Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn

III. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.hsph.edu.vnIII. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn

 Điều tra khẩu phần hộ gia đình

• Phương pháp thực hiện: sử dụng phiếu, bảng của Viện dinhdưỡng để định lượng khẩu phần ăn, đánh giá được tính cân đối

của khẩu phần để biết được mối tương quan các chất sinh nặng

lượng. điều tra thông tin về lượng khẩu phần, tính thường xuyên

của thực phẩm, phản ánh 1 chất hoặc 1 nhóm chất dinh dưỡng

trong phẩu phẩn liên quan tới bệnh tật. Phương pháp để thu thập

số liệu là phỏng vấn sâu và phương pháp hỏi ghi 24h qua

Bài học kinh nghiệm: Hẹn lịch trước với các hộ gia đình, tóm tắt

nội dung nhóm sẽ điều tra để người nội trợ chú ý và có thể nhớ

khối lượng thực phẩm hộ đã sử dụng. Đặt câu hỏi mang tính thân

thiện, lồng ghép các câu hỏi thăm để không tạo cảm giác bị điều

tra.www.hsph.edu.vnIII. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chun mơn

 Xây dựng khẩu phần

Phương pháp thực hiện: Dựa vào kết quả điều tra hỏi ghi 24h tại

4 HGĐ và điều tra tần suất tiêu thụ thực phẩm. thu thập thơng tin,

nhu cầu của đối tượng Tính tốn năng lượng khẩu phần chọn các

thực phẩm phù hợp với đối tượng.

Kết quả xây dựng thực đơn trong 1 tuần cho đối tượng: Nhóm

đã tiến hành xây dựng thực đơn cho 4 đối tượng, trong đó 2 đối

tượng là sinh viên thiếu năng lượng trường diễn, 2 đối tượng thừa

cân béo phì

Bài học kinh nghiệm: Hỏi chi tiết thói quen ăn uống cùng tiền

sử bệnh, thực phẩm không ăn được của đối tượng kĩ hơn

trước khi xây dựng.Quan sát nhận định tình trạng kinh tế của

hộ để có thể xây dựng thực đơn có tính thực tế đối với đối

tượng.www.hsph.edu.vnCHI CỤC AN TỒN THỰC PHẨM HÀ NAMwww.hsph.edu.vnI. Thơng tin chung về Chi cục ATTP Hà Nam

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nam là tổ

chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham

mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng

quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm

 Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về

VSATTP, thực hiện thanh tra chuyên ngành về

VSATTP trên địa bàn thành phố theo quy định của

pháp luật

www.hsph.edu.vnI. Thông tin chung về Chi cục ATTP Hà NamPhòng Hành chính tổng

hợpChi cục ATTP

Hà NamTham

mưu,

tổng

hợp,

xâytin,

dựng

KH

hoạt

động

-- Tổ

chức

cơng

tácCơng

thơng

phổchuẩn

biến

kiến

Phòng

bố tiêu

- Theo

đơn

đốc

phòng chun mơn thực

thức

và dõi,

pháp

luật

về các

ATTPchứng

nhận

sản phẩm

cơng

việc

-hiện

Tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ

- Xây

văn bản

phạm pháp luậttập dựng

huấn kiến

thứcquy

ATTP

- Chỉ đạo, thực hiện giám sát ngộ độc thực

Thanh

- Trực tiếpPhòng

tiếp nhận

vàtra

trảChi

kếtcục

quả hồ sơ

phẩm

chứng nhận và cơng bố sản phầm

- Cấp, đình chỉ, thu hồi các GCN liên quan đến

- VSATTP

Xây dựng

đề thơng

án và tin

thực

hiệnthơng

thanh tra

Phòng

truyền

chun

ATTP

trên

địa

bàn

thành

- Thực ngành

hiện và

kiểm

nghiệm

sản

phẩm

quản

lý ngộ

độc

thựcphố

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện

phẩm

các quy định pháp luật về ATTP của các cơ sở

SX-CB-KDTP

15www.hsph.edu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×