Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.18: Cân đối cung cầu xi măng cả nước từ 2007 đến 2012 (Đơn vị: triệu tấn/năm)

Bảng 2.18: Cân đối cung cầu xi măng cả nước từ 2007 đến 2012 (Đơn vị: triệu tấn/năm)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp66--Áp dụng các biện pháp tích cực nhằm đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ, tiết

kiệm chi phí

--Dự trũ nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm một cách hợp lý

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

 Về tiêu thụ: Dự kiến năm 2009 là: 2660000 tấn trong đó phía Bắc

997,500 tấn, miền Trung 256,500 tấn và miền Nam 1,406,000 tấn. Giá bán

bình quân là58 $/tấn.

 Đầu tư: Hoàn thành xây dựng dây chuyền 2 và đưa vào sản xuất chính

thức từ tháng 10-2009. Hồn thành bổ sung silo số 3 tại trạm phân phối Hiệp

Phước với công suất 30000 tấn. Thực hiện đầu tư chiều sâu cho Dây chuyền 1

và nạo vét cảng ..với 60 công trình hạng mục.

 Về cơng tác tổ chức và nguồn nhân lực: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ

máy quản lý của công ty đáp ứng nhu cầu của thị trường và năng lực sản xuất

tăng lên gấp đôi theo hướng nâng cấp 2 chi nhánh bán hàng thành khối và

tăng số lượng cấp phòng tại các khối với nhiệm vụ và quyền hạn lớn hơn để

xử lý kịp thời các biến động của thị trường trong điều kiện cạnh tranh ngày

càng khốc liệt hơn.

 Duy trì nguyên tắc các công ty bố mẹ cử cán bộ quản lý cấp khối, phía

Nhật cử người làm giám đốc và VICEM cử người đảm nhận PGĐ khối.

 Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hơn nữa hiệu

lực và hiệu quả quản lý ở các khâu. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên,

quan tâm tới đào tạo cán bộ quản lý.

Với phương hướng như trên công ty cần có các biện pháp cụ thể để đạt

được kế hoạch đề ra .

3.3.Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty xi măng Nghi Sơn

Năm 2008 là một năm đầy thử thách đối với nền kinh tế, ngành xiLê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp67măng Việt Nam và xi măng Nghi Sơn nói riêng. Nhờ sự đồn kết, nhất trí của

lãnh đạo và cơng nhân, chủ động khắc phục khó khăn, vượt lên thách thức với

phương châm “Suy nghĩ sáng tạo, hành động thực tiễn, triệt để tiết kiệm để

hoạt động hiệu quả hơn”, Công ty đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các

chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nộp ngân sách Nhà nước, thu

nhập của người lao động. Đây là kết quả của sự cố gắng vươn lên trong việc

thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh. Trong những năm tới công ty cần xây

dựng phương hướng SXKD để ngày càng nâng cao doanh thu cũng như lợi

nhuận và nâng mức thu nhập bình quân của người lao động.

Sau một thời gian thực tập tại công ty xi măng Nghi Sơn, được tiếp cận

và tìm hiểu tình hình thực tế, em xin đưa ra một số biện pháp góp phần tăng

lợi nhuận từ hoạt động SXKD, là bộ phận quan trọng nhất quyết định lợi

nhuận của công ty trong thời gian tới.

Ta có:

Tổng lợi nhuậnSản lượngGiá bán 1Giá thành tồntừ hoạt động = tiêu thụ sản × (đơn vị sản - bộ 1 đơn vị sản )SXKDphẩm iphẩm iphẩm iNhư vậy để tăng được lợi nhuận thì cơng ty cần phải có các biện pháp

nhằm tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ kết hợp với việc đa dạng hóa các mặt

hàng tiêu thụ theo kết cấu: sản xuất và tiêu thụ nhiều hơn các mặt hàng đem

lại lợi nhuận cao đồng thời có các biện pháp nhằm quản lý tốt, hiệu quả chi

phí, tránh các chi phí khơng hợp lý.

Sau đây là một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận của công ty xi măng

Nghi Sơn trong thời gian tới:

3.3.1.Chú trọng thực hiện tốt công tác điều tra, nghiên cứu thị

trường, marketing tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh công tác tiêu thụ

Lợi nhuận là số chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí. Vì vậy

để tăng lợi nhuận trước hết cần phải áp dụng các biện pháp để tăng doanh thu.

