Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đơn vi: tỷ đồng

Đơn vi: tỷ đồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

cho khách hàng. Mở rộng nền khách hàng là các doanh nghiệp ngoài quốc

doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cải thiện và làm tốt hơn nữa công tác

phục vụ khách hàng, tạo sự hài lòng và tin tưởng cho khách hàng

- Củng cố những phương thức thanh tốn hiện có, mở rộng thêm các phương

thức và các loại hình thanh tốn mới hoặc chưa được áp dụng tại ngân hàng

- Phối hợp chặt chẽ hoạt động thanh toán quốc tế với các hoạt động bổ

trợ khác như kinh doanh ngoại tệ, tín dụng xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo cân

đối nguồn ngoại tệ phục vụ cho hoạt động thanh toán quốc tế

- Tuyển dụng và nâng cao hơn nữa chất lượng các thanh toán viên, cả về

nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp

3.3 Các giải pháp và kiến nghị phát triển hoạt động thanh toán quốc

tế của ngân hàng BIDV - Quang Trung

Để nâng cao sức cạnh tranh, cũng như tạo dựng được hình ảnh và vị thế của

mình trên thị trường trong và ngồi nước, phát triển hoạt động thanh tốn quốc tế

là một hoạt đông rất quan trọng đối với chi nhánh. Chính vì vậy, việc đề xuất các

giải pháp để phát triển hoạt động thanh toán quốc tế là hết sức cần thiết.

Hiện đại hóa cơng nghệ thanh tốn quốc tế tại ngân hàng

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay, việc áp

dụng công nghệ nói chung và cơng nghệ ngân hàng nói riêng vào hoạt động kinh

doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là trong hoạt động thanh tốn quốc

tế. Chính nó tạo ra sự khác biệt cơ bản giữa các ngân hàng. Tuy đã cố gắng phấn

đấu trong việc hoàn thành dự án hiện đại hóa ngân hàng, cũng như tiến hàng liên

kết chiến lược với các công ty hàng đầu về công nghệ, nhưng hiện nay, công

nghệ thông tin được áp dụng trong chi nhánh vẫn còn chưa được hồn chỉnh.

Mặc dù là ngân hàng có hoạt động thanh toán quốc tế vào loại tốt nhất cả nước

nhưng nếu so sánh với các ngân hàng nước ngồi thì chi nhánh vẫn khơng thể

sánh bằng. Điều đó sẽ làm giảm sức cạnh tranh của ngân hàng, đặc biệt là khi

Việt Nam đã gia nhập WTO. Từ đó có thể đưa ra một đề xuất mang tính định

SVTH: Nguyễn Đình Huy89Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

hướng nhằm nâng cao, hiện đại hóa cơng nghệ cho ngân hàng:

- Xây dựng chiến lược về công nghệ dài hạn trên cơ sở những định

hướng mà ngân hàng đã đề ra để có sự chuẩn bị kịp thời về vốn cho công

nghệ mới hoặc cải tiến cơng nghệ hiện có

- Thiếp lập và đầu tư vào các cơng nghệ về thanh tốn quốc tế hiện đại

mà ngân hàng đang còn thiếu, nhất là so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp

trong nội đia, ví dụ như ngân hàng Agribank đã thiếp lập được hệ thống

IPCAS - một hệ thống tiên tiến trong công nghệ thanh tốn

- Nâng cao, bồi dưỡng trình độ cho các cán bộ kỹ thuật tin học

- Xây dựng trung tâm dự phòng nhằm đảm bảo cho hoạt động của ngân

hàng nói chung và hoạt động thanh tốn nói riêng được liên tục, thông suốt,

đảm bảo an ninh mạng nhằm nâng cao độ an toàn, phát hiện ngăn chặn các

hành vi thâm nhập mạng máy tính trái phép, xác thực đa yếu tố đối với người

sử dụng để kiểm soát nội bộ chặt chẽ và đảm bảo an toàn cho giao dịch của

khách hàng đến mức tối đa

Đào tạo và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ phòng thanh

tốn quốc tế của chi nhánh

Con người là nhân tố quyết định trong mọi hoạt động. Chính vì vậy, cơng

tác bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực cho phòng thanh tốn quốc tế cả về

chun mơn lẫn đạo đức nghề nghiệp cần được BIDV - Quang Trung quan

tâm đầu tư một cách đúng mức. Để có một đội ngũ nhân viên như vậy, BIDV

- Quang Trung cần có một chiến lược mang tính tổng thể và lâu dài.

