Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á CHI NHÁNH THÁI HÀ

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á CHI NHÁNH THÁI HÀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

tiền vào các ngân hàng. Đó cũng là một trong những hướng mà

ngân hàng Bắc Á đặt ra.

Ngân hàng Bắc Á trong thời gian tới tiếp tục mở rộng quan

hệ hợp tác với các ngân hàng bạn, phát triển quan hệ hợp tác

theo nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh, hợp tác kinh doanh

cùng có lợi, phát huy thế mạnh…Với các chi nhánh trong cùng

hệ thống: Hợp tác chặt chẽ, phối hợp thực hiện các chủ trương

chính sách: chính sách khách hàng, chính sách lãi suất tạo nên

một thể thống nhất trong tồn hệ thống. Khơng ngừng hiện đại

hóa cơng nghệ thanh toán qua ngân hàng, nắm bắt và cập nhật

các cơng nghệ, phương thức thanh tốn hiện đại trên thế giới.

Đồng thời phát huy được những thế mạnh sẵn có về địa bàn

hoạt động, uy tín với khách hàng. Đẩy mạnh cơng tác nguồn

vốn, duy trì nguồn vốn hiện có chủ động nghiên cứu thị trường

để có phương án hợp lý hơn, đặc biệt là công tác huy động tiền

gửi dân cư. Tạo vốn thông qua các nghiệp vụ thanh tốn để tối

đa tiết kiệm chi phí, mang lại nguồn thu dịch vụ đáng kể cho

ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á- Chi nhánh Thái Hà xây dựng chiến

lược huy động vốn phải đi đôi với việc sử dụng vốn một cách

chặt chẽ và hiệu quả. Không những vậy NHTMCP Bắc Á- Chi

nhánh Thái Hà cũng quyết tâm sửa chữa và khắc phục những

yếu kém còn tồn đọng, đưa ra những biện pháp để tháo gỡ

những khiếm khuyết đó.333.2. Đánh giá về những kết quả mà NHTMCP Bắc Á đã

làm được

3.2.1. Những ưu điểm

Tốc độ tăng trưởng vốn đều đặn: Từ khi mới thành lập đến

nay nguồn vốn của NHTMCP Bắc Á chi nhánh Thái Hà luôn đạt

mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Việc tăng trưởng

này phù hợp với yêu cầu sử dụng vốn và đảm bảo khả năng

thanh toán của ngân hàng. Cơ cấu nguồn vốn tiếp tục chuyển

dịch theo hướng giảm lãi suất đầu vào để có điều kiện giảm lãi

suất đầu ra, tạo lợi thế cho hoạt động kinh doanh.

Với việc áp dụng công nghệ ngân hàng hiện đại cùng với

thái độ phục vụ khách hàng văn minh, lịch sự của đội ngũ cán

bộ, nhân viên đã mang lại những kết quả tốt trong công tác huy

động vốn, các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, chính

xác, tạo điều kiện giúp khách hàng ln chuyển vốn nhanh đặc

biệt là những khoản vốn vay, góp phần cùng hoạt động tín

dụng củng cố và mở rộng khách hàng giao dịch.

Chi nhánh Thái Hà đã và đang xúc tiến hoạt động quảng

cáo, giới thiệu các tiện ích của ngân hàng như thanh tốn qua

ngân hàng, khuyến khích người dân mở và sử dụng tài khoản từ

đó thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư.

Không ngừng nâng cao trình độ cán bộ: Trong năm liên tục

mở các lớp tập huấn cho cán bộ về phân tích, đánh giá tài

chính, doanh nghiệp học tập các văn bản mới do NH Nhà Nước

Việt Nam đưa ra.

Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp thị khách

hàng, coi trọng việc triển khai các hoạt động dịch vụ mới, hiện

đại trên cơ sở khai thác tốt nền tảng công nghệ thông tin, cung

34cấp tối đa tiện ích cho khách hàng đáp ứng yêu cầu cạnh tranh

trong xu thế hội nhập.

3.2.2. Những nhược điểm

* Nhược điểm

+ Tỉ lệ loại vốn huy động từ tổ chức tín dụng chiếm tỉ trọng

thấp.