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp68Như đã phân tích ở trên ta thấy tổng sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2008 đã

tăng so năm 2007. Tuy nhiên, nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu xây

dựng và tiêu thụ xi măng ngày càng tăng mở ra thị trường tiêu thụ béo bở cho

cơng ty. Do đó, cơng ty cần chú trọng đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu

thị trường để có thể mở rộng hơn nữa thị trường tiêu thụ. Trong điều kiện có

sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì đây là việc làm thường xuyên và cần

thiết. Cụ thể:

- Nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh: Hiện nay và sắp tới sẽ xuất hiện

nhiều công ty sản xuất cũng như tiêu thụ xi măng tạo nên sự cạnh tranh gay

gắt trên thị trường. Để duy trì và tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ thì cơng

ty cần chú ý hơn tới sản phẩm của các công ty khác hay cần nghiên cứu, đánh

giá về đối thủ cạnh tranh thơng qua các chính sách như: Chính sách về sản

xuất, chính sách về giá cả, chính sách về phân phối, chính sách về khuyến

mại, sau bán hàng. Các chính sách này đều ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu

thụ sản phẩm của cơng ty đó. Hơn nữa, cơng ty nên thường xuyên khảo sát,

xem xét khả năng gia nhập thị trường của các cơng ty xi măng có vốn đầu tư

từ Nhật Bản vào Việt Nam. Dựa vào đó để có thể dự đốn bước đi của các đối

thủ trong thời gian tới, xem xét chính mình và đưa ra chính sách phù hợp.

- Nghiên cứu về nhu cầu khách hàng: Khách hàng là người quyết định

mua sản phẩm hay khơng? Do đó, cơng ty phải nghiên cứu sâu sắc hơn nữa về

nhu cầu khách hàng và tìm cách thoả mãn nhu cầu đó đặc biệt là các chủ thầu

xây dựng lớn, các cơng ty xây dựng có tên tuổi trên thị trường và khách hàng

truyền thống của công ty. Hiện họ có rất nhiều sự lựa chọn giữa các nhãn mác

xi măng của các công ty đang cung cấp với chất lượng và giá cả tương ứng.

Để nắm bắt được nhu cầu khách hàng tốt nhất nên lấy ý kiến của những

người trực tiếp bán hàng hoặc có thể lấy ý kiến của chính khách hàng. Vì vậy,

thay vì hàng năm thì nửa năm hay hàng q cơng ty nên tổ chức một "Hội

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp69nghị khách hàng" mời các đại lý, nhà phân phối đặc biệt các đại lý tiêu thụ

lớn, khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng cũng như một vài công

ty xây dựng lớn cùng với sự tham gia của Ban lãnh đạo công ty. Buổi hội nghị

này sẽ tạo điều kiện cho những người bán hàng có thể cùng thảo luận, học hỏi

các kinh nghiệm của nhau đồng thời nêu các kiến nghị của mình. Phía khách

hàng sẽ góp ý với cơng ty ưu, nhược điểm về chất lượng, giá cả, dịch vụ của

xi măng. Từ đó, Ban lãnh đạo cơng ty sẽ thu thập các ý kiến và xây dựng nên

kế hoạch hành động trong thời gian tiếp theo. Đồng thời qua buổi hội nghị,

cơng ty có thể phổ biến với khách hàng những dự định, chính sách sẽ được áp

dụng trong thời gian tới và giải quyết mâu thuẫn giữa các bên. Như vậy không

những tạo được mối liên hệ chặt chẽ giữa công ty với các đại lý, nhà phân

phối, khách hàng mà còn giúp cơng ty ngày càng nâng cao chất lượng sản

phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, cơng ty cũng tiến hành các cuộc hội thảo với các chuyên

gia kinh doanh, các nhà quản lí về khả năng thâm nhập thị trường của xi măng

Nghi Sơn, nhu cầu và quảng cáo sản phẩm để thúc đẩy công tác tiêu thụ.

Nếu các sự kiện này được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông

tin đại chúng sẽ nâng cao được uy tín của cơng ty lên rất nhiều, thu hút được

nhiều khách hàng mới. Tạo một lợi thế tốt trong kinh doanh.