Trước hết, BIDV - Quang Trung cần tuyển thêm cán bộ cho phòng thanh

tốn quốc tế vì với 4 người hiện tại, áp lực cơng việc là rất cao và khó có đủ

nguồn lực để có thể phát triển hoạt động này. Tuy nhiên cơng tác tuyển dụng

cán bộ cho phòng thanh toán quốc tế cần được làm một cách cẩn thận, khơng

thể vì thiếu cán bộ mà có thể tuyển một cách qua loa hoặc tiến hành thuyên

SVTH: Nguyễn Đình Huy90Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

chuyển cán bộ từ phòng này sang phòng khác vì nghiệp vụ này có những yêu

cầu nhất định mà không phải nhân viên nào cũng đáp ứng được. Khi tuyển

dụng, ngoài yếu tố bằng cấp, ngân hàng cần có thêm những phương pháp

tuyển dụng mới để tránh bỏ qua những người có tài. Đối với nghiệp vụ thanh

tốn quốc tế, ngồi u cầu riêng về nghiệp vụ, sự am hiểu về luật pháp, các

thông lệ quốc tế, thơng thạo tiếng Anh, có trình độ vi tính tốt thì đòi hỏi các

nhân viên được tuyển chọn phải có một số các kĩ năng mềm như có khả năng

làm việc trong môi trường nhiều áp lực, khả năng giao tiếp phải tốt…

Cơ chế khuyến khích, thưởng phạt, cũng như việc xây dựng một hệ

thống chỉ tiêu để đánh giá nhân viên tồn ngân hàng nói chung và các cán bộ

phòng thanh tốn quốc tế nói chung cần được xây dựng một cách khoa học và

thực chất. Điều này vừa làm gia tăng sự thi đua giữa các cán bộ, nhân viên

của ngân hàng, vừa giúp cho BIDV - Quang Trung biết được những nhân viên

còn yếu kém của mình.

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về chun mơn nghiệp vụ cho

phòng thanh tốn quốc tế để thích nghi với những biến đổi mới trong hoạt

động kinh doanh. Bên cạnh các kỹ năng cứng, cần giúp nhân viên hoàn thiện

các kỹ năng mềm như: khả năng giao tiếp, khả năng thích ứng, khả năng chịu

áp lực cao trong cơng việc - đây chính là điểm khác biệt mà ngân hàng cần

phấn đầu hoàn thiện cho nhân viên của mình để gia tăng khả năng phục vụ

khách hàng, nâng cao hình ảnh và sức cạnh tranh cho chi nhánh

Bên cạnh đó, chi nhánh nên tạo điều kiện cho các cán bộ phòng thanh

tốn quốc tế có những đợt đi khảo sát thực tế hoặc những buổi gặp gỡ, giao

lưu với các cán bộ thanh toán quốc tế của một số chi nhánh khác trong hệ

thống cũng như các ngân hàng khác nhằm giúp cho họ có cơ hội trao đổi

nghiệp vụ và những kinh nghiệm cho nhau.SVTH: Nguyễn Đình Huy91Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Việc quan tâm, tìm hiểu đến đời sống thường nhật của các cán bộ nhân

viên cần được thực hiện. Điều này sẽ giúp cho họ ngày càng gắn bó trung

thành hơn với ngân hàng, làm việc hết mình cho sự phát triển của ngân hàng.

