Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tủ sách Pháp luật…

Tủ sách Pháp luật…

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vị trí thư viện: Rất thuận lợi cho việc mượn sách, đọc sách cho tất cả giáo viên và

việc đọc truyện của học sinh, đảm bảo đủ ánh sáng, có chỗ ngồi cho cán bộ thư viện.

Thư viện có đầy đủ hệ thống giá để sách, phù hợp với từng loại hình khổ cỡ của tài

liệu; 02 giá, 02 tủ trưng bày giới thiệu sách, báo mới; 01 Tủ mục lục tra cứu tài liệu; 02 máy

vi tính, được bố trí hợp lý theo nghiệp vụ quản lý thư viện

- Tổng diện tích thư viện : 137 m2.

- Số chỗ ngồi cho giáo viên 20 chỗ và 40 chỗ ngồi cho học sinh.

- Có máy vi tính, có nối mạng Internet.

- Thư viện được trang bị các thiết bị media gồm: 1 ti vi LCD 42”, 1 đầu đĩa DVD,

loa, ampli, 2 máy điều hoà để phục vụ cho giáo viên và học sinh.

Các trang thiết bị chuyên dùng: có đủ, được bố trí hợp lí, bao gồm:

+ Tủ giới thiệu sách 1 cái

+ Bảng giới thiệu 1 cái

+ Tủ đựng sách 10 cái

+ Kệ đựng báo, tạp chí 1 cái.

2.2.3. Tiêu chuẩn 3: Thực hiện các chuẩn nghiệp

vụ Thực hiện đầy đủ các loại sổ theo quy định: gồm

có: Sổ đăng kí tổng quát.

Sổ đăng kí cá biệt: Tham khảo, Nghiệp vụ, Thiếu nhi.

Sổ đăng kí Sách giáo khoa.

Sổ đăng kí báo, tạp chí.

Sổ kế hoạch.

Sổ theo dõi kinh phí thư viện.

Sổ cho giáo viên mượn sách.

Sổ cho học sinh mượn sách.

Sổ mục lục phân loại.

Sổ lưu hình ảnh hoạt động thư viện.

Hồ sơ lưu hoạt động thư viện.

Hồ sơ lưu hoá đơn sách.

Hồ sơ lưu biên bản kiểm kê và thanh lý.Hồ sơ lưu công văn đi đến.

Sổ ghi chính xác, đầy đủ, rõ ràng, sạch đẹp.

100% các sách, ấn phẩm được đăng kí, mơ tả, phân loại.

Các loại sách được phân loại rõ ràng, kho sách được bố trí, sắp xếphợp lí, đúngnghiệp vụ, trình bày đẹp.

Có thực hiện 2 muc lục phân loại : sách tham khảo và sách nghiệp vụ.

Có nội quy, lịch mở cửa thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên, học sinh sử dụng tài

liệu và sách ở thư viện.

Có thực hiện biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ bạn đọc, trình bày đẹp, hợp lí.

Có thực hiện thư mục phục vụ cho giảng dạy và học tập.

2.2.4. Tiêu chuẩn 4: Tổ chức hoạt động

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí Tỉnh cấp để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng

dạy học, sử dụng nguồn kinh phí vận động từ phụ huynh để trang bị đầy đủ sách giáo

khoa, sách nghiệp vụ và sách tham khảo theo danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện

do Bộ GD& ĐT hướng dẫn hàng năm.

Kinh phí đã chi cho hoạt động thư viện năm học 2010- 2011 là: 34.565.200 đồng,

trong đó:

+ Từ nguồn ngân sách :26.091.200 đồng

+ Từ nguồn kinh phí khác: 8.474.000 đồng

-Tổ chức cho học sinh đọc, mượn sách vào các ngày học trong tuần (Theolịch bạn đọc).

-Tổ chức giới thiệu sách mới mỗi tháng 1 lần ở bảng giới thiệu sách mới.-Có sưu tầm tư liệu phục vụ dạy và học như sưu tầm giáo án điện tử cáctỉnh, huyện khác, xây dựng 1 chuyên đề về Toán phục vụ dạy và học.

Hướng dẫn GV và HS đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức. Thực hiện

nghiêm túc kế hoạch và qui trình hoạt động thư viện, các qui định về nghiệp vụ thư viện,

cho mượn, cho thuê sách. Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản của thư viện.

Bố trí, sắp xếp kho sách khoa học, hợp lý, đơn giản hóa các thủ tục làm thẻ, cho

mượn ... để tổ chức phục vụ bạn đọc nhanh, thuận tiện. Cán bộ thư viện tích cực bồidưỡng nghiệp vụ và nâng cao kiến thức, chủ động lập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với

các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường thực hiện kế hoạch.

-Thư viện thu hút được 100% giáo viên và 90% học sinh tham gia.ảnh: thư viện thân thiện

Thư viện các nhà trường: Có lịch mở cửa và phương thức quản lý, phục vụ phù hợp

nhằm nâng cao chất lượng việc đọc sách của giáo viên và học sinh. Đối với học sinh học 2

buổi/ngày, thư viện bố trí lịch đọc và làm việc với sách tại thư viện theo thời khóa biểu tối

thiểu 1 tiết/tuần/01học sinh. Thư viện có khuyến khích HS thực hiện tiết kiệm, sử dụng

sách GK cũ và tham gia đóng góp sách xây dựng thư viện.

Cán bộ thư viện được bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao kiến thức, chủ động lập kế

hoạch và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường

thực hiện kế hoạch.

Xây dựng và tổ chức tốt hoạt động thư viện trường học chính là tạo điều kiện nâng

cao chất lượng giáo dục- đào tạo trong giai đoạn hiện nay;2.2.5.Tiêu chuẩn 5: Quản lí thư việnHiệu trưởng là người trực tiếp quản lý, có kiểm tra theo kế hoạch.

Có 1 cán bộ thư viện làm cơng tác thư viện có bằng Cao đẳng Thư viện. Hiện đang

theo học Đại học.Mạng lưới cộng tác viên thư viện được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng,

với đầy đủ thành phần và học sinh các lớp làm cộng tác viên cho thư viện.

Có xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện gồm kế hoạch năm, tháng, phù hợp với

điều kiện của trường.

Kiểm kê thư viện hàng năm và thanh lý các sách báo theo quy định. Nhằm đưa công

tác thư viện trường học vào nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

năm học.ảnh: Hoạt động thư viện

2.3Nhận xétVề Công tác tổ chức và hoạt động của thư viện nhà trường:

Ban Giám hiệu nhà trường thực sự quan tâm tới công tác thư viện; Phân công một

lãnh đạo trực tiếp phụ trách cơng tác thư viện và bố trí cán bộ làm công tác thư viện ổn

định, được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ thư viện.

Chỉ đạo xây dựng thư viện đạt Chuẩn trở lên, tích cực phát huy hiệu quả của thư

viện. Xây dựng kế hoạch công tác thư viện phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế, thể

hiện rõ nội dung hoạt động.Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác TV;

quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng hiệu quả thư viện đồng thời với việc đảm bảo an toàn

vốn tài liệu và các tài sản của thư viện; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách vàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tủ sách Pháp luật…

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×