Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4: ĐO MỨC CAO CỦA MÔI CHẤT

Chương 4: ĐO MỨC CAO CỦA MÔI CHẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1.3 Phương pháp đo dùng áp kế

- Để đo mức chất lỏng người ta dùng áp kế vi sai (hiệu áp kế) khắc độ theo đơn vị chiều

dài khi đo mức trong bình có áp người ta đặt thêm các bình cân bằng để tiện lợi cho việc

tính tốn.4.1.4 Phương pháp đo mức dùng khí nén

- Cách làm việc : Dùng dòng khí thổi vào chất lỏng ở độ sâu nào đó dưới mặt

thống, luồng khơng khí được khống chế bởi cửa ngăn D có thể điều chỉnh được sao

cho vận tốc nhỏ

- Phương pháp này dùng phổ biến để đo những bình đặt dưới đất, bình khó đến gần và

các bình chứa chất độc. Loại này sai số tương đối lớn.264.1.5 Dụng cụ đo mức chất nước kiểu điện

- Chất nước cần đo mức cao thường có tính dẫn điện nhất định, vì vậy có thể dùng các

phần tử nhạy cảm kiểu điện để xác định mức cao của chất nước.

- Loại này các cực của phần tử nhạy cảm thường hay bị bám bẩn, do đó giảm độ chính

xác.4.1.6 Dụng cụ đo mức cao của chất rắn

- Phương Pháp dùng phao như than bột

- Loại này sử dụng nguyên tắc cơ điện nhằm dùng truyền tín hiệu đi xa Phươg pháp dùng

mô men cản ( masát )274.2 Đo mức cao của môi chất bằng phương pháp gián tiếp

- Dụng cụ đo mức cao kiểu tiếp xúc có nhiều hạn chế và khơng thích hợp với những điều

kiện đo lường đặc biệt, vì vậy trong cơng nghiệp đã dùng nhiều dụng cụ đo mức cao

môi chất kiểu gián tiếp

- Có 2 phương pháp: Phương pháp dùng chất phóng xạ và Phương pháo dùng ống siêu

âm28Chương 5: PHÂN TÍCH CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỖN HỢP

- Phân tích các chất thành phần có ý nghĩa vơ cùng quan đối với rất nhiều q

trình cơng nghiệp, nội dung phân tích thành phần rất rộng rãi, có thể là cơng việc

kiểm nghiệm cuối cùng để đánh giá chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo an toàn sản

xuất và an toàn lao động

- Trong q trình nhiệt thì phân tích thành phần có các nội dung chủ yếu sau :

 Phân tích sản phẩm cháy

- Khi phân tích thành phần các chất trong sản phẩm cháy, chúng ta sẽ biết được đặc

điểm quá trình cháy đó

Ví dụ : xác định hàm lượng CO2 hoặc O2 trong sản phẩm cháy để biết q trình

cháy hồn tồn hay khơng, theo dõi liên tục hàm lượng CO2 hoặc O2 trong khói sẽ

giúp ta kịp thời khống chế tỷ lệ nhiên liệu và khơng khí nhằm hạ thấp suất tiêu hao

nhiên liệu.

 Kiểm tra độ nguyên chất của môi chất :

- Yêu cầu về độ nguyên chất của mơi chất ngày càng cao vì các thiết bị nhiệt lực

càng ngày càng nâng cao tham số và dung lượng.

Ví dụ : hơi nước bão hòa vào bộ quá nhiệt phải có độ nguyên chất thật cao để bộ

quá nhiệt của lò hơi đạt độ khơ cao, nước dùng điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt

phải có độ nguyên chất thật cao để bộ q nhiệt ít bị đóng cáu gây sự cố nổ ống...

 Kiểm tra thành phần có hại trong môi chất :

- Đối với một số môi chất trong q trình nhiệt khơng cần có độ ngun chất cao

nhưng cần phải khống chế hàm lượng các chất thành phần có hại trong một giới hạn

nhất định

ví dụ : nước cấp cho lò hơi tuy khơng thật ngun chất song phải cố gắng tìm cách khử

các chất có hại như O2..

- Có thể chia các bộ phân tích thành phần thành 2 loại là : Bộ phân tích khí và

bộ phân tích dung dịch.

5.1 Nguyên lý phân tích thành phần hỗn hợp

5.1.1 Kiểu hóa học

Dùng tính chất hóa học hoặc của phản ứng hóa học.

Ví dụ : Bộ phân tích kiểu hấp thụ, kiểu nhiệt hóa học

- Phương pháp hóa học là phương pháp phân tích rất chuẩn xác, các bộ phân tích tinh

29vi theo kiểu hấp thụ có độ chính xác tới 0,27%, vì vậy được coi là phương pháp

tiêu chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm và dùng hiệu chỉnh các bộ phân tích kiểu

khác.

- Nhược điểm của phương pháp hóa học là tốn nhiều thời gian phân tích, rất khó thực

hiện phân tích hồn tồn tự động và liên tục do đó trong cơng nghiệp ít dùng loại

này.

5.1.2 Kiểu vật lý

- Dùng tính chất vật lý hoặc các đại lượng vật lý. Các bộ phân tích kiểu vật lý

thường ứng dụng phương pháp nhiệt dẫn, từ, quang học và quang phổ, khối phổ

Ion. Bộ phân tích kiểu vật lý hoàn toàn khắc phục được các thiếu sót của loại hóa

học, đó là nhanh, có thể thực hiện đo liên tục và tự động.

5.1.3 Kiểu lý hóa

- Dùng tính chất lý hóa. Các bộ phân tích này cho phép phân tích liên tục, nhanh,

chính xác và nhất là phân tích được nhiều chất thành phần như bộ phân tích sắc tầng

(ký sắc).

- Các bộ phân tích dùng trong công nghiệp cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Kết quả phân tích khơng phụ thuộc các nhân tố khách quan hoặc chịu ảnh hưởng

rất ít (nhiệt độ, áp suất, chấn động).

+ Đảm bảo độ chuẩn xác trong khoảng đo không phụ thuộc hàm lượng.

+ Không chậm trễ.

+ Sử dụng thuận tiện.

- Ngồi ra người ta còn có thể chia loại các bộ phân tích theo các phương pháp phân

tích như các loại : cơ khí, nhiệt, từ điện, quang, sắc khí, khối -phổ.

5.2 Bộ phân tích kiểu cơ học

- Các bộ phân tích kiểu cơ học xác định chất thành phần cần phân tích bằng cách

đo các tham số trạng thái cơ học - phân tử hoặc là tính chất của hỗn hợp khí cần

phân tích có quan hệ với nồng độ chất thành phần.

- Các bộ phân tích này gồm loại :

30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4: ĐO MỨC CAO CỦA MÔI CHẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×