Đẩy mạnh Marketing cho hoạt động thanh toán quốc tế

Hoạt động Marketing ngày càng quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Mặc dù đã có những nỗ lực trong việc quảng bá hình ảnh về một ngân hàng

hiện đại, có hoạt động thanh toán quốc tế đạt chất lượng cao với nhiều tiện

ích. Tuy nhiên, để đáp ứng được những nhu cầu ngày càng cao của khách

hàng, tăng khả năng cạnh tranh cho ngân hàng trong thời kỳ hội nhập kinh tế

thế giới như hiện nay thì chi nhánh BIDV - Quang Trung cần tăng cường hơn

nữa công tác Marketing cho hoạt động thanh tốn quốc tế của mình. Hoạt

động Marketing của ngân hàng cần tập trung vào:

- Xây dựng một thương hiệu riêng cho hoạt động thanh toán quốc tế:

ngân hàng cần xác định đâu là lợi thế cạnh tranh của mình trong việc cung

ứng dịch vụ thanh tốn quốc tế cho khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh,

đó là lợi thế về giá phí dịch vụ, về sự an toàn của dịch vụ hay về tốc độ thực

hiện giao dịch... Đây là việc làm cần thiết, bởi nếu như ngân hàng khơng tạo

ra một hình ảnh riêng cho mình mà cứ để tồn tại hình ảnh na ná so với các

ngân hàng khác thì sẽ khó cho BIDV - Quang Trung có thể thu hút được nhiều

hơn lượng khách hàng cho mình. Với thực trạng hiện nay, bên cạnh việc nâng

cao những điểm tương đồng để cân bằng lợi thế cạnh tranh với các ngân hàng

khác thì chi nhánh nên xây dựng cho mình hình ảnh về một ngân hàng cung

cấp dịch vụ thanh toán quốc tế có tính an tồn cao. Điều này là rất cần thiết, vì

nhiều khi với một số các cơng ty, tổ chức kinh tế xuất nhập khẩu yếu tố an

toàn nhất.

- Tổ chức nhiều hơn các hội nghị khách hàng để khách hàng có thể hiểu

rõ hơn về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng, cũngSVTH: Nguyễn Đình Huy92Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

như để lắng nghe yêu cầu, nguyện vọng của khách hàng là việc làm hết sức

cần thiết. Từ đó, tạo sự tin tưởng và gắn kết hơn nữa giữa khách hàng và chi

nhánh BIDV - Quang Trung

- Dù cho công tác điều tra thị trường, nghiên cứu khách hàng đã được

phòng thanh tốn quốc tế thực hiên nhưng nó diễn ra khơng được thường

xun. Chính vi vậy, phòng thanh tốn quốc tế cần có kế hoach để thực hiện

cơng tác này theo định kỳ đã hoạch định sẵn. Vì với xu thế thay đổi nhanh

chóng của nền kinh tế như hiện nay, nếu việc nghiên cứu thị trường nhằm dự

báo, nắm bắt những xu thế, nhu cầu mới của khách hàng mà không được làm

kịp thời, ngân hàng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị san sẻ khách hàng cho các

ngân hàng khác nhận biết được những nhu cầu mới của khách hàng

- Muốn phát triển hoạt động thanh tốn quốc tế, một trong những tiêu

chí quan trọng nhất là phát triển thị phần khách hàng. Để làm được như vậy,

chi nhánh nên thực hiện nhiều chính sách khác nhau, trong đó chú trọng vào

chính sách giá cả như: đưa ra một biểu phí dịch vụ cho các loại hình thanh

tốn quốc tế mang tính cạnh tranh cao so với các ngân hàng khác, áp dụng

mức ký quỹ linh hoạt giúp giảm bớt khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp

XNK, thực hiện nhiều hơn nữa các đợt khuyến mãi, giảm giá phí dịch vụ cho

các khách hàng…

- Bên cạnh việc tìm kiếm các khách hàng mới, tiềm năng thì chi nhánh

BIDV - Quang Trung cần có nhiều các biện pháp hơn nữa nhằm giữ chân các

khách hàng truyền thống của mình như giảm phí dịch vụ, áp dụng mức ký quỹ

thấp, tăng hạn mức tín dụng cho các khách hàng lâu năm

Tăng cường công tác đánh giá, thẩm định và tư vấn khách hàng.

