điều hòa khơng khí NXB ĐHQG TpHCM – 2008.

51TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTĐỒ ÁN NHIỆT Giao trình kỹ tḥt lạnh – TS Lê Xn Hòa.

 http://luanvan.co/luan-van/bom-nhiet-su-dung-nang-luong-mat-troi60958/.

 http://luanvan.net.vn/luan-van/nhiet-lanh/?page=19.

 https://www.veevn.com/vn/nhung-dieu-nen-biet-de-co-the-lua-chon-maynen-lanh-thich-hop-cho-he-thong-lanh-a93.html

 https://lammattt.com.vn/nguyen-ly-he-thong-lanh

 http://mhenergy.vn/co-so-tinh-toan-luong-nhiet-va-lua-chon-cong-suatmay-bom-nhiet-khong-khi-5929.html

 http://www.evn.com.vn/d6/news/Dieu-chinh-gia-ban-le-dien-binh-quannam-2017-6-12-20989.aspx.

 http://nuocnong24.com/home/Technical/?aid=fledowdpwisdsux

 http://www.epu.edu.vn/cnnl/Default.aspx?BT=1278052TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 5.1 So sánh lợi ích kinh tế của hệ thống gia nhiệt nước nóng bằng bơm nhiệt so với hệ thống gia nhiệt bằng điện trở

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×