Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.1 Sơ đồ hệ thống lái

Hình 4.1 Sơ đồ hệ thống lái

Tải bản đầy đủ - 0trang

BCTN: Khảo sát và đánh giá hệ thống lái xe HYUNDAI – HD210

Vơ lăng lái có dạng hình tròn với hai nan hoa, một đầu nối với tâm vô lăng đầu

kia nối với vành bánh lái. Tồn bộ vơ lăng đúc thành một khối thép, ở ngoài bọc

nhựa cứng. Ở phía dưới bánh lái có lượng sóng đều nhau tránh tình trạng người lái

tuột tay khi quay vòng . Ở tâm của bánh lái có lỗ tròn dùng để bắt chặt bánh lái với

trụ lái. Mặt trên có khoảng trống để lắp còi.

Vơ lăng lái dùng để truyền mơ men do người lái tác dụng lên trục lái.

Đường kính ngồi của vơ lăng là 500 mm.

4.3.3. Trục lái.Hình 4.3. Kết cấu trục lái.

1. Vô lăng; 2. Trục lái; 3. Trục các đăng.

trục lái gồm trục lái chính dùng để truyền chuyển động quay của vô lăng xuống cơ

cấu lái, dùng ống trục lái để cố định trục lái vào thân xe. đầu phía trên của trục lái

chính được gia cơng then và then hoa để gắn vơ lăng lên đó và giữ chặt nhờ một đai

ốc .

4.3.4 Trục các đăng:

Trục các đăng được dùng để nối hai trục hai trục lệch tâm của cơ cấu lái và trục lái.

Một đầu trục các đăng nối với trục lái, đầu còn lại nối với trục của cơ cấu lái. Hai

khớp nối các đăng dùng kiểu chữ thập (2). Bên trong trục chữ thập có lắp ổ bi kim,

vòng làm kín và vòng hãm.Trục các đăng có thể thay đổi được chiều dài nhờ vào

trục then hoa và ống bọc then hoa. Để làm kín khi bơi trơn then hoa người ta lắp

vòng cao su, phớt làm kín.Trang 40BCTN: Khảo sát và đánh giá hệ thống lái xe HYUNDAI – HD210Hình 4.4. Kết cấu trục các đăng.

1. Nạng nối với trục lái; 2. Khớp chữ thập; 3. Nạng của cần then hoa; 4.Nạng

cùng ống bọc then hoa; 6. Nạng lắpvới trục lái.

4.3.5. Cơ cấu lái.

Trên ô tô HYUNDAI – HD210 người ta lắp cơ cấu lái liên hợp kết hợp trợ lực

trực tiếp loại trục vít - ê cu- bi - cung răng. Cơ cấu lái loại này được sử dụng rộng

rãi vì có hiệu suất cao. Trong cơ cấu lái liên hợp ma sát trược được thay bằng ma sát

lăn (giữa bi và êcu ,giữa bi và trục vít ), vì vậy nên hiệu suất của cơ cấu lái loại này

lớn. Hiệu suất của cơ cấu lái loại này lớn hơn tất cả các loại khác t = 0,70,80, n

= 0,85.

Khi quay vòng người lái quay vơ lăng qua trục lái, qua khớp các đăng truyền

động đến cơ cấu lái làm trục vít quay nên các viên bi tuần hồn trong rãnh giữa trục

vít và êcu bi làm cho êcu bi (thanh răng) tịnh tiến còn cung răng quay làm cho trục

đòn quay đứng chuyển động lắc. Thơng qua dẫn động hình thang lái và các đòn dẫn

động làm cho xe quay vòng.

Cơ cấu lái dùng trên xe HYUNDAI – HD210 gồm có (hình 4.5):Trục vít (10),

đai ốc bi tuần hồn (4)có rãnh tuần hồn bi (5),đai ốc (4) ghép với píttơng - thanh

răng (8).

Khi trục vít quay làm cho đai ốc tịnh tiến theo, dẫn đến cung răng chuyển động

lắc. Trục vít của cơ cấu lái được đỡ bằng bi cầu (14) và mặt trược của píttơng tất cả

các chi tiết được bố trí trong vỏ hộp lái (3) và được làm kín bằng phớt chắn dầu (16)

và vòng làm kín.Trang 41BCTN: Khảo sát và đánh giá hệ thống lái xe HYUNDAI – HD2100305 060402

01

24

232207 08 09 10 A 11 12B 13 1415

16

1710018

B

21 A16319

20Hình 4.5. Kết cấu của cơ cấu lái.

1- Đai ốc hãm;2- Nắp sau; 3- Vỏ hộp lái; 4- Đai ốc bi tuần hoàn; 5- Rãnh tuần

hoàn bi; 6- Biên lái; 7- Xy lanh trợ lực; 8- Piston trợ lực; 9- Thanh xoắn; 10- Trục

vít; 11- Lỗ dẫn dầu; 12- Rãnh then hạn chế hành trình; 13- Chốt hãm bạc van xoay;

14- Bi cầu vỏ hai nửa; 15- Nắp hãm; 16- Vòng bít; 17- Trục lái; 18- Bi cầu; 19- Van

xoay; 20- Đầu nối ống dẫn hướng; 21- Trục bánh răng rẽ quạt; 22- Bi đũa; 23- Bộ

điều chỉnh ăn khớp; 24- Lò xo đĩa cơn.

