Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp62Việt Nam đang có khoảng 31 dự án xi măng lò quay với tổng cơng suất

thiết kế là 39 triệu tấn được phân bổ ở nhiều vùng trên cả nước. (Đa số tập

trung ở miền Bắc, miền Trung và chỉ có 4/31nằm ở miền Nam).

Biểu 3.1: Tương quan tiêu thụ XM 3 miền năm 2008( Nguồn: saga.vn )

Như ta đã biết thị trường tiêu thụ lớn nhất thuộc về Tổng công ty xi măng

Việt Nam chiếm khoảng 40% toàn thị trường – Thị phần tiêu thụ xi măng

trong 04 tháng đầu năm 2008 con số này là 41,1% . Các doanh nghiệp lớn

trong ngành đều thuộc tổng công ty xi măng Việt Nam như: Hà Tiên1, 2, Xi

măng Hồng Thạch, Xi măng Hải Phòng….hơn 33 đơn vị gồm công ty con,

công ty cổ phần - tổng công ty nắm quyền chi phối, công ty liên doanh liên

kết.

Thị phần của các doanh nghiệp xi măng nhỏ chiếm 31% toàn thị trường –

04 tháng đầu năm 2008 con số này là 28,9% - do vốn nhỏ, khả năng cạnh tranh

kém.

Thị phần của các doanh nghiệp liên doanh là 29% - 04 tháng đầu năm

2008 con số này là 30%.Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp63Biểu đồ 3.2: Thị phần xi măng trong nước( Nguồn: saga.vn)

Với tình hình kinh tế như hiện nay, chiến lược phát triển của ngành là

Tiết kiệm chi phí do giá nguyên vật liệu đâu vào ngày càng đắt đỏ,phấn đấu đủ năng lực cạnh tranh với xi măng nhập khẩu khi khơng còn được

bảo hộ về thuế (chất lượng sản phẩm, giá)

Phấn đấu tự sản xuất clinker, không phải nhập khẩu (hiện tại các DNVN nhập khẩu chủ yếu clinker, thạch cao từ Thái Lan, và Indonesia).

Đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu sang các nước khác.Trở thành nước có cơng suất và sản lượng xi măng lớn nhất trong khốicác nước ASEAN.

Ngắn hạn:

Trong ngắn hạn các cơng ty trong ngành cơng nghiệp xi măng khó có thể

đạt được các mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận của năm 2008 do giá nguyên

liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là clinker nhập khẩu (rất khó khăn cho các

cơng ty phía Nam – khơng sản xuất được clinker):

Giá nguyên vật liệu đầu vào(Clinker, than đá) tăng cao làm ảnh hưởngtới giá thành sản phẩm tăng cao

Giá bán của xi măng bị nhà nước khống chế nên không điều tiết theothị trường

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp64Trong thời kỳ lạm phát tăng cao chính phủ có chính sách thắt chặt quảnlý đầu tư, người tiêu dụng cũng hạn chế thực hiện các công trình dân dụng.

Các ngân hàng thương mại hạn chế cho vay nên các dự án lớn của côngty dừng lạị

*)Trung và dài hạn : Ngành xi măng và các ngành nguyên vật liệu xây

dựng khác sẽ hưởng lợi từ sự phát triển của lĩnh vực xây dựng, bất động sản

và cơ sở hạ tầng.

Triển vọng tăng trưởng hàng năm của nhu cầu xi măng trong giai đoạn

2008- 2010 là 11%, giai đoạn 2011 -2016 vào khoảng 9%/năm và giai đoạn

2016 -2020 là 4,5%/năm. Nhu cầu xi măng được ước lượng sẽ đạt 76 triệu tấn

vào năm 2015, hơn gấp 2 lần nhu cầu năm 2007 đã đạt mức 35,8 triệu tấn

Tuy nhiên theo dự báo hiện nay có rất nhiều các dự án sắp đi vào giai

đoạn hoạt động. Mặc dù nhu cầu sử dụng lớn, nhưng với công suất dự kiến

đến cuối năm 2009 ngành xi măng không những đáp ứng đủ nhu cầu của thị

trường mà còn phải tính tới việc xuất khẩu. Buộc các cơng ty trong ngành

phải có hướng đi rõ ràng trong sản xuất kinh doanh, có lộ trình cụ thể nhằm

đạt được những mục tiêu đề ra. Nếu các doanh nghiệp khơng có kế hoạch sớm

lộ trình xuất khẩu sẽ dẫn tới tình trạng “thừa” xi măng – lãng phí trong khai

thác cơng suất máy móc, giảm lợi nhuận kinh doanh.

