Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI.

HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI.

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPTRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNGTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]: Phillip Kotler (1997), Marketing căn bản; NXB Thống kê, Hà Nội.

[2]: Trần Minh Đạo (2012), Giáo trình marketing căn bản; NXB Đại học Kinh

tế Quốc dân, Hà Nội.

[3]: Lê Thế Giới (2011), Quản trị marketing; NXB Tài Chính.

[4]: Khoa kinh tế & quản lý, Tài liệu hướng dẫn viết khóa luận tốt nhiệp tốt nghiệp;

2016.

[5]: http://www.tailieu.vn

[6]: http://123doc.org

[7]: http://www.luanvan.com.vnGVHD: PHAN THÙY DƯƠNG64SVTH: NGUYỄN TUẤN NGỌCKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPTRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNGPHỤ LỤCGVHD: PHAN THÙY DƯƠNG65SVTH: NGUYỄN TUẤN NGỌCKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPGVHD: PHAN THÙY DƯƠNGTRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNG66SVTH: NGUYỄN TUẤN NGỌCKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPGVHD: PHAN THÙY DƯƠNGTRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNG67SVTH: NGUYỄN TUẤN NGỌCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×