Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương thức khảo sát

Phương thức khảo sát

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổ chức quản lý theo đúng nghiệp vụ thư viện, có sổ sách quản lý chặt chẽ, bảo

quản giữ gìn sách báo tránh hư hỏng, mất mát, thường xuyên thanh lọc sách báo cũ, rách nát,

lạc hậu, kịp thời bổ sung các loại sách, tài liệu mới, sử dụng và quản lý chặt chẽ kinhKhảo sát công tác tổ chức và hoạt động tại thư viện trường THCS Trần Cao Vânphí thư viện thu được theo đúng mục đích, có kế hoạch phát triển mạng lưới thông tin –

thư viện điện tử, từng bước đưa các trang thiết bịhiện đại phục vụ công tác quản lý thưviện để phục vụ bạn đọc.

2.2. Thực trạng về công tác tổ chức và hoạt động tại thư viện Trường

THCS Trần Cao Vân

2.2.1. Tiêu chuẩn 1: Vốn tài liệu

Vốn tài liệu của thư viện nhà trường cung ứng cho giáo viên và học sinh đầy đủ các

loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, các loại từ điển, tác phẩm kinh điển để

tra cứu và các sách báo cần thiết khác.

Sách giáo khoa: Đảm bảo đủ 01

bộ sách giáo khoa/sách nghiệp vụ/ 01

người dạy.

Có tủsách giáo khoa dùng chungđảm bảo cho 100% học sinh thuộc diện

chính sách xã hội mượn; 05 bản sách tham

khảo trên/01 môn học.

Kho sách được chia thành các bộ phận.

Năm học 2010 – 2011, trường tiểu học Bình Thuận có đầy đủ SGK cho từng em

học sinh, đảm bảo 100% học sinh có sách.

Đảm bảo tỉ lệ 100% sách cấp cho giáo viên phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

Tổng số bản sách giáo khoa hiện có 4808 bản, thực hiện lưu kho tối thiểu 3 bản

theo quy định

Sách nghiệp vụ của giáo viên bao gồm: các văn bản pháp quy, Nghị quyết của

Đảng và Nhà nước, và các tài liệu

hướng dẫn của ngành phù hợp với nhà

trường, ngành học và nghiệp vụ quản lý

giáo dục phổ thông; sách bồi dưỡng về

nghiệp vụ sư phạm; Các sách nâng

cao trình độchun mơn, nghiệp vụngoại ngữ …

4Tổng số sách nghiệp vụ hiện có 2453 bản, thực hiện lưu kho tối thiểu 3 bản.

100% giáo viên đứng lớp có đủ sách nghiệp vụ, các sách nâng cao chuyên môn, ngoại

ngữ, tin học, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên từng chu kỳ .

Tủ sách Pháp luật…

Sách, tài liệu tham khảo hàng năm theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo: Các

sách công cụ, tra cứu, các loại từ điển, tác phẩm kinh điển… ; sách tài liệu tham khảo

của các môn học; sách mở rộng kiến

thức, nâng cao trình độ, bản đồ, tranh

ảnh…sách phục vụ cho nhu cầu về mở

rộng, nâng cap kiến thức chung, cuộc thi

tìm hiểu theo các chủ đề, chuyên đề, thi

học sinh giỏi…

Tổng số sách tham khảo là 6921 bản,

trong đó mua mới 911 bản, đạt 13,2

% trên tổng số bản sách tham khảo của

thư viện.

Tỉ lệ sách tham khảo cho học sinh

là 6921 bản/1994 học sinh đạt tỉ lệ 3,4 bản/HS.

Việc bổ sung sách: Theo kế hoạch đầu năm của nhà trường.

Các loại báo, tạp chí, tập san của ngành phù hợp với cấp học, ngành học và các tạp

chí, báo chung của Đảng, Nhà nước, địa

phương, có đủ báo, tạp chí phù hợp với

nhu cầu đào tạo của nhà trường như:

Báo tiền phong, Tài hoa Trẻ, Nhân dân,

Thừa Thiên Huế, Văn học và tuổi trẻ…

2.2.2. Tiêu chuẩn 2: Cơ sở vật

chất trang thiêt bị

Phòng thư viện5Vị trí thư viện: Rất thuận lợi cho việc mượn sách, đọc sách cho tất cả giáo viên và

việc đọc truyện của học sinh, đảm bảo đủ ánh sáng, có chỗ ngồi cho cán bộ thư viện.