Do vị trí địa lý sát với quốc gia sản xuất xi măng lớn nhất thế giới Trung

Quốc, do đó phải cụ thể hóa thị trường xuất khẩu khi nhu cầu trong nước đã

tạm thời ổn định.Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp65Bảng 2.17: Dự báo nhu cầu xi măng 2010-2015Miền - Vùng kinh tếNhu cầu xi măng năm Nhu cầuMiềnVùng2010năm 2015Tây Bắc0,700,94Đông Bắc3,985,32Đồng bằng sông Hồng13,1017,50Bắc Trung Bộ4,926,56Nam Trung Bộ3,745,00Tây nguyên1,171,56Đông Nam Bộ12,1716,25Đồng bằng sông Cửu Long7,029,37Cả nước46,8062,5BắcTrungNamximăngBảng 2.18: Cân đối cung cầu xi măng cả nước từ 2007 đến 2012 (Đơn

vị: triệu tấn/năm)

Năm200720082009201020112012Sản lượng26.8834.2344.8451.7657.1561.06Nhu cầu35.0938.5942.4646.851.3756.51Cân đối-8.21-4.362.384.965.784.553.2.Định hướng phát triển của công ty

Về sản xuất: Nhiệm vụ sản xuất năm 2009 đã được HĐQTcông ty phê duyệt : Sản xuất 2,1945 triệu tấn ckinke và 2.66 triệu tấn xi măng

(trong đó dây chuyền 2 là 380000 tấn xi măng).Clinke mua ngoài là 90000 tấn

.

--Tiếp tục sản xuất kinh doanh với mức cao nhất khai thác mọi tiềm năng

hiện có về lao động, thiết bị, vật tư, tiền vốn hoàn thành các mục tiêu kế

hoạch những năm tới, làm nghĩa vụ đầy đủ với nhà nước, không ngừng ổn

định và nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp66--Áp dụng các biện pháp tích cực nhằm đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ, tiết

kiệm chi phí

--Dự trũ nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm một cách hợp lý

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

 Về tiêu thụ: Dự kiến năm 2009 là: 2660000 tấn trong đó phía Bắc

997,500 tấn, miền Trung 256,500 tấn và miền Nam 1,406,000 tấn. Giá bán

bình qn là58 $/tấn.

 Đầu tư: Hồn thành xây dựng dây chuyền 2 và đưa vào sản xuất chính

thức từ tháng 10-2009. Hoàn thành bổ sung silo số 3 tại trạm phân phối Hiệp

Phước với công suất 30000 tấn. Thực hiện đầu tư chiều sâu cho Dây chuyền 1

và nạo vét cảng ..với 60 cơng trình hạng mục.

 Về cơng tác tổ chức và nguồn nhân lực: Hồn thiện cơ cấu tổ chức bộ

máy quản lý của công ty đáp ứng nhu cầu của thị trường và năng lực sản xuất

tăng lên gấp đôi theo hướng nâng cấp 2 chi nhánh bán hàng thành khối và

tăng số lượng cấp phòng tại các khối với nhiệm vụ và quyền hạn lớn hơn để

xử lý kịp thời các biến động của thị trường trong điều kiện cạnh tranh ngày

càng khốc liệt hơn.

 Duy trì ngun tắc các cơng ty bố mẹ cử cán bộ quản lý cấp khối, phía

Nhật cử người làm giám đốc và VICEM cử người đảm nhận PGĐ khối.

 Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hơn nữa hiệu

lực và hiệu quả quản lý ở các khâu. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên,

quan tâm tới đào tạo cán bộ quản lý.

Với phương hướng như trên cơng ty cần có các biện pháp cụ thể để đạt

được kế hoạch đề ra .

3.3.Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty xi măng Nghi Sơn

Năm 2008 là một năm đầy thử thách đối với nền kinh tế, ngành xiLê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp67măng Việt Nam và xi măng Nghi Sơn nói riêng. Nhờ sự đồn kết, nhất trí của

lãnh đạo và cơng nhân, chủ động khắc phục khó khăn, vượt lên thách thức với

phương châm “Suy nghĩ sáng tạo, hành động thực tiễn, triệt để tiết kiệm để

hoạt động hiệu quả hơn”, Cơng ty đã hồn thành tồn diện và vượt mức các

chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nộp ngân sách Nhà nước, thu

nhập của người lao động. Đây là kết quả của sự cố gắng vươn lên trong việc

thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh. Trong những năm tới công ty cần xây

dựng phương hướng SXKD để ngày càng nâng cao doanh thu cũng như lợi

nhuận và nâng mức thu nhập bình quân của người lao động.

