Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Khái niệm vi sinh vật

I. Khái niệm vi sinh vật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tảo lam xoắnTảo lụcTrùng đế dàyTrùng biến hìnhI. Khái niệm vi sinh vậtTại sao xung quanh chúng ta có rất nhiều vi sinh

vật nhưng lại không thấy chúng?Đầu kim khâuVi sinh vậtEm hãy nhận xét về kích thước của vi sinh vật?

- Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ chúng

Em hiểu thế nào là vi sinh vật?

dưới kính hiển vi.Vi sinh vật có phải là một đơn vị phân loại không?

- Nhắc lại hệ thống phân loại 5 giới?

Giới Thực vật

(Plantae)Giới Nấm

(Fungi)Giới Động vật

(Animalia)Giới Nguyên sinh

(Protista)Tế bào nhân thựcGiới Khởi sinh

(Monera)Tế bào nhân sơVi khuẩn E.côli thuộc giới nào?Giới khởi sinh

Tạo lục, trùng đế dày thuộc

giới nào?

Giới nguyên sinhNấm men thuộc giới nào?

Giới nấmI. Khái niệm vi sinh vật-Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ

chúng dưới kính hiển vi.

+ Vi sinh vật không phải là đơn vị phân loại mà là

tập hợp một số sinh vật thuộc nhiều giới

Vi khuẩn

Tảo

lục độ

Tảotổlam

VSVvào bảng

- Hãy điền

so sánh

mức

chứcNấmxoắn

men

E.côli

Cấu

tạo

thể của vi khuẩn E.côli, tảo lục, tảo lam xoắn,

nấm men và rút ra đặc điểm của vi sinh vật?

Đơn bàoXXTập đoàn đơn bào

Nhân sơ

Nhân thựcX

XX

XXXI. Khái niệm vi sinh vật-Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ

chúng dưới kính hiển vi.

+ Vi sinh vật không phải là đơn vị phân loại mà là

tập hợp một số sinh vật thuộc nhiều giới

+ Vi sinh vật có cơ thể đơn bào (một số là tập đoàn

đơn bào), nhân sơ hoặc nhân thựcI. Khái niệm vi sinh vật

Từ kích thước của cơ thể vi sinh vật, hãy suy luận về tốc độ

hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng của VSV?

Ví dụ: Một trực khuẩn đại tràng (E.coli ) sau 20 phút lại phân

chia một lần.

=> 24h phân chia 72 lần => tạo 4.722.366,5.1017 tế bào tương

đương 4.722 tấn.Hãy nhận xét tốc độ sinh trưởng và sinh sản của vi sinh

vật?I. Khái niệm vi sinh vật-Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ

chúng dưới kính hiển vi.

+ Vi sinh vật không phải là đơn vị phân loại mà là

tập hợp một số sinh vật thuộc nhiều giới

+ Vi sinh vật có cơ thể đơn bào (một số là tập

đồn đơn bào), nhân sơ hoặc nhân thực

+ Vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa chất dinh

dưỡng nhanh, sinh trưởng và sinh sản rất nhanhTrong tự nhiên, có thể gặp vi sinh vật ở những môi

trường nào? Hãy nhận xét về môi trường phân bố của

vi sinh vật?Môi trường đấtMôi trường nướcMơi trường khơng khíMơi trường sinh vậtI. Khái niệm vi sinh vật-Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ

chúng dưới kính hiển vi.

+ Vi sinh vật không phải là đơn vị phân loại mà là

tập hợp một số sinh vật thuộc nhiều giới

+ Vi sinh vật có cơ thể đơn bào (một số là tập

đồn đơn bào), nhân sơ hoặc nhân thực

+ Vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa chất dinh

dưỡng nhanh, sinh trưởng và sinh sản rất nhanh

+ Vi sinh vật có khả năng thích ứng lớn, phân bố

rộngỨng dụng của vi sinh vật

+ Sản xuất sinh khối :+Sản xuất axit aminvi khuẩn lam SpirulinaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Khái niệm vi sinh vật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×