Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phổ UV – vis SnO2/Graphene của mẫu 1 ở 12h-120oC

Phổ UV – vis SnO2/Graphene của mẫu 1 ở 12h-120oC

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG V: TỔNG KẾT5.1. Kết luận

Đề tài nghiên cứu đã đưa ra được quy trình tổng hợp đơn giản, dễ thực hiện với điều kiện

trang thiết bị dụng cụ có sẵn tại PTN Kim loại khoa Công Nghệ Vật Liệu. Qua các kết quả

phân tích đánh giá vật liệu có thể kết luận rằng đã tổng hợp thành công vật liệu

nanocomposite MoS2 – Graphene bằng phương pháp thủy nhiệt.

Sản phẩm được đánh giá bằng các phương pháp hiện đại đáng tin cậy như XRD, SEM –

EDX, TEM, Raman, UV-Vis, PL. Do đó kết quả của các phép đo này giúp xác định được cấu

trúc tinh thể, các thành phần hóa có trong mẫu, thấy được hình dạng kích thước của các hạt,

các lớp vật liệu qua các phép đo TEM, SEM-EDX. Cùng với cường độ nhiễu xạ cao của phổ

XRD và phổ Raman, ta có thể đánh giá sơ bộ được hàm lượng tinh thể MoS 2 chiếm lượng

lớn trong mẫu, còn các phép đo của Uv-Vis, PL đánh giá được tính chất phát quang của vật

liệu.

Tóm lại, đề tài nghiên cứu đã tương đối thành công bên cạnh những khó khăn nhất định

nhưng vật liệu được tổng hợp có kích thước nano vẫn mang những tính chất mình mong

muốn và có nhiều ứng dụng quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng và điện tử ( cảm biến

sinh học) ngày nay.

5.2. Thuận lợi

Phòng thí nghiệm kim loại khoa cơng nghệ vật liệu được trang bị đầy đủ các trang thiết bị

dụng cụ để quá trình tổng hợp vật liệu diễn ra thuận lợi nhất. Khoa CNVL đã cung cấp cho81em vật liệu graphene ở dạng lỏng giúp cho việc tiến hành thí nghiệm của em diễn ra thuận

lợi hơn. Đồng thời trong quá trình làm thí nghiệm cũng được thầy hướng dẫn chỉ bảo tận tình

giúp em hiểu ra được nhiều điều và công việc cũng được diễn ra sn sẻ, thuận lợi. Chính

những điều trên góp phần làm nên thành công cho quá trình làm luận văn tốt nghiệp.

5.3.Khó khănBên cạnh những điều thuận lợi thì trong quá trình thực hiện thí nghiệm cũng gặp khơng ít

khó khăn. Quy trình thí nghiệm phụ thuộc vào rất nhiều trang thiết bị hiện đại của phòng thí

nghiệm. Tuy nhiên trong quá trình làm một số máy móc gặp trục trặc hư hỏng cần thời gian

sửa chữa khá lâu. Như là máy li tâm trong quá trình làm đã gặp sự cố nên phải mất đến một

tuần để sửa chữa.

Thiết bị phân tích đánh giá thuộc các đơn vị khác nhau, nằm cách xa nhau và mẫu phân

tích phải đợi một thời gian mới phân tích được. Hơn thế, trình độ sử dụng thiết bị của các kĩ

thuật viên chưa được chun mơn hóa về vật liệu nano cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm

để đo các loại vật liệu này nên kết quả phải phân tích qua nhiều lần trên 1 mẫu để xác định

được chính xác các tính chất của vật liệu.

Thời gian thực hiện cũng bị giới hạn nên không cho phép để khảo sát thêm các thông số

khác. Đồng thời, các giai đoạn thí nghiệm vẫn còn tồn tại sai số do đó có thể ảnh hưởng đến

kết quả. Chẳng hạn như các tạp chất lẫn vào trong q trình thí nghiệm hay các muối có độ

tinh khiết chưa cao, rửa sản phẩm chưa sạch hoàn toàn còn lẫn các ion dư thừa.

5.4. Hướng phát triển đề tài

Việc tổng hợp ra vật liệu nanocomposite MoS2 – grapheneoxides cần khảo sát thêm những

điều kiện thí nghiệm khác nhau như áp suất, thời gian khuấy…Đồng thời khảo sát thêm các82phương pháp phân tích khác để đánh giá thêm những tính chất đáng quý của vật liệu này

chẳng hạn độ dẫn điện, các tính chất về điện của vật liệu. Các sản phẩm được tổng hợp được

ứng dụng trong các lĩnh vực đời sống đặc biệt là năng lượng và điện tử. Như là pin điện thoại,

siêu tụ điện, cảm biến, pin mặt trời…83TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tên tiếng anh bài báo: “Flower – like SnO2 Modified reduced Graphene Oxit

nanocomposite: Synthesis and application for Lithium – ion batteries and Mediator – Free

Biosensor”.

Tạp chí đăng: Journal of the Electrochemical Society

Số: 162 (12) B312 – B318

Năm công bố: 2015

2. Tên tiếng anh bài báo: “Room-temperature high-performance acetone gas sensor based on

hydrothermal synthesized SnO2-reduced graphene oxide hybrid composite”

Tạp chí đăng: RSC Advances

Số: 10.1039/C4RA10942B843. Một số các tài liệu khác85Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phổ UV – vis SnO2/Graphene của mẫu 1 ở 12h-120oC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×