Sau một thời gian thực tập tại cơng ty xi măng Nghi Sơn, được tiếp cận

và tìm hiểu tình hình thực tế, em xin đưa ra một số biện pháp góp phần tăng

lợi nhuận từ hoạt động SXKD, là bộ phận quan trọng nhất quyết định lợi

nhuận của cơng ty trong thời gian tới.

Ta có:

Tổng lợi nhuậnSản lượngGiá bán 1Giá thành toàntừ hoạt động = tiêu thụ sản × (đơn vị sản - bộ 1 đơn vị sản )SXKDphẩm iphẩm iphẩm iNhư vậy để tăng được lợi nhuận thì cơng ty cần phải có các biện pháp

nhằm tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ kết hợp với việc đa dạng hóa các mặt

hàng tiêu thụ theo kết cấu: sản xuất và tiêu thụ nhiều hơn các mặt hàng đem

lại lợi nhuận cao đồng thời có các biện pháp nhằm quản lý tốt, hiệu quả chi

phí, tránh các chi phí khơng hợp lý.

Sau đây là một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận của công ty xi măng

Nghi Sơn trong thời gian tới:

3.3.1.Chú trọng thực hiện tốt công tác điều tra, nghiên cứu thị

trường, marketing tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh công tác tiêu thụ

Lợi nhuận là số chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí. Vì vậy

để tăng lợi nhuận trước hết cần phải áp dụng các biện pháp để tăng doanh thu.

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp68Như đã phân tích ở trên ta thấy tổng sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2008 đã

tăng so năm 2007. Tuy nhiên, nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu xây

dựng và tiêu thụ xi măng ngày càng tăng mở ra thị trường tiêu thụ béo bở cho

công ty. Do đó, cơng ty cần chú trọng đẩy mạnh cơng tác điều tra, nghiên cứu

thị trường để có thể mở rộng hơn nữa thị trường tiêu thụ. Trong điều kiện có

sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì đây là việc làm thường xuyên và cần

thiết. Cụ thể:

- Nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh: Hiện nay và sắp tới sẽ xuất hiện

nhiều công ty sản xuất cũng như tiêu thụ xi măng tạo nên sự cạnh tranh gay

gắt trên thị trường. Để duy trì và tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ thì cơng

ty cần chú ý hơn tới sản phẩm của các công ty khác hay cần nghiên cứu, đánh

giá về đối thủ cạnh tranh thông qua các chính sách như: Chính sách về sản

xuất, chính sách về giá cả, chính sách về phân phối, chính sách về khuyến

mại, sau bán hàng. Các chính sách này đều ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu

thụ sản phẩm của công ty đó. Hơn nữa, cơng ty nên thường xun khảo sát,

xem xét khả năng gia nhập thị trường của các cơng ty xi măng có vốn đầu tư

từ Nhật Bản vào Việt Nam. Dựa vào đó để có thể dự đoán bước đi của các đối

thủ trong thời gian tới, xem xét chính mình và đưa ra chính sách phù hợp.

- Nghiên cứu về nhu cầu khách hàng: Khách hàng là người quyết định

mua sản phẩm hay khơng? Do đó, công ty phải nghiên cứu sâu sắc hơn nữa về

nhu cầu khách hàng và tìm cách thoả mãn nhu cầu đó đặc biệt là các chủ thầu

xây dựng lớn, các cơng ty xây dựng có tên tuổi trên thị trường và khách hàng

truyền thống của cơng ty. Hiện họ có rất nhiều sự lựa chọn giữa các nhãn mác

xi măng của các công ty đang cung cấp với chất lượng và giá cả tương ứng.

Để nắm bắt được nhu cầu khách hàng tốt nhất nên lấy ý kiến của những

người trực tiếp bán hàng hoặc có thể lấy ý kiến của chính khách hàng. Vì vậy,

thay vì hàng năm thì nửa năm hay hàng quý công ty nên tổ chức một "Hội

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp69nghị khách hàng" mời các đại lý, nhà phân phối đặc biệt các đại lý tiêu thụ

lớn, khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng cũng như một vài công