+ Chi phí HĐV tăng trưởng qua các năm, tuy nhiên sự gia

tăng chi phí HĐV ba năm 2012, 2013, 2014 khơng hồn tồn là

do tăng nguồn vốn huy động mà một phần khác là do mặt bằng

lãi suất huy động vốn trên thị trường tăng. NHTMCP Bắc Á chi

nhánh Thái Hà, đã sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất để thay

đổi cơ cấu nguồn vốn HĐ phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của

mình và cung cầu vốn trên thị trường.

+ Nguồn vốn huy động có tăng qua các năm nhưng quy

mơ tăng vẫn còn chậm. Tỉ trọng huy động vốn trung và dài hạn

còn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Cơ cấu huy động có sự

thay đổi qua các năm tuy nhiên lượng vốn huy động từ các tổ

chức kinh tế còn thấp.

+ Cơng tác quảng cáo chưa được chi nhánh chú trọng.

Hình thức quảng cáo còn đơn giản, nội dung quảng cáo chưa

sâu sắc, chưa thực sự đưa hình ảnh của ngân hàng vào tiềm

thức của người dân, vẫn chỉ là cái tên rất ít được nhắc đến…

* Nguyên nhân

+ Nguyên nhân chủ quan: Những hạn chế trên là do mạng

lưới ngân hàng còn ít và mỏng hơn rất nhiều những ngân hàng

khác, điều này gây nên tâm lý ngại đi gửi tiền của khách hàng,

ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của chi nhánh. Các

35chính sách marketing chưa thực sự phong phú và thu hút, hình

thức khuyến mại tài trợ đã được chi nhánh áp dụng nhưng còn

nhỏ và chưa thực sự thu hút được đông đảo quần chúng.

- Nguyên nhân khách quan: Trong những năm vừa qua tình

hình kinh tế xã hội trong và ngồi nước đều có những biến động

phức tạp, khó dự đốn trước được, tình hình lạm phát diễn biến

ngày càng ra tăng, chỉ số giá tiêu dùng liên tục tăng kéo theo

sự giảm đáng kể hoạt động của thị trường vốn trong nước. Giá

cả tăng, các khoản chi phí tăng, lương lại không tăng phù hợp

với mức tăng của giá cả nên trong dân cư khoản tiền nhàn rỗi ít

đi dẫn đến tiền gửi ngân hàng cũng giảm, vốn huy động giảm.

Chính sách thắt chặt tiền tệ của nhà nước làm các dự án đầu tư

thiếu tính khả thi, gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Thị trường chứng khốn chững lại và có chiều hướng đi xuống

rõ rệt gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động huy động tiền từ các tổ

chức kinh tế, cá nhân. Môi trường pháp lý còn thiếu tính đồng

bộ, chưa thực sự theo kịp với sự phát triển của nền kinh tế, tình

trạng luật chồng chéo luật vẫn còn thường xuyên xảy ra gây

nhiều trở ngại cho các hoạt động ngân hàng.

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân

hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà

Để nâng cao được hiệu HĐV chính là tăng tỉ lệ giữa chi phí

HĐV/ tổng nguồn vốn huy động. Tỉ lệ này tăng có nghĩa là làm

tăng tổng nguồn vốn huy động và giảm chi phí. Huy động vốn

là một trong những nhiệm vụ chính của NHTM, nó quyết định

lượng tín dụng đầu tư. Hiện nay các NHTM nước ta hoạt động

kinh doanh chủ yếu bằng việc huy động vốn để cho vay. Chính

vì vậy, việc duy trì nâng cao chất lượng của công tác huy động

36vốn là hết sức cần thiết và quan trọng. Để thực hiện tốt công

tác trên NHTMCP Bắc Á chi nhánh Thái Hà, trong thời gian tới

chi nhánh cần có một chương trình và biện pháp cụ thể nhằm

nâng cao hiệu quả huy động vốn.

3.3.1. Nhóm giải pháp giảm chi phí huy động vốn

* Huy động các nguồn vốn rẻ

+Trên tài khoản tiền gửi thanh toán

+Tiết kiệm ngắn hạn

* Chi phí marketing quảng cáo hợp lý

+Khơng nên in quá nhiều các tờ rơi quảng cáo, các băng

rôn, biểu ngữ… trong quá trình huy động vốn.

+Sử dụng những nhân viên có năng lực trong cơng tác

marketing, tránh sử dụng những nhân viên khơng đúng chun

mơn, sẽ gây lãng phí trong nhân lực .