Hoạt động thanh toán quốc tế chứa đựng rất nhiều rủi ro và một trong

những rủi ro cần phải kể đến đó là rủi ro xuất phát từ phía khách hàng tham

gia giao dịch. Chẳng hạn trong phương thức thanh toán bằng L/C, nếu là ngân

SVTH: Nguyễn Đình Huy93Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

hàng phát hành L/C, ngân hàng có thể phải chịu những rủi ro khi người u

cầu chậm hoặc khơng thanh tốn. Mọi rủi ro đó đều gây ảnh hưởng xấu đến

hình ảnh và uy tín của ngân hàng. Mặc dù từ ngày thành lập đến nay, chi

nhánh đã có thành cơng bước đầu khi không để trường hợp rủi ro nào như trên

xảy ra, nhưng khơng thể nói trước được chi nhánh sẽ kiểm sốt được nhứng

rủi ro này. Chính vì vậy, ngân hàng cần chú ý tăng cường và hoàn thiện hơn

nữa công tác đánh giá và thẩm định khách hàng. Việc làm này không thể làm

một cách qua loa mà phải được làm một cách chi tiết và cẩn thận. Để hoàn

thành tốt việc này, bên cạnh việc xây dựng hệ thống thơng tin khách hàng thì

chi nhánh cũng cần tăng cường khả năng phân tích các thơng tin thu thập

được, trên cơ sở đó có những nhận định, đánh giá chính xác tình hình hoạt

động kinh doanh của khách hàng nhằm làm căn cứ phân loại khách hàng.

Ngoài ra, chi nhánh cũng có thể xây dựng một quy trình thống nhất cho cơng

tác đánh giá và thẩm định khách hàng, giúp cho công tác này được thực hiện

một cách nhanh chóng và có hiệu quả cao

Bên cạnh việc hồn thiện cơng tác trên thì ngân hàng cũng cần phải nâng

cao và phát triển hơn nữa công tác tư vấn cho khách hàng tham gia giao dịch

thanh toán quốc tế tại chi nhánh, nó vừa giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro vừa

tạo được lòng tin và sự thiện cảm của khách hàng đối với chi nhánh. Hiện

nay, trừ các tổng công ty lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong

lĩnh vực xuất nhập khẩu còn thiếu sự hiểu biết về nghiệp vụ thanh toán quốc

tế. Và nhiều khi vơ hình chung, từ sự yếu kém này, các doanh nghiệp không

những trực tiếp gánh chịu những tổn thất cho mình mà gián tiếp làm ảnh

hưởng xấu cho hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng. Xuất phát từ thực

tế trên, các cán bộ của phòng thanh tốn quốc tế cần tăng cường hơn nữa cơng

tác tư vấn về nghiệp vụ cho doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp

mới tham gia giao dịch thanh toán quốc tế tại chi nhánh. Cụ thể:

- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương thức thanh tốn nào

SVTH: Nguyễn Đình Huy94Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

- Tư vấn cho khách hàng của mình trong việc tìm hiểu thị trường, tình

hình tài chính của đối tác

- Trong phương thức thanh toán phổ biến nhất hiện này là L/C, chi

nhánh nên tư vấn cho khách hàng trên các phương diện: tư vấn cho khách

hàng nên mở loại L/C nào, thời gian hiệu lực của L/C là bao lâu trên cơ sở

xem xét kỹ lưỡng hợp đồng ngoại thương; đưa ra những lời khuyên về việc

nên hay không nên đưa những điều khoản nào vào L/C; tư vấn cho doanh

nghiệp nên tiến hành sửa đổi ở những điểm nào và nội dung sửa đổi L/C…

- Giúp đỡ và hướng dẫn một cách chi tiết cho khách hàng hiểu rõ về

từng loại chứng từ, cách thức lập chứng từ trong hoạt động thanh toán quốc tế

- Tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn ngân hàng nước ngồi

trong hoạt động thanh tốn với các đối tác: ngân hàng chuyển tiền, nhờ thu

nước ngồi; ngân hàng thơng báo, xác nhận…

Đa dạng hóa các loại hình thanh tốn quốc tế

Ngân hàng BIDV - Quang Trung cần nghiên cứu để cung ứng ra thị

trường những sản phẩm, dịch vụ thanh toán quốc tế mới. Hiện nay, chi nhánh

vẫn chủ yếu cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế truyền thống như chuyển

tiền, nhờ thu quốc tế, mở và thanh toán L/C. Trước yêu cầu phát triển hoạt

động thanh toán quốc tế và đối chiếu với thực trạng hiện tại của mình, chi

nhánh có thể tập trung vào việc đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ thanh tốn

quốc tế như: hình thành và phát triển nghiệp vụ bao thanh tốn, thiết lập cơng

nghệ thanh tốn thẻ quốc tế… Tuy nhiên, với năng lực có hạn, việc nghĩ ra

những loại hình thanh tốn quốc tế mới đối với ngân hàng là hết sức khó

khăn. Một việc làm có tính khả thi cao hơn đó là việc ngân hàng tiến hành mở

rộng và áp dụng nhiều hơn các loại hình thanh tốn đã có trên thế giới nhưng

chưa được áp dụng tại ngân hàng. Chẳng han, trong thanh tốn quốc tế bằng

phương thức tín dụng chứng từ, ngân hàng hầu như chỉ thực hiện việc mở L/CSVTH: Nguyễn Đình Huy95Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

trả ngay, khơng hủy ngang, các loại hình L/C khác chiếm một tỷ trọng rất nhỏ

và thường không được các cán bộ thanh toán quốc tế tư vấn cho khách hàng

của mình sử dụng. Các ngân hàng hiện đại trên thế giới sử dụng rất nhiều các

loại L/C hiện đại khác nhau như: L/C giáp lưng, L/C có điều khoản đỏ, L/C

tuần hồn… trong thanh tốn quốc tế và trên thực tế nó đã giúp cho khách

hàng tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí cũng như rủi ro. Chính vì vậy, chi

nhánh nên nhanh chóng triển khai những loại hình L/C tuy khơng mới nhưng

lại ít được khách hàng biết đến này. Đây là điều rất cần thiết, bởi vì việc đa

dạng hóa các loại hình thanh tốn quốc tế sẽ mang lại cho ngân hàng nhiều lợi

ích như giảm thiểu rủi ro trong hoạt động do sức ép cạnh tranh tăng lên, đáp

ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng từ đó gia tăng lợi nhuận thu được.

Đẩy mạnh các nghiệp vụ bổ trợ cho hoạt động thanh tốn quốc tế

Đóng vai trò trung tâm trong hoạt động quốc tế của ngân hàng nhưng nếu

khơng có sự hỗ trợ của các hoạt động khác như hoạt động kinh doanh ngoại

tệ, hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu, dịch vụ chiết khấu, bao thanh tốn…

thì hoạt động thanh tốn quốc tế khó mà có thể phát triển được

Hiện nay, mặc dù chi nhánh đã làm khá tốt việc cân đối nguồn ngoại tệ

nhưng trong thời gian tới, khi mà Việt Nam thực hiện mở cửa kinh tế một

cách sâu rộng hơn nữa, nhập siêu sẽ là thực trạng có thể đốn trước được.

Điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến ngồi cung ngoại tệ của chi nhánh sẽ gặp

khơng ít khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, song song với cơng tác phát

triển hoạt động thanh tốn quốc tế, chi nhánh cần có những biện pháp nhằm

hồn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ

như việc triển khai mạnh hơn nữa nghiệp vụ Option - Quyền chọn ngoại tệ,

nghiệp vụ Swap - hợp đồng hoán đổi ngoại tệ, nghiệp vụ Foward - Giao dịch

kỳ hạn hay việc áp dụng một mức lãi suất hợp lý nhằm thu hút nhiều hơn nữa

nguồn vốn ngoại tệ cho chi nhánh

Bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ, chi nhánh cũng

SVTH: Nguyễn Đình Huy96Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

cần nâng cao hơn nữa các nghiệp vụ bổ trợ khác như hoạt động tín dụng xuất

nhập khẩu, dịch vụ chiết khấu, bao thanh toán... Bản thân các doanh nghiệp

kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam còn có sự yếu kém về năng lực tài

chính. Việc phối hợp một cách linh hoạt và nhịp nhàng giữa hoạt động thanh

toán quốc tế và các hoạt động trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh

nghiệp xuất nhập khẩu có thể giải quyết vấn đề thiếu hụt vốn, đẩy nhanh vòng

quay vốn của mình. Trên cơ sở đó, hoạt động thanh tốn quốc tế của chi

nhánh không chỉ diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn và còn giúp cho chi nhánh

thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa.

Nghiên cứu và triển khai nhiều gói giải pháp tài chính cho các doanh

nghiệp xuất nhập khẩu trong thời kỳ khủng hoảng

Năm 2008, khủng hoảng tài chính tồn cầu nổ ra gây tác động và ảnh

hưởng đến hầu hết các nền kinh tế. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp, đặc biệt

là doanh nghiệp xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng khá lớn do thị trường xuất

khẩu bị thu hẹp, đồng USD tăng giá mạnh, hoạt động tín dụng bị thắt chặt,

doanh nghiệp khó tiếp cận vốn ngân hàng… Do đó, hoạt động thương mại của

các doanh nghiệp Việt Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro về thị trường xuất nhập khẩu,

về thanh toán, ngoại hối… Trong bối cảnh tất cả các ngân hàng đang thực

hiện việc thắt chặt tín dụng thì chi nhánh có thể tiến hành đưa ra nhiều gói

giải pháp khác nhau nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đây là

một chiến lược khác biệt có ưu điểm là có thể giúp ngân hàng thu hút thêm

một lượng lớn các khách hàng mới đến với chi nhánh. Tác giả xin đề xuất hai

biện pháp mà ngân hàng có thể sử dụng như sau:

- Dành nguồn vốn ưu tiên cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu với lãi suất

ưu đãi

- Tài trợ xuất khẩu bằng VND với lãi suất ưu đãi...

Ngân hàng cần dựa vào tình hình cụ thể trong từng giai đoạn để nghiên

cứu và từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ tài chính cho các

SVTH: Nguyễn Đình Huy97Lớp: QTKDQT47BChun đề thực tập tốt nghiệp

doanh nghiệp. Việc thu hút được khách hàng trong giai đoạn này là cách tốt

nhất để ngân hàng thể hiện năng lực và lấy được sự tín nhiệm của khách hàng.

3.4 Các kiến nghị

Một môi trường hoạt động kinh doanh thuận lợi là điều kiện cần thiết để

chi nhánh có thể phát triển hoạt động thanh tốn quốc tế của mình. Do đó,

việc BIDV - Quang Trung có những kiến nghị đối với Chính phủ, các bộ

ngành liên quan, đối với Ngân Hàng Nhà Nước và đối với chính ngân hàng

BIDV Việt Nam là việc rất quan trọng và cần thiết.