- Nghiên cứu gắn với quy hoạch: Sản phẩm xi măng nhằm phục vụ cho

xây dựng mà việc xây dựng các cơng trình lớn, khu dân cư mới hay nâng cấp

cải tạo một vùng nào đó đều nằm trong cơng tác quy hoạch của Nhà nước cho

các tỉnh, thành phố, quận, huyện…Bên cạnh đó, sản phẩm xi măng Nghi Sơn

chủ yếu được tiêu thụ cho các dự án có vốn đầu tư của Nhật Bản – nước đầu

tư ODA lớn nhất tại Việt Nam. Do đó, nếu nắm bắt được nhanh nhạy các

thơng tin này sẽ tạo điều kiện cho công ty mở rộng thêm mạng lưới cung cấp,

đáp ứng một cách tốt nhất tới người tiêu dùng. Vì vậy Cơng ty phải tạo dựng

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp70được mối quan hệ với các Bộ, ban ngành trong Nhà nước và địa phương

nhằm phục vụ cho công tác phát triển hoạt động kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác marketing: như liên tục giới thiệu về sản phẩm của

công ty, giới thiệu về bản thân công ty đặc biệt nhấn mạnh hình ảnh “ba ngọn

núi”, áp dụng các hình thức quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi…qua các phương

tiện thông tin đại chúng, gửi thư trực tiếp cho các nhà thầu xây dựng, qua các

bài viết trên internet hoặc trên ấn phẩm ngành, các hoạt động từ thiện, các

chương trình hỗ trợ của chính phủ, tích cực tham gia vào các hội trợ hàng Việt

Nam chất lượng cao, hội trợ Vietbuild. Tận dụng sự phát triển của internet,

thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm tạo dấu ấn thương hiệu “ba ngọn

núi” trong tâm trí các nhà thầu xây dựng cũng như người tiêu dùng. Xây dựng

mạng lưới thông tin chính xác, kịp thời về thị trường. Đặc biệt phải có cơ chế

hấp dẫn về dịch vụ hỗ trợ trước và sau bán hàng, bất kể khách hàng đó là lớn

hay nhỏ. Tiếp tục coi trọng đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như có cơ

chế tài chính thích hợp cho nhân viên bán hàng. Định kỳ tháng đánh giá hoạt

động marketing của công ty.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu, nâng cao đẳng cấp doanh

nghiệp : Với khẩu hiệu: “ Củng cố nền móng - kích thích phát triển” cơng ty

đã và đang từng bước xây dựng thương hiệu “ba ngọn núi” trên thị trường.

Tuy nhiên, do xi măng Nghi Sơn (XMNS) là thành viên mới thuộc tổng công

ty xi măng Việt Nam nên sản phẩm XMNS chưa thực sự tạo được dấu ấn

trong tâm trí của các nhà thầu cũng như người tiêu dùng cá nhân. Vì vậy, cơng

ty cần đẩy mạnh hơn nữa cơng tác xây dựng thương hiệu bằng cách: Tích cực

tham gia vào hội trợ hàng Việt Nam chất lượng cao, hội chợ quốc tế, tận dụng

công nghệ hiện đại để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm kết hợp

với chính sách truyền thơng tạo ra sức mạnh cho thương hiệu như: xây dựng

website riêng của công ty dễ hiểu, dễ truy cập, liên kết đường link với các

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp71website lớn thơng qua đó để quảng cáo, cố gắng để đạt được các giải thưởng

có uy tín trên thị trường trong nước cũng như quốc tế, nhận được sự công

nhận tiêu chuẩn chất lượng…, đồng thời phấn đấu trở thành công ty có đẳng

cấp quản lý cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu, tìm kiếm thị trường xuất khẩu: Với dự

kiến năm 2010, lượng xi măng sản xuất sẽ đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu tiêu

dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu. Nắm bắt được xu thế đó, Cơng ty

cần đẩy mạnh cơng tác tìm hiểu, xây dựng các mối quan hệ và xúc tiến tìm

kiếm thị trường xuất khẩu, lưu ý thị trường Nga, các nước Đông Âu như Ba

Lan, Ucraina và Châu Phi, nhất là những thị trường mà ảnh hưởng của sự suy

thối kinh tế ít rõ nét. Tuy nhiên, giá bán xi măng hiện nay tại thị trường Việt

Nam còn cao hơn so với nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Trung

Quốc…nên muốn cạnh tranh được trên thị trường quốc tế cần phấn đấu hạ giá

thành để giảm giá bán khi xuất khẩu.

- Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với các khách hàng

tiềm năng và khách hàng truyền thống: Hiện nay, XMNS chủ yếu được tiêu

thụ tại các cơng trình xây dựng có vốn đầu tư của Nhật Bản mà chưa thực sự

được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường đặc biệt thị trường bán lẻ. Mà đối với

người Nhật, các mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng và thường được đề cập

đến như một sự mở đầu trước khi đi đến thỏa thuận. Do đó, cơng ty cần tăng

cường xây dựng các mối quan hệ với các cơng ty xây dựng có vốn đầu tư của

Nhật Bản là khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng như công ty liên

doanh quốc tế Vinacotex – Taisei, công ty Sumimoto, công ty Mitsui, công ty

liên doanh Fujita – Thành Công, công ty xây dựng Sơng Đà – Jurong…Bên

cạnh đó, hiện nay Nhật Bản là nước đứng hàng đầu về số lượng các dự án đầu

tư và ngày càng có nhiều cơng ty của Nhật đầu tư vào Việt Nam, vốn ODA

của Nhật Bản chủ yếu được sử dụng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do đó

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp72nhu cầu xây dựng từ các công ty của Nhật là rất lớn trong khi XMNS là công

ty liên doanh duy nhất của Nhật Bản sản xuất xi măng tại thị trường Việt Nam

tạo điều kiện mở ra ra cho công ty thị trường tiêu thụ rộng lớn. Để tăng khối

lượng tiêu thụ thì ngồi việc duy trì lượng khách hàng đã có, cơng ty cần tìm

hiểu các về phương án quy hoạch của Nhà nước, dự án xây dựng mới để thu

hút thêm khách hàng mới.

- Tăng cường thị trường tiêu thụ chủ yếu: Một công ty quyết định hoạt

động trên một thị trường rộng lớn bình thường khơng thể phục vụ được hết tất

cả khách hàng và sẽ có lợi thế lớn hơn đến việc phục vụ những nhóm khách

hàng cụ thể trong thị trường đó. Thay vì cạnh tranh ở khắp mọi nơi, công ty

cần phát hiện những khúc thị trường mà công ty có thể phục vụ được một

cách có hiệu quả. Hiện nay, với những lợi thế vượt trội, công ty đã xác định

được thị trường tiêu thụ chủ yếu là thị trường miền Nam (chiếm 60%). Do đó,

cơng ty cần tập trung khai thác triệt để thị trường này bởi tại đây cung chưa

đủ cầu, khắc phục triệt để tình trạng đứt hàng trong mùa mưa bão, xây dựng

và phát triển hệ thống đại lý, nhà phân phối rộng khắp các tỉnh miền đông,

miền tây Nam Bộ bên cạnh các đại lý hiện có tại các thành phố lớn trong khu

vực. Áp dụng nhiều mức tỷ lệ hoa hồng đại lý hấp dẫn, thưởng đại lý để

khuyến khích, thu hút các cửa hàng nhận làm đại lý, các công ty nhận làm nhà

phân phối sản phẩm xi măng cho công ty. Bên cạnh đó, cũng cần có chính

sách quan tâm, khai thác để mở rộng hơn các thị trường trong nước khác.

- Nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chuyên trách

nghiên cứu thị trường: tổ chức đào tạo thường xuyên về phương thức bán

hàng, thương mại điện tử, marketing,…đồng thời có cơ chế tài chính hợp lý

để khuyến khích, tăng tinh thần trách nhiệm của các cán bộ nghiên cứu thị

trường, gắn việc điều tra, nghiên cứu với theo dõi hoạt động của đại lý, nhà

phân phối.

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp733.3.2. Đa dạng hóa phương thức tiêu thụ và phương thức thanh tốn

tiền hàng

- Thực hiện đa dạng hóa các phương thức bán hàng hợp lí, linh

hoạt:Ngồi việc tiêu thụ trực tiếp cho các dự án lớn hoặc tiêu thụ gián tiếp

qua các đại lý, các nhà phân phối trung gian, công ty cần triển khai áp dụng

phương thức bán hàng thơng qua mạng website.

