Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ thuật kết thúc đàm phán

Kỹ thuật kết thúc đàm phán

Tải bản đầy đủ - 0trang

LOGOKỹ thuật kết thúc đàm phán1. Đàm phán khi không đi đến thỏa thuậnThông báo cho đối tác là đã đi đến giới

hạnBỏ ngỏ các giải pháp khi đàm phán bế tắcMở lại đàm phán trong thể diệnLOGOKỹ thuật kết thúc đàm phán2. Đàm phán khi đạt được thỏa thuận Biến lời hứa thành cam kết

 Giành quyền chắp bút những thỏa thuận

 Tại họa của những thỏa thuận chắp bút dởLOGOĐối tác Hàn QuốcCoi

Coitrọng

trọngmối

mốiquan

quanhệ

hệlâu

lâudài

dài

Khơng

Khơngthoải

thoảimái

máitrong

trongchia

chiasẻ

sẻthơng

thơngtin

tinQ

Qtrình

trìnhđàm

đàmphán

phánthường

thườngkéo

kéodài

dài

Là

Lànhững

nhữngnhà

nhàthương

thươnglượng

lượngsắc

sắcsảo,

sảo,tài

tàigiỏi

giỏiLOGOĐối tác Hàn Quốc Các

Cácquyết

quyếtđịnh

địnhdo

dotập

tậpthể

thểđưa

đưara

ra

 Thỏa

Thỏathuận

thuậnvà

vàký

kýkết

kếthợp

hợpđồng

đồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ thuật kết thúc đàm phán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×