Thư viện có đầy đủ hệ thống giá để sách, phù hợp với từng loại hình khổ cỡ của tài

liệu; 02 giá, 02 tủ trưng bày giới thiệu sách, báo mới; 01 Tủ mục lục tra cứu tài liệu; 02 máy

vi tính, được bố trí hợp lý theo nghiệp vụ quản lý thư viện

- Tổng diện tích thư viện : 137 m2.

- Số chỗ ngồi cho giáo viên 20 chỗ và 40 chỗ ngồi cho học sinh.

- Có máy vi tính, có nối mạng Internet.

- Thư viện được trang bị các thiết bị media gồm: 1 ti vi LCD 42”, 1 đầu đĩa DVD,

loa, ampli, 2 máy điều hoà để phục vụ cho giáo viên và học sinh.

Các trang thiết bị chun dùng: có đủ, được bố trí hợp lí, bao gồm:

+ Tủ giới thiệu sách 1 cái

+ Bảng giới thiệu 1 cái

+ Tủ đựng sách 10 cái

+ Kệ đựng báo, tạp chí 1 cái.

2.2.3. Tiêu chuẩn 3: Thực hiện các chuẩn nghiệp

vụ Thực hiện đầy đủ các loại sổ theo quy định: gồm

có: Sổ đăng kí tổng qt.

Sổ đăng kí cá biệt: Tham khảo, Nghiệp vụ, Thiếu nhi.

Sổ đăng kí Sách giáo khoa.

Sổ đăng kí báo, tạp chí.

Sổ kế hoạch.

Sổ theo dõi kinh phí thư viện.

Sổ cho giáo viên mượn sách.

Sổ cho học sinh mượn sách.

Sổ mục lục phân loại.

Sổ lưu hình ảnh hoạt động thư viện.

Hồ sơ lưu hoạt động thư viện.

Hồ sơ lưu hoá đơn sách.

Hồ sơ lưu biên bản kiểm kê và thanh lý.Hồ sơ lưu công văn đi đến.

Sổ ghi chính xác, đầy đủ, rõ ràng, sạch đẹp.

100% các sách, ấn phẩm được đăng kí, mơ tả, phân loại.

Các loại sách được phân loại rõ ràng, kho sách được bố trí, sắp xếphợp lí, đúngnghiệp vụ, trình bày đẹp.

Có thực hiện 2 muc lục phân loại : sách tham khảo và sách nghiệp vụ.

Có nội quy, lịch mở cửa thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên, học sinh sử dụng tài

liệu và sách ở thư viện.

Có thực hiện biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ bạn đọc, trình bày đẹp, hợp lí.

Có thực hiện thư mục phục vụ cho giảng dạy và học tập.

2.2.4. Tiêu chuẩn 4: Tổ chức hoạt động

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí Tỉnh cấp để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng

dạy học, sử dụng nguồn kinh phí vận động từ phụ huynh để trang bị đầy đủ sách giáo

khoa, sách nghiệp vụ và sách tham khảo theo danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện

do Bộ GD& ĐT hướng dẫn hàng năm.

Kinh phí đã chi cho hoạt động thư viện năm học 2010- 2011 là: 34.565.200 đồng,

trong đó:

+ Từ nguồn ngân sách :26.091.200 đồng

+ Từ nguồn kinh phí khác: 8.474.000 đồng

-Tổ chức cho học sinh đọc, mượn sách vào các ngày học trong tuần (Theolịch bạn đọc).

-Tổ chức giới thiệu sách mới mỗi tháng 1 lần ở bảng giới thiệu sách mới.-Có sưu tầm tư liệu phục vụ dạy và học như sưu tầm giáo án điện tử cáctỉnh, huyện khác, xây dựng 1 chuyên đề về Toán phục vụ dạy và học.

Hướng dẫn GV và HS đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức. Thực hiện

nghiêm túc kế hoạch và qui trình hoạt động thư viện, các qui định về nghiệp vụ thư viện,

cho mượn, cho thuê sách. Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản của thư viện.

Bố trí, sắp xếp kho sách khoa học, hợp lý, đơn giản hóa các thủ tục làm thẻ, cho

mượn ... để tổ chức phục vụ bạn đọc nhanh, thuận tiện. Cán bộ thư viện tích cực bồidưỡng nghiệp vụ và nâng cao kiến thức, chủ động lập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với

các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường thực hiện kế hoạch.

-Thư viện thu hút được 100% giáo viên và 90% học sinh tham gia.ảnh: thư viện thân thiện

Thư viện các nhà trường: Có lịch mở cửa và phương thức quản lý, phục vụ phù hợp

nhằm nâng cao chất lượng việc đọc sách của giáo viên và học sinh. Đối với học sinh học 2

buổi/ngày, thư viện bố trí lịch đọc và làm việc với sách tại thư viện theo thời khóa biểu tối

thiểu 1 tiết/tuần/01học sinh. Thư viện có khuyến khích HS thực hiện tiết kiệm, sử dụng

sách GK cũ và tham gia đóng góp sách xây dựng thư viện.