- Đa dạng hóa phương thức thanh tốn, chính sách bán hàng: Cơng tác

thanh tốn tiền hàng có ý nghĩa quan trọng trọng việc khuyến khích tiêu thụ

sản phẩm và tăng doanh thu bán hàng. Hiện nay cơng ty chủ yếu bán hàng

thanh tốn trả tiền ngay, chưa có chiết khấu thanh tốn và chỉ áp dụng bán

hàng trả chậm cho một số ít các đối tượng. Sản phẩm XMNS chủ yếu tiêu thụ

tại các cơng trình lớn nên thường cung cấp theo các hợp đồng dài hạn nhưng

do các nhà thầu xây dựng thường khơng nhận được tồn bộ tiền cho dự án khi

xây dựng nên việc thiếu vốn là khơng tránh khỏi. Vì vậy trong tương lai cơng

ty cần đa dạng hóa hơn nữa các phương thức thanh tốn như áp dụng chính

sách tín dụng thương mại cho các số đối tượng là khách hàng thường xuyên,

khách hàng đang có hợp đồng dài hạn nhưng chưa thanh toán được ngay…,

kết hợp với nhiều mức chiết khấu thanh toán khác nhau, nhiều mức chiết khấu

thương mại cho khách hàng mua với số lượng lớn hoặc các đơn tái đặt hàng

để thu hút khách hàng, tìm kiếm khách hàng thường xun từ đó tăng sản

lượng tiêu thụ. Song công ty cần chú trọng các ràng buộc trong hợp đồng của

các bên về quyền lợi và nghĩa vụ, ghi rõ các chế tài được áp dụng đối với việc

chiếm dụng vốn, vi phạm hợp đồng hay quy định rõ tỷ lệ chiết khấu thương

mại, tỷ lệ chiết khấu thanh tốn, thời gian và hạn mức tín dụng.Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp743.3.3.Kết hợp chặt chẽ giữa tăng khối lượng với chất lượng xi măng

sản xuất và tiêu thụ

Sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh

thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Mặt khác do đặc điểm của sản phẩm xi

măng có thời gian bảo hành ngắn như: xi măng xây trát có thời gian bảo hành

90 ngày kể từ ngày sản xuất do đó việc sản xuất và tiêu thụ sản xi măng phải

luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: tăng khối lượng sản xuất song song

với chất lượng để tăng khối lượng tiêu thụ tương ứng. Để nâng cao sản lượng

cũng như chất lượng xi măng, cơng ty có các biện pháp:

 Thứ nhất là: Tận dụng tối đa năng lực sản xuất của máy móc

thiết bị

Để nâng cao sản lượng sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm thì cơng

ty nên quan tâm tăng cường đổi mới kết hợp với kế hoạch sửa chữa, bảo

dưỡng thường xuyên TSCĐ để nâng cao năng lực sản xuất.

Qua nghiên cứu tình hình TSCĐ của cơng ty ta nhận thấy, máy móc thiết

bị của công ty hầu hết đều được đầu tư mới và hiện đại vào bậc nhất tại Việt

Nam và mới được đưa vào sản xuất từ năm 2000, giá trị còn lại bình qn của

máy móc thiết bị là 50,45% và của phương tiện vận tải là 50,85%. Hơn nữa,

do đặc thù ngành sản xuất xi măng, TSCĐ được đầu tư rất lớn, thời gian sử

dụng dài, việc thay đổi đòi hỏi phải có kế hoạch, có q trình nên hiện tại

cơng ty chưa phải đổi mới máy móc thiết bị ngay mà thay vào đó cơng ty nên

chú trọng hơn nữa cơng tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị. Đây là

cơng việc đòi hỏi phải được quan tâm tiến hành thường xuyên, định kỳ. Hiện

tại cứ định kỳ 6 tháng công ty tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết

bị song trong thời gian tới cơng ty có thể tiến hành bảo dưỡng theo tháng và

sửa chữa, tu bổ theo quý nhưng phải luôn tranh thủ thời gian để đảm bảo

không gây ra gián đoạn sản xuất và tăng tốc độ sửa chữa để giảm thời gian

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp75ngừng sản xuất, đảm bảo thời gian vận hành lò khoảng 320-330 ngày/năm từ

đó đảm bảo năng lực sản xuất, nâng cao tuổi thọ cho máy móc thiết bị, giảm

bớt tiêu hao chi phí trong q trình sản xuất do ảnh hưởng của thời gian sử

dụng. Từ đó có thể khai thác triệt để cơng suất hoạt động máy móc, phấn đấu

nâng công suất hoạt động đạt khoảng >99% công suất thiết kế. Trong q

trình vận hành, cơng ty cũng cần có các hình thức phạt vật chất đối với các

hành vi làm ảnh hưởng đến máy móc thiết bị cũng như thưởng cho những

người có ý thức, có phương án cải tiến máy móc thiết bị.