* Phòng ngừa rủi ro trong huy động vốn

3.3.2. Nhóm giải pháp đa dạng hóa các hình thức huy

động vốn

Để góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế và

đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước,

cần tiếp tục đẩy mạnh việc đa dạng hố các hình thức huy

động vốn trong hoạt động của NHTMCP Bắc Á chi nhánh Thái

Hà, đồng thời tiếp tục duy trì, bổ sung điều chỉnh các hình thức

huy động hiện có cho phù hợp với chiến lược huy động vốn nói

riêng.

* Một số hình thức huy động mới mang tính khả thi trong tương

lai gần:37Hình thức này đòi hỏi phía khách hàng là người có thu nhập, có

nhu cầu và có kế hoạch sử dụng vốn trong khoảng thời gian

dài, phía ngân hàng phải đưa ra chính sách lãi suất hấp dẫn, đa

dạng hố các hình thức huy động vốn như:

+ Hợp đồng tiết kiệm dưỡng lão: Hình thức huy động

này được coi nhưmột sản phẩm kết hợp giữa bảo hiểm vàngân hàng, một loại hình bảo hiểm nhân thọ đặc thù do ngân

hàng cung cấp cho dân cư. Nó có những lợi thế phù hợp với tâm

lý người Việt Nam hơn các hình thức bảo hiểm vì những lý do

sau:

- Cung cấp cho người dân một dịch vụ quản lý tiền tích

luỹ của các cá nhân để đảm bảo nguồn sinh sống khi về già

hoặc mất khả năng lao động mà khơng đòi hỏi quá nhiều giấy

tờ, thủ tục hành chính như các loại hình bảo hiểm chính thức.

- Phần vốn gốc tích luỹ không bị mất đi nếu người thụ

hưởng chết trước đáo hạn (như khi mua phí bảo hiểm hưu trí)

mà sẽ được thừa kế trọn vẹn theo pháp luật hoặc có thể được

hồn trả cùng với lãi (sau thời hạn nhất định, tối thiểu là 01

năm) cho người thụ hưởng khi còn sống hoặc có thể trở thành

các khoản niên kim thu nhập ổn định, trọn đời (sau một khoản

thời gian cố định là 20 năm) tuỳ theo sự lựa chọn của người thụ

hưởng, đồng thời thu nhập từ lãi được miễn thuế hồn tồn.

Khi thực hiện loại hình này ngân hàng sẽ thu nhận và quản lý

được một nguồn tiền ổn định, liên tục, lâu dài (vì người gửi

khơng được rút lãi trước hạn trừ trường hợp đột tử). Do đó ngân

hàng có tồn quyền quyết định sử dụng để đầu tư trung và dài

hạn nhằm thu được tỉ suất lợi nhuận cao hơn cho mình.

38+ Tiết kiệm có thưởng: Là một hình thức gửi tiền dùng lợi

tức tiền gửi tiết kiệm làm hình thức tiền thưởng để thanh tốn

tiền tiết kiệm:

Ngày nay trên thị trường hàng hố khơng còn khan hiếm

nhưng cũng chính trong cơ chế thị trường này xuất hiện nhiều

người thích "kinh doanh" mạo hiểm, ngân hàng tìm hình thức

huy động thích hợp đó là: Gửi tiền tiết kiệm có thưởng.

+ Tiết kiệm vị thành niên: Mỗi năm ở nước ta có khoảng

1.5 triệu người và có khoảng 10 triệu người ở tuổi vị thành niên,

ở lứa tuổi này chúng chưa có thu nhập để gửi tiền tiết kiệm,

thay vào đó bố mẹ chúng chấp nhận gửi tiền cho con mình "để

giành" để đi du học, đi học đại học, để tìm việc làm… đó là

những nhu cầu cần thiết của khách hàng mà ngân hàng phải

tìm mọi biện pháp để thu hút khách hàng. Với hình thức này đòi

hỏi ngân hàng phải có lực lượng cán bộ luôn tiếp cận các bệnh

viện để giới thiệu, để tiếp cận khách hàng là "trẻ sơ sinh".