3.4.1. Kiến nghị đối với Chính Phủ và các bộ ban ngành

a. Xây dựng hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế

Muốn phát triển tốt hoạt động thanh tốn quốc tế, đòi hỏi phải có một

khung pháp lý hồn thiện cho hoạt động này. Đã có rất nhiều trường hợp xảy

ra mà vì khơng có một quy định nào hướng dẫn hoặc nếu có thì lại khơng cụ

thể, rõ ràng dẫn đến việc các ngân hàng cảm thấy bối rối, khó khăn trong q

trình hoạt động. Chẳng hạn, các quy định về séc du lịch, hối phiếu ngân hàng

hoặc tiêu chuẩn an toàn trong thanh toán điện tử chưa được rõ, dẫn đến tâm lý

ngại ngần của các ngân hàng khi mở rộng dịch vụ này. Hiện nay, Việt Nam

chưa có một văn bản pháp luật riêng quy định, huớng dẫn cho hoạt động

thanh tốn quốc tế. Trong q trình hội nhập sâu rộng như hiện nay, khi mà

hoạt động ngoại thương ngày một phát triển, điều này sẽ gây tác động xấu cho

các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và cho cả các ngân hàng thuơng

mại cung ứng dịch vụ thanh toán quốc tế. Chính vì lẽ đó, Chính Phủ cần sớm

nghiên cứu để ban hành một văn bản pháp luật làm cơ sở điều chỉnh hoạt

động thanh toán quốc tế. Văn bản này phải có sự thống nhất và phù hợp với

đặc điểm riêng của Việt Nam cũng như phải phù hợp với thơng lệ quốc tế.

b. Duy trì sự tăng trưởng và ổn dịnh của nền kinh tế

Khi mà ảnh hưởng của lạm phát vẫn còn cộng với đó là những diễn biến

phức tạp của cuộc khủng hoảng tài chính và nguy cơ suy thối kinh tế tồn

SVTH: Nguyễn Đình Huy98Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

cầu vẫn đang hiện hữu thì việc chính phủ cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng

và sự ổn định của nền kinh tế là rất quan trọng. Chính Phủ cần tiếp tục theo

dõi sát sao, phân tích kịp thời tình hình biến động của thị trường tài chính,

tín dụng Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung, từ đó đề ra các giải pháp

đối phó kịp thời, ln đảm bảo an tồn và tính thanh khoản của hệ thống

ngân hàng. Việc hạn chế một cách tối đa những tác động tiêu cực từ nền kinh

tế thế giới cũng như giữ vững sự ổn định của nền kinh tế trong nước sẽ là

điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập

khẩu có thể tiếp tục có cơ hội để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

của mình, qua đó gián tiếp thúc đẩy hoạt động thanh toán quốc tế của ngân

hàng được phát triển

3.4.2. Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Sự biến động tỷ giá trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2008 đã gây ảnh

hưởng xấu đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu

gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng. Chính

vì vậy, Ngân Hàng Nhà Nước cần có những biện pháp sát sao hơn nữa để ổn

định tình hình. Chẳng hạn, Ngân Hàng Nhà Nước nên thay thế chế độ tỷ giá

gắn với USD bằng chế độ tỷ giá gắn với một rổ tiền tệ. Hiện nay mặc dù USD

có vị thế mạnh hơn hẳn các ngoại tệ khác, song nếu trong quan hệ tỷ giá chỉ

áp dụng một loại ngoại tệ trong nước sẽ làm cho tỷ giá ràng buộc vào ngoại tệ

đó, cụ thể là USD. Khi có sự biến động về giá cả USD, lập tức sẽ ảnh hưởng

đến quan hệ tỷ giá của USD đến VND mà thông thường là những ảnh hưởng

rất bất lợi. Ngân Hàng Nhà Nước nên lựa chọn những ngoại tệ mạnh để thanh

toán và dự trữ, bao gồm một số đồng tiền của những nước mà chúng ta có

quan hệ thanh tốn, thương mại và có quan hệ đối ngoại chặt chẽ nhất để làm

cơ sở cho việc điều chỉnh tỷ giá của VND như đồng EURO, Yên Nhật vì hiện

nay EU, Nhật là những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

3.4.3. Kiến nghị đối với BIDV Việt Nam

Chi nhánh Quang Trung hoạt động theo chỉ thị của BIDV Việt Nam. TuySVTH: Nguyễn Đình Huy99Lớp: QTKDQT47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đơn vi: tỷ đồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×