Cơ cấu lái của ôtô Hyundai-HD210 có bộ trợ lực lái kết hợp chung trong vỏ cơ cấu

lái được trình bày cụ thể trong phần trợ lực lái.

4.3.6. Dẫn động lái.

4.3.6.1. Đòn quay đứng chủ động.

Đòn quay đứng chủ động thực hiện chức năng vừa dẫn động thanh kéo dọc

cho cầu dẫn hướng nhất vừa dẫn động cho thanh kéo dọc trung gian để dẫn động

cho đòn quay đứng bị động của cầu dẫn hướng thứ hai. Do đó ta có thể chế tạo lại

đòn quay đứng chủ động mới hoặc cải tạo lại đòn quay đúng cỡ (bằng cách gia cơngTrang 42BCTN: Khảo sát và đánh giá hệ thống lái xe HYUNDAI – HD210

thêm lỗ để bắt khớp bản lề với đòn kéo trung gian. Mơ hình thiết kế dùng phuơng

án cải tạo.

Khớp quay cố định của đòn quay quay chính là trục ra của cơ cấu lái . Vì vậy

đòn quay đứng được nối cứng với trục ra cơ cấu lái bằng then hoa và hãm bằng đai

ốc (6b )

70R30LäøcänR18730R320

R1530

35Hình 4.4. kết cấu đòn quay đứng chủ động

4.3.6.2. Thanh kéo dọc cầu dẫn hướng.

Thanh kéo dọc nối với đòn ngang nhờ khớp cầu. Trong kết cấu thanh kéo dọc

hai đầu thanh có gia cơng ren trong nối với trục ren ngồi của khớp cầu nhằm cho

phép điều chỉnh góc quay giới hạn.

Thanh kéo dọc dùng để truyền động từ đòn quay đứng cơ cấu lái đến đòn

quay ngang của cầu dẫn hướng.

Thanh kéo dọc nối với đòn quay ngang nhờ khớp cầu. Trong kết cấu thanh

kéo dọc hai đầu thanh có gia cơng ren trong nối với trục ren ngồi của khớp cầu

nhằm cho phép điều chỉnh góc quay giới hạn của các bánh xe dẫn hướng .

980BB

12B- B26203354567Hình 4.6 Kết cấu thanh kéo dọc cầu dẫn hương

4.3.6.3. Đòn quay ngang và dầm cầu dẫn hướng.Trang 438BCTN: Khảo sát và đánh giá hệ thống lái xe HYUNDAI – HD210

Đòn quay ngang có nhiệm vụ nhận và truyền chuyển động từ thanh kéo dọc

đến trụ quay đứng của hệ hình thang lái. Do trụ quay đứng của dầm dẫn hướng đặt

khơng vng góc với mặt phẳng nằm ngang, nên đòn quay ngang sẽ chuyển động

trong mặt phẳng nghiêng, vng góc với trục quay đứng. Vì vậy đòn quay ngang

nối với thanh kéo dọc bằng khớp cầu tự điều chỉnh khe hở.

4.3.7. trợ lực lái.

Trợ lực lái dùng để tạo thêm lực hỗ trợ cho lái xe khi quay vòng. Trợ lục lái

khơng chỉ dùng trên xe tải trung bình và lớn mà ngày nay dùng trên xe con, nhằm

giảm nhẹ điều kiện làm việc cho người lái xe. Đối với xe tải lớn và rất lớn, trợ lực

lái được xem như bộ phận hợp thành không thể thiếu của hệ thống lái.

Trợ lực lái bao gồm ba bộ phận chính:

Bơm dầu: để cung cấp lượng dầu vừa đủ và áp suất cao cho xy lanh trợ lực.

Van phân phối: để cung cấp dầu cho xi lanh làm việc hai chiều.

Xy lanh trợ lực để tạo trợ lực cho lái xe.

4.3.7.1. Bơm trợ lực:

Bơm trợ lực lái HYUNDAI-HD210 là bơm cánh gạt tác dụng kép; nghĩa là

trong một vòng quay bơm thực hiện hai lần hút và hai lần đẩy, số cánh của bơm là

mười cánh vì vậy lưu lượng bơm khá đều.

Bơm cánh gạt duy trì áp suất lớn nhất và lưu lượng cần thiết nhờ van tiết lưu

một chiều đặt giữa khoang đẩy và khoang hút.

Lưu lượng cung cấp của bơm luôn luôn lớn hơn lưu lượng cần thiết của trợ lực

lái; nhất là khi tốc độ động cơ cao, lưu lượng thừa càng lớn. Vì vậy giữa đường đẩy

và đường hút phải đặt một van tiết lưu ngược chiều. Phần lưu lượng thừa so với yêu

cầu của xylanh trợ lực, sẽ mở van để trích lưu lượng thừa từ đường đẩy trở về

buồng hút của bơm. Van mở ứng với áp suất định mức nhất định nhằm bảo đảm lực

trợ lực cần thiết của xylanh trợ lực.Hình 4.10. Cấu tạo của bơm.Trang 44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.1 Sơ đồ hệ thống lái

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×