* Bên cạnh việc đa dạng hố các loại hình tiết kiệm, các

loại tiền gửi cá nhân, trong thời gian tới ngân hàng còn phải

thúc đẩy việc mở tài khoản cho các doanh nghiệp, các tổ chức

kinh tế khác. Do vậy, ngân hàng cần có giải pháp đúng đắn để

thu hút được nguồn vốn này như:

+ Bám sát quá trình sản xuất kinh doanh, q trình ln

chuyển vật tư hàng hố và kỳ hạn trả nợ của các tổ chức kinh

tế để động viên khách hàng nhanh chóng tiêu thụ sản phẩm,

nộp tiền cho ngân hàng đúng hạn thanh toán..

+ Phát hành các kỳ phiếu, trái phiếu có mục đích với hình

thức đa dạng hơn như trả lãi trước, trả lãi sau, trả lãi định kỳ. Kỳ

39hạn đa dạng hơn (vì hiện nay khi phát hành giấy tờ có giá ngân

hàng chỉ áp dụng kỳ hạn trên 01 năm mà chưa có kỳ hạn ngắn

hơn), lãi suất linh hoạt hơn trên cơ sở hoạt động cư ngân hàng

vẫn có lãi.

3.3.3. Nhóm giải pháp huy động vốn trên cơ sở sử dụng

vốn

Công tác huy động vốn tạo ra tài sản nợ cho ngân hàng

nhưng công tác sử dụng vốn mới thực sự đem lại nguồn thu chủ

yếu cho ngân hàng. Chính vì thế tạo sự phù hợp giữa huy động

vốn và sử dụng vốn được coi là yếu tố tốt nhất để đánh giá hiệu

quả của ngân hàng. Vì vậy, trong thời gian tới Chi nhánh nên có

những biện pháp sau đây để tăng hiệu quả hai hoạt động chủ

yếu của ngân hàng, công tác huy động vốn và sử dụng vốn, hai

nghiệp vụ chính của một ngân hàng. Đó là:

+ Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới để huy động vốn và

để cho vay, vì nguồn vốn là yếu tố đầu tiên cho sự tồn tại của

ngân hàng. Muốn vậy, ngân hàng phải khơng ngừng tăng khả

năng tìm khách hàng có những nguồn vốn rỗi lớn, đồng thời tìm

cách nâng cao chất lượng các khoản tín dụng. Ưu tiên cho vay

với những khoản tín dụng được đánh giá là có chất lượng tốt.

Đối với những khách hàng có số dư tiền gửi lớn, ngân hàng

cần nghiên cứu cho vay với lãi suất hợp lý, thậm chí bằng với

mức huy động vốn bình qn, nhưng để từ đó tận thu phí thanh

tốn mua bán ngoại tệ, mở L/C... vì những khách hàng này

thường có số lượng nghiệp vụ lớn, từ đó mà bù đắp vào khoản

chênh lệch lãi suất cho vay, đồng thời có một phần lợi nhuận

trong đó.40+ Chi nhánh cần nghiên cứu để tính tốn cân đối các

nguồn vốn huy động ngắn hạn để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu

cho vay .

3.3.4. Nhóm giải pháp nâng cao cơng nghệ ngân hàng

+ Đầu tư, nâng cấp và hiện đại hố các Phòng giao dịch

một cách tập trung và trọng điểm.

+ Đầu tư, nâng cấp nền tảng máy tính, xây dựng một hệ

thống máy chủ xử lý trung tâm, hệ thống đĩa lưu trữ và các

thiết bị dự phòng cao.

+ Thực hiện thêm một số sản phẩm dịch vụ: Thanh toán

thẻ, thương mại điện tử, ngân hàng trực tuyến, Internet

banking, nghiệp vụ tài chính điện tử, dịch vụ chăm sóc khách

hàng, phục vụ khách hàng liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7

ngày trong tuần.

3.3.5. Nhóm giải pháp nâng cao trình độ cán bộ tín dụng

+ Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ

nghiệp vụ - khả năng tác nghiệp: Để bắt kịp với yêu cầu của

công cuộc phát triển hiện nay. Động viên, khuyến khích nhân

viên tự học để nâng cao trình độ, thường xuyên mở các lớp tập

huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, mở các cuộc thi tay nghề

như: Cán bộ tín dụng giỏi, kế tốn giỏi, thủ quỹ giỏi... để nhân

viên học hỏi và rút kinh nghiệm.

+ Trong thời gian tới chi nhánh cần ra sốt lực lượng lao

động ở các phòng ban, bố trí sao cho hợp lý để người lao động

phát huy được sở trường. Từ đó tạo điều kiện khách quan cho

việc phát triển và tự khẳng định mình của mỗi cá nhân người

lao động.

