Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ thuật vô hiệu hóa ý kiến đối tác

Kỹ thuật vô hiệu hóa ý kiến đối tác

Tải bản đầy đủ - 0trang

LOGOKỹ thuật vơ hiệu hóa ý kiến đối tác2. Các bước thực hiện

Vơ hiệu hóa được ý kiếnMục tiêu

Khơng để lại tâm lý

căng thẳng, mâu thuẫnLOGOKỹ thuật vơ hiệu hóa ý kiến đối tác2. Các bước thực hiện

- Xác định vấn đề cần phản đối;

- Xác định những nguyên nhân của sự phản đối

- Phân tích và tìm lời phản đối

- Lựa chọn phương pháp vơ hiệu hóa

- Lựa chọn chiến thuật vơ hiệu hóawww.themegallery.comLOGOKỹ thuật vơ hiệu hóa ý kiến đối tác3. Một số phương pháp vơ hiệu hóa ý kiếnLOGOKỹ thuật vơ hiệu hóa ý kiến đối tác

Đồng ý có điều kiện

Chun gia

Phòng vệCần chuẩn bị

kĩ, trình bày

logic, chặt chẽ

sao cho đối

phương

khơng tìm

được sơ hở

để phản biện.

mallLựa chọn

chun gia uy

tín và dùng

kinh nghiệm

của họ để giải

quyết vấn

đề.L

ựaKhi khơng thể

vơ hiệu hóa

hồn tồn, ta

có thể chấp

nhận sự phản

đối nhưng phải

đưa ra các

điều kiện để

giảm bất lợi.Twww.themegallery.comLOGOKỹ thuật vô hiệu hóa ý kiến đối tác4. Chiến thuật vơ hiệu hóa ý kiến

- Bình tĩnh nghe lời phê bình của đối phương

- Xác định nội dung, nguyên nhân của nó

- Trả lời ngắn gọn súc tích vấn đề

- Kiểm sốt chặt chẽ phản ứng đối phương

- Thực hiện vơ hiệu hóaLOGOKỹ thuật kết thúc đàm phán1. Đàm phán không đi đến thỏa thuận

Ngun nhân:

- Đối tác khơng muốn kí kết thỏa thuận

- Đàm phán kết thúc bằng thỏa thuận trên cơ sở

bất hợp lý mà ta không thể chấp nhận

- Đối tác đề nghị những vấn đề ta không dự kiến

đưa vào đàm phán

- Đàm phán khơng còn hấp dẫn với bên taLOGOKỹ thuật kết thúc đàm phán1. Đàm phán khi không đi đến thỏa thuậnThông báo cho đối tác là đã đi đến giới

hạnBỏ ngỏ các giải pháp khi đàm phán bế tắcMở lại đàm phán trong thể diệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ thuật vô hiệu hóa ý kiến đối tác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×