Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều khoản thanh toán

Điều khoản thanh toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều khoản về khiếu nại và trọng tàiKhái niệm: Khiếu nại là phương pháp giải quyết các

tranh chấp bằng thương lượng trực tiếp giữa các bên

có liên quan với nhau nhằm thoả mãn (hoặc không

thoả mãn) yêu cầu của bên khiếu nại.Điều khoản về khiếu nại và trọng tàiBảo vệ quyền lợi người

khiếu nạiVai tròĐánh giá uy tín đối

phương

Cơ sở nếu phải ra trọng

tài quốc tếĐiều khoản về khiếu nại và trọng tài

Nếu giải quyết tranh chấp giữa các bên bằng thương

lượng, khiếu nại khơng thành, có thể đưa vụ việc ra

Trọng tài để được phân xử.

Phán xét của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng mà các

bên phải chấp hành.

Vì vậy điều khoản trọng tài cũng nên đưa vào hợp đồng

để một mặt các bên thấy rõ trách nhiệm hơn trước pháp

luật; mặt khác có cơ sở để bảo vệ quyền lợi nếu xảy ra

tổn thất, tranh chấp.Điều khoản về khiếu nại và trọng tàiNgười đưa ra phán quyết tranh chấp

Nội dung đề

cập đến trong

điều khoảnLuật áp dụng

Địa điểm tiến hành giải quyết

Cam kết thực hiện

Phân chia chi phíTrường hợp bất khả kháng"Sự kiện bất khả kháng" là sự kiện xảy ra sau khi ký

hợp đồng, không phải do lỗi của bất kỳ bên tham gia hợp

đồng nào, mà xảy ra ngồi ý muốn và các bên khơng thể

dự đốn trước, cũng như khơng thể tránh và khắc phục

được, dẫn đến không thể thực hiện hoặc không thể thực

hiện đúng hoặc đầy đủ nghĩa vụ, bên chịu sự cố này có

thể được miễn trừ trách nhiệm của hợp đồng hoặc kéo

dài thời gian thực hiện hợp đồng.Trường hợp bất khả khángDấu

hiệu

1

Vào thời điểm

ký hợp đồng 2

bên không thể

dự liệu trước

rằng sự kiện

đó sẽ xảy ra

trong tương

lai.2

Hậu quả mà nó

gây ra là khơng

thể tránh được.Trường hợp bất khả kháng123Phương

pháp trừu

tượng hóaPhương

pháp liệt

Phương

pháp

tổng hợpThank You!

1. Nguyễn Trọng Nghĩa

1. Đỗ Mạnh Hà

2. Vũ Văn Hòa

3. Lê Tất Đạt

4. Nguyễn Đức DuyLOGO

www.themegallery.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều khoản thanh toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×