Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Đo lưu lượng theo phương pháp tiết lưu

4 Đo lưu lượng theo phương pháp tiết lưu

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Thiết bị tiết lưu là thiết bị đặt trong đường ống làm dòng chảy có hiện tượng thu hẹp cục bộ

do tác dụng của lực quán tính và lực ly tâm.

- Các đặt thiết bị tiết lưu: Các thiết bị tiết lưu có thể đặt trên đượng ống nằm ngang, thẳng

đứng, hoặc giữa hai mặt bích và phải đảm bảo đúng vị trí mới giảm được sai số đo. Tiết lưu

phải đặt đúng tâm, môi chất phải nằm trong trạng thái nhất định. Nếu hơi nước thì trong

trạng thái hóa nhiệt, nếu khí thì khơng nên có tạp chất hơi nước.

3.4.2 Thiết bị tiết lưu ngoại qui chuẩn

- Thiết bị tiết lưu ngoại qui chuẩn là thiết bị tiết lưu chưa đủ các số liệu thí nghiệm hồn

chỉnh, cơng thức tính lưu lượng hồn tồn do tính tốn tìm ra, khơng chắc chắn hồn tồn

đáng tin cậy và cũng khó ước đoán được sai số đo.

- Các thiết bị tiết lưu ngoại qui chuẩn hay dùng:3.4.3 Lưu lượng kế kiểu hiệu áp

- Hệ ống đo lưu lượng theo giáng áp qua cửa tiết lưu gồm thiết bị tiết lưu, đường ống dẫn

áp suất, hiệu áp kế và đồng hồ thứ cấp chia độ theo đơn vị lưu lượng.

- Theo nguyên lý làm việc, có thể chia hiệu áp kế thành hai loại: cột chất nước và đàn hồi

- Gồm 4 loại hiệu áp kế:

193.4.4 Bộ tích phân

- Trong bộ tích phân có thể có 4 phần liên quan với nhau như sau :

+ Phần xác định chu kỳ tích phân Dt.Ta sử dụng động cơ đồng bộ qua bộ giảm tốc (thường

Dt = 15’’)

+ Phần thể hiện lưu lượng Qi

+ Phần thể hiện tích Dt . Qi

+ Phần chuyển số (đưa ra số liệu đọc được)

3.4.5 Chia độ và kiểm tra thang chia độ của lưu lượng kế kiểu hiệu áp kế

- Người ta kiểm tra bằng áp kế chữ U :203.4.6 Lắp đặt hiệu áp kế và đường dẫn tín hiệu áp suất

- Độ chính xác do lưu lượng liên quan mật thiết với tình trạng lắp đặt hiệu áp kế và đường

dẫn tín hiệu áp suất.

+ Hiệu áp kế phải đặt những nơi khơng có chấn động, tiện theo dõi việc quản lý và vận

hành, môi trường xung quanh phải có nhiệt độ và độ ẩm đúng qui định.

+ Lắp đường tín hiệu áp suất cần đảm bảo đúng trị số giáng áp.

+ Đường kính phải thích hợp với ống dài.

- Các trường hợp lắp theo sơ đồ sau theo từng trạng thái:3.5 Lưu lượng kế có giảng áp khơng đổi

3.5.1 Rơtamet

- Ngun lý: Bộ phận chính của rơtamét gồm 1 ống hình nón cụt đặt thẳng đứng bên trong

21có phao. Khi đo lường phao bị dòng chảy đẩy lên đến một vị trí nào đó, đáy khe hở

giữa phao và ống hình nón có tiết diện sao cho lực do mất mát áp suất dòng chảy sinh ra

và lực tác dụng lên phao cân bằng với trọng lượng của phao ở trong môi chất.3.5.2 Lưu lượng kế piston

- Lưu lượng kế piston đo dáng áp không đổi

thường khơng có thước chia độ mà chuyển

qua tín hiệu điện.

- Nguyên lý làm việc: Dòng chảy đi qua tiết diện chữ nhật. Dòng chảy đẩy piston3.6 Một số lưu lượng kế đặc biệt

- Lưu lượng kế kiểu nhiệt lượng kế:

Nguyên lý: đốt nóng dòng khí bằng nguồn nhiệt có cơng suất không đổi.22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Đo lưu lượng theo phương pháp tiết lưu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×