ty xây dựng lớn cùng với sự tham gia của Ban lãnh đạo công ty. Buổi hội nghị

này sẽ tạo điều kiện cho những người bán hàng có thể cùng thảo luận, học hỏi

các kinh nghiệm của nhau đồng thời nêu các kiến nghị của mình. Phía khách

hàng sẽ góp ý với công ty ưu, nhược điểm về chất lượng, giá cả, dịch vụ của

xi măng. Từ đó, Ban lãnh đạo công ty sẽ thu thập các ý kiến và xây dựng nên

kế hoạch hành động trong thời gian tiếp theo. Đồng thời qua buổi hội nghị,

cơng ty có thể phổ biến với khách hàng những dự định, chính sách sẽ được áp

dụng trong thời gian tới và giải quyết mâu thuẫn giữa các bên. Như vậy không

những tạo được mối liên hệ chặt chẽ giữa công ty với các đại lý, nhà phân

phối, khách hàng mà còn giúp cơng ty ngày càng nâng cao chất lượng sản

phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, cơng ty cũng tiến hành các cuộc hội thảo với các chuyên

gia kinh doanh, các nhà quản lí về khả năng thâm nhập thị trường của xi măng

Nghi Sơn, nhu cầu và quảng cáo sản phẩm để thúc đẩy công tác tiêu thụ.

Nếu các sự kiện này được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông

tin đại chúng sẽ nâng cao được uy tín của cơng ty lên rất nhiều, thu hút được

nhiều khách hàng mới. Tạo một lợi thế tốt trong kinh doanh.

- Nghiên cứu gắn với quy hoạch: Sản phẩm xi măng nhằm phục vụ cho

xây dựng mà việc xây dựng các cơng trình lớn, khu dân cư mới hay nâng cấp

cải tạo một vùng nào đó đều nằm trong công tác quy hoạch của Nhà nước cho

các tỉnh, thành phố, quận, huyện…Bên cạnh đó, sản phẩm xi măng Nghi Sơn

chủ yếu được tiêu thụ cho các dự án có vốn đầu tư của Nhật Bản – nước đầu

tư ODA lớn nhất tại Việt Nam. Do đó, nếu nắm bắt được nhanh nhạy các

thông tin này sẽ tạo điều kiện cho công ty mở rộng thêm mạng lưới cung cấp,

đáp ứng một cách tốt nhất tới người tiêu dùng. Vì vậy Cơng ty phải tạo dựng

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp70được mối quan hệ với các Bộ, ban ngành trong Nhà nước và địa phương

nhằm phục vụ cho công tác phát triển hoạt động kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác marketing: như liên tục giới thiệu về sản phẩm của

công ty, giới thiệu về bản thân cơng ty đặc biệt nhấn mạnh hình ảnh “ba ngọn

núi”, áp dụng các hình thức quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi…qua các phương

tiện thông tin đại chúng, gửi thư trực tiếp cho các nhà thầu xây dựng, qua các

bài viết trên internet hoặc trên ấn phẩm ngành, các hoạt động từ thiện, các

chương trình hỗ trợ của chính phủ, tích cực tham gia vào các hội trợ hàng Việt

Nam chất lượng cao, hội trợ Vietbuild. Tận dụng sự phát triển của internet,

thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm tạo dấu ấn thương hiệu “ba ngọn

núi” trong tâm trí các nhà thầu xây dựng cũng như người tiêu dùng. Xây dựng

mạng lưới thơng tin chính xác, kịp thời về thị trường. Đặc biệt phải có cơ chế

hấp dẫn về dịch vụ hỗ trợ trước và sau bán hàng, bất kể khách hàng đó là lớn

hay nhỏ. Tiếp tục coi trọng đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như có cơ

chế tài chính thích hợp cho nhân viên bán hàng. Định kỳ tháng đánh giá hoạt

động marketing của công ty.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu, nâng cao đẳng cấp doanh

nghiệp : Với khẩu hiệu: “ Củng cố nền móng - kích thích phát triển” công ty

đã và đang từng bước xây dựng thương hiệu “ba ngọn núi” trên thị trường.

Tuy nhiên, do xi măng Nghi Sơn (XMNS) là thành viên mới thuộc tổng công

ty xi măng Việt Nam nên sản phẩm XMNS chưa thực sự tạo được dấu ấn

trong tâm trí của các nhà thầu cũng như người tiêu dùng cá nhân. Vì vậy, công

ty cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng thương hiệu bằng cách: Tích cực

tham gia vào hội trợ hàng Việt Nam chất lượng cao, hội chợ quốc tế, tận dụng

công nghệ hiện đại để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm kết hợp

với chính sách truyền thơng tạo ra sức mạnh cho thương hiệu như: xây dựng

website riêng của công ty dễ hiểu, dễ truy cập, liên kết đường link với các

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp71website lớn thơng qua đó để quảng cáo, cố gắng để đạt được các giải thưởng