41+ Nghiên cứu chế độ lương thưởng cho phù hợp với công

việc được giao. Theo cơ chế làm nhiều hưởng nhiều, làm ít

hưởng ít. Tiền lương phải phản ánh rõ sức lao động bỏ ra, làm

sao yếu tố tiền lương phải thực sự là yếu tố thúc đẩy sự làm

việc.

3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Giúp ngân hàng thực hiện được các giải pháp nhằm nâng

cao hiệu quả huy động vốn ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh

Thái Hà cần sự trợ giúp của ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng

TMCP Bắc Á trụ sở chính tại Thành phố Vinh Nghệ An.

3.4.1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

+ Tăng cường phát triển thị trường chứng khoán để giải

quyết nhu cầu vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Thị trường

chứng khoán sẽ là nơi quy tụ và phân phối các nguồn vốn tiềm

tàng trong dân chúng, trong các doanh nghiệp để biến các

nguồn vốn vừa mỏng, vừa ngắn hạn trở thành nguồn vốn trung

và dài hạn nhằm đầu tư để phát triển sản xuất. Trong điều kiện

nền kinh tế nước ta hiện nay, việc xúc tiến triển khai nhanh

chóng thị trường chứng khốn là một u cầu hết sức cần thiết

nhằm bổ sung thêm nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế.

+ Hoàn chỉnh và tổ chức triển khai thực hiện tốt thị trường

tiền tệ, đây là thị trường vốn ngắn hạn, là công cụ để NHNN

điều hồ khả năng thanh tốn giữa các NHTM, là nơi đáp ứng

nhu cầu của các NHTM thiếu vốn và là thị trường đầu ra của các

NHTM thừa vốn. Thị trường tiền tệ bao gồm: Thị trường tín

dụng, thị trường nội tệ liên ngân hàng, thị trường ngoại tệ liên

ngân hàng, thị trường tín phiếu kho bạc. Giải quyết tốt các mối

quan hệ trên các thị trường này một mặt giúp cho NHNN quản

42lý và điều hành được lượng tiền mặt, quản lý được hạn mức tín

dụng đối với các NHTM, mặt khác tạo điều kiện cho các NHTM

tìm được nơi đầu tư lý tưởng và là căn cứ để cho NHNN định ra

các mức lãi suất đầu vào đầu ra hợp lý.

+ Theo Luật ngân hàng, các NHTM khi huy động phải thực

hiện một khoản dự trữ bắt buộc. Tỉ lệ dự trữ bắt buộc được quy

định từ 0 đến 20% tổng số vốn huy động. Khoản dự trữ bắt

buộc này, các NHTM không được sử dụng để cho vay và cũng

không được hưởng lợi tức từ NHNN.

Dự trữ bắt buộc là một trong những cơng cụ của chính

sách tiền tệ nhằm điều tiết, tăng giảm khối lượng tín dụng và từ

đó điều tiết khối lượng tiền lưu thơng. Đồng thời khoản dự trữ

bắt buộc cũng đảm bảo sự an tồn cho hoạt động của NHTM.

Tuy nhiên, đứng trên góc độ NHTM như chúng ta đã biết, các

NHTM là những người huy động vốn để cho vay. Chênh lệch

mức lãi suất cho vay và huy động tạo ra nguồn lợi tức của ngân

hàng và là nguồn chủ yếu để hình thành nên lợi nhuận NHTM.

Khi tỉ lệ dự trữ bắt buộc quá cao làm NHTM bị lỗ thì nhà nước

cần có chính sách bù lỗ, hoặc trả lợi tức cho khoản dự trữ vượt

quá yêu cầu đó.

3.4.2. Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á trụ sở chính

+ NHTMCP Bắc Á cần hỗ trợ Chi nhánh trong việc lắp đặt

trang thiết bị hiện đại phục vụ cho quá trình hoạt động như hệ

thống máy tính, máy rút tiền tự động…Đặc biệt là trợ giúp về

kinh phí và kỹ thuật trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức

nghiệp vụ ngân hàng cho cán bộ của Chi nhánh giúp cán bộ

nắm bắt được các biện pháp huy động vốn hiện đại như thẻ

thanh toán, séc du lịch, thẻ nội địa và thẻ quốc tế.

43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á CHI NHÁNH THÁI HÀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×