Ngồi ra, cơng ty có thể tận dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, thị trường

tiêu thụ xi măng của công ty hướng tới xi măng chất lượng cao để triển khai

sản xuất và tiêu thụ thêm các loại xi măng khác như PC S40, PCH40, PC50,

PCB50 - là các nhãn mác xi măng có tính năng đặc biệt bên cạnh loại xi măng

PCB40 qua đó có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của các nhà

thầu xây dựng, người tiêu dùng cũng như các cơng trình xây dựng đặc biệt.

 Thứ hai là: Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra chất lượng xi

măng thương phẩm

- Sản phẩm sản xuất ra đều phải qua khâu kiểm tra chất lượng trước khi

đưa đi tiêu thụ.

- Áp dụng biểu mẫu chuẩn và căn cứ theo lý lịch thiết bị để kiểm tra

duy trì hoạt động ổn định.

- Thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng 6 tháng 1 lần.

- Đánh giá chi phí sản xuất, hiệu quả các công đoạn và chất lượng mỗi

tháng 1 lần.

- Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng mỗi quý 1 lần. Thực hiện

biện pháp điều chỉnh và phòng ngừa trong vòng 1 tháng sau khi phát hiện vấn

đề chưa phù hợp.

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CLuận văn tốt nghiệp763.3.4.Tăng cường quản lý chi phí kinh doanh, phấn đấu tiết kiệm chi

phí và hạ giá thành xi măng thương phẩm

Để tối đa hoá lợi nhuận các doanh nghiệp đều nghĩ đến việc tiết kiệm chi

phí, hy vọng sản xuất được mức sản lượng đã lựa chọn với chi phí thấp nhất

trong điều kiện có thể.

Tổng chi phí của doanh nghiệp gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi.

Chi phí cố định rất khó giảm được vì nó bao gồm: chi phí về khấu hao tài sản

cố định, chi phí cho bộ máy quản lý. Nếu giảm chi phí khấu hao tài sản cố

định thì đồng nghĩa với việc hạn chế sự phát triển của sản xuất kinh doanh

hay hiện đại hoá doanh nghiệp. Giảm biên chế và chi phí khác ngồi lương

của bộ phận quản lý là phương pháp mà hiện nay các công ty đang thực hiện

nhưng điều này lại đẩy trách nhiệm cho xã hội, nên đây khơng phải là phương

pháp tối ưu. Chính vì thế chi phí cho bộ máy quản lý chỉ có thể là tiết kiệm ở

mức tối đa cho phép nhưng vẫn đảm bảo mang lại hiệu quả cao.

Chi phí biến đổi là chi phí tăng theo số lượng sản phẩm bán ra. Chi phí

biến đổi trong cơng ty chủ yếu là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí

nhân cơng trực tiếp. Vậy để tiết kiệm chi phí có các biện pháp như:

 Thứ nhất là: Đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý giá vốn hàng bán

 Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Đã tận dụng được lợi thế có 2 mỏ đá vơi và đất sét ở phía Bắc và phía

Nam Hồng Mai - Nghệ An nên tiết kiệm được chi phí khai thác 2 loại

nguyên liệu này song các loại nguyên vật liệu khác như: cát silic, đá bazan,

quặng sắt...phải mua ngoài và thường được vận chuyển bằng ơ tơ, tàu nên vẫn

có sự tiêu hao trong q trình vận chuyển. Do đó công ty cần đưa ra định mức

tiêu hao tối đa và định mức tiêu hao tối thiểu cho quá trình vận chuyển, gắn

trách nhiệm bảo quản cho người vận chuyển cũng như có kế hoạch lựa chọn

Lê Thị NhungLớp: Tài chính doanh nghiệp 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.18: Cân đối cung cầu xi măng cả nước từ 2007 đến 2012 (Đơn vị: triệu tấn/năm)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×