có uy tín trên thị trường trong nước cũng như quốc tế, nhận được sự công

nhận tiêu chuẩn chất lượng…, đồng thời phấn đấu trở thành cơng ty có đẳng

cấp quản lý cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm kiếm thị trường xuất khẩu: Với dự

kiến năm 2010, lượng xi măng sản xuất sẽ đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu tiêu

dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu. Nắm bắt được xu thế đó, Cơng ty

cần đẩy mạnh cơng tác tìm hiểu, xây dựng các mối quan hệ và xúc tiến tìm

kiếm thị trường xuất khẩu, lưu ý thị trường Nga, các nước Đông Âu như Ba

Lan, Ucraina và Châu Phi, nhất là những thị trường mà ảnh hưởng của sự suy

thoái kinh tế ít rõ nét. Tuy nhiên, giá bán xi măng hiện nay tại thị trường Việt

Nam còn cao hơn so với nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Trung

Quốc…nên muốn cạnh tranh được trên thị trường quốc tế cần phấn đấu hạ giá

thành để giảm giá bán khi xuất khẩu.

- Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với các khách hàng

tiềm năng và khách hàng truyền thống: Hiện nay, XMNS chủ yếu được tiêu

thụ tại các cơng trình xây dựng có vốn đầu tư của Nhật Bản mà chưa thực sự

được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường đặc biệt thị trường bán lẻ. Mà đối với

người Nhật, các mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng và thường được đề cập

đến như một sự mở đầu trước khi đi đến thỏa thuận. Do đó, cơng ty cần tăng

cường xây dựng các mối quan hệ với các cơng ty xây dựng có vốn đầu tư của

Nhật Bản là khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng như công ty liên

doanh quốc tế Vinacotex – Taisei, công ty Sumimoto, công ty Mitsui, công ty

liên doanh Fujita – Thành Công, công ty xây dựng Sông Đà – Jurong…Bên

cạnh đó, hiện nay Nhật Bản là nước đứng hàng đầu về số lượng các dự án đầu

tư và ngày càng có nhiều cơng ty của Nhật đầu tư vào Việt Nam, vốn ODA

của Nhật Bản chủ yếu được sử dụng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do đó

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp72nhu cầu xây dựng từ các công ty của Nhật là rất lớn trong khi XMNS là công

ty liên doanh duy nhất của Nhật Bản sản xuất xi măng tại thị trường Việt Nam

tạo điều kiện mở ra ra cho công ty thị trường tiêu thụ rộng lớn. Để tăng khối

lượng tiêu thụ thì ngồi việc duy trì lượng khách hàng đã có, cơng ty cần tìm

hiểu các về phương án quy hoạch của Nhà nước, dự án xây dựng mới để thu

hút thêm khách hàng mới.

- Tăng cường thị trường tiêu thụ chủ yếu: Một công ty quyết định hoạt

động trên một thị trường rộng lớn bình thường khơng thể phục vụ được hết tất

cả khách hàng và sẽ có lợi thế lớn hơn đến việc phục vụ những nhóm khách

hàng cụ thể trong thị trường đó. Thay vì cạnh tranh ở khắp mọi nơi, công ty

cần phát hiện những khúc thị trường mà cơng ty có thể phục vụ được một

cách có hiệu quả. Hiện nay, với những lợi thế vượt trội, công ty đã xác định

được thị trường tiêu thụ chủ yếu là thị trường miền Nam (chiếm 60%). Do đó,

cơng ty cần tập trung khai thác triệt để thị trường này bởi tại đây cung chưa

đủ cầu, khắc phục triệt để tình trạng đứt hàng trong mùa mưa bão, xây dựng

và phát triển hệ thống đại lý, nhà phân phối rộng khắp các tỉnh miền đông,

miền tây Nam Bộ bên cạnh các đại lý hiện có tại các thành phố lớn trong khu

vực. Áp dụng nhiều mức tỷ lệ hoa hồng đại lý hấp dẫn, thưởng đại lý để

khuyến khích, thu hút các cửa hàng nhận làm đại lý, các công ty nhận làm nhà

phân phối sản phẩm xi măng cho cơng ty. Bên cạnh đó, cũng cần có chính

sách quan tâm, khai thác để mở rộng hơn các thị trường trong nước khác.

- Nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chuyên trách

nghiên cứu thị trường: tổ chức đào tạo thường xuyên về phương thức bán

hàng, thương mại điện tử, marketing,…đồng thời có cơ chế tài chính hợp lý

để khuyến khích, tăng tinh thần trách nhiệm của các cán bộ nghiên cứu thị

trường, gắn việc điều tra, nghiên cứu với theo dõi hoạt động của đại lý, nhà

phân phối.

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×