Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong tự nhiên, có thể gặp vi sinh vật ở những môi trường nào? Hãy nhận xét về môi trường phân bố của vi sinh vật?

Trong tự nhiên, có thể gặp vi sinh vật ở những môi trường nào? Hãy nhận xét về môi trường phân bố của vi sinh vật?

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Khái niệm vi sinh vật-Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ

chúng dưới kính hiển vi.

+ Vi sinh vật không phải là đơn vị phân loại mà là

tập hợp một số sinh vật thuộc nhiều giới

+ Vi sinh vật có cơ thể đơn bào (một số là tập

đoàn đơn bào), nhân sơ hoặc nhân thực

+ Vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa chất dinh

dưỡng nhanh, sinh trưởng và sinh sản rất nhanh

+ Vi sinh vật có khả năng thích ứng lớn, phân bố

rộngỨng dụng của vi sinh vật

+ Sản xuất sinh khối :+Sản xuất axit aminvi khuẩn lam Spirulinanấm rơmnấm hươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong tự nhiên, có thể gặp vi sinh vật ở những môi trường nào? Hãy nhận xét về môi trường phân bố của vi sinh vật?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×