Cán bộ thư viện được bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao kiến thức, chủ động lập kế

hoạch và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường

thực hiện kế hoạch.

Xây dựng và tổ chức tốt hoạt động thư viện trường học chính là tạo điều kiện nâng

cao chất lượng giáo dục- đào tạo trong giai đoạn hiện nay;2.2.5.Tiêu chuẩn 5: Quản lí thư việnHiệu trưởng là người trực tiếp quản lý, có kiểm tra theo kế hoạch.

Có 1 cán bộ thư viện làm cơng tác thư viện có bằng Cao đẳng Thư viện. Hiện đang

theo học Đại học.Mạng lưới cộng tác viên thư viện được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng,

với đầy đủ thành phần và học sinh các lớp làm cộng tác viên cho thư viện.

Có xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện gồm kế hoạch năm, tháng, phù hợp với

điều kiện của trường.

Kiểm kê thư viện hàng năm và thanh lý các sách báo theo quy định. Nhằm đưa công

tác thư viện trường học vào nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

năm học.ảnh: Hoạt động thư viện

2.3Nhận xétVề Công tác tổ chức và hoạt động của thư viện nhà trường:

Ban Giám hiệu nhà trường thực sự quan tâm tới công tác thư viện; Phân công một

lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác thư viện và bố trí cán bộ làm cơng tác thư viện ổn

định, được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ thư viện.

Chỉ đạo xây dựng thư viện đạt Chuẩn trở lên, tích cực phát huy hiệu quả của thư

viện. Xây dựng kế hoạch công tác thư viện phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế, thể

hiện rõ nội dung hoạt động.Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác TV;

quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng hiệu quả thư viện đồng thời với việc đảm bảo an toàn

vốn tài liệu và các tài sản của thư viện; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách vàcác nguồn ngoài ngân sách cho thư viện; quan tâm và tạo điều kiện nâng cao đời sống để

cán bộ thư viện yên tâm công tác.

Thư viện nhà trường đã áp dụng đúng 5 tiêu chuẩn giúp thư viện đạt chuẩn. Đây là

mơ hình thư viện điển hình về Cơng tác tổ chức và hoạt động nghiệp vụ, góp phần giáo dục

đào tạo nhân tài cho đất nước.

2.4. Phương hướng khắc phục và phát triển của thư viện nhà trường trong

tương lai

Thư viện nhà trường đã thực hiện đúng theo quy trình nghiệp vụ thư viện trường

học, trong tương lai thư viện nhà trường chủ yếu đầu tư để phát triển vốn tài liệu và bổ

sung các trang thiết bị hiện đại, ứng dụng CNTT nâng cao năng xuất và hiệu quả trong công

tác.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường về vị trí, vai trò

và tác dụng của thư viện trường học trong giảng dạy, học tập.

Quản lý và tổ chức hoạt động thư viện khoa học, hiệu quả, cung ứng kịp thời các loại

hình tài liệu của thư viện cho giáo viên và học sinh; chủ động đón đầu, tiếp thu sự phát triển

của CNTT, đưa trang thiết bị hiện đại, phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý thư viện

và phục vụ bạn đọc. Thu hút giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động thư viện bằng các

hình thức sinh động, phong phú, phù hợp.PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

Cùng với việc mua sắm, thư viện nhà trường đã nhanh chóng tổ chức hoạt động khai

thác và đưa vào sử dụng có hiệu quả thiết thực; tạo điều kiện cho tất cả đối tượng học sinh

nghèo có đủ sách học; học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và giáo viên bồi dưỡng có đầy đủ

tài liệu nghiên cứu, học tập. Mọi hoạt động của thư viện đến nay đi vào nề nếp, phòng đọc

giáo viên trở thành nơi sinh hoạt của các tổ chuyên môn và ở đây đã tạo nên các buổi sinh

hoạt chun mơn đa dạng, phong phú, là đòn bẩy cho việc nâng cao nghiệpvụ. Việc trao đổi kinh nghiệm và tra cứu tài liệu còn được thơng qua thư viện điện tử, góp

phần tạo nên nét đẹp của văn hố nhà trường ngày càng thêm phong phú

Một điều khơng thể phủ nhận, thư viện nhà trường đã mang đến cho mỗi học sinh sự

say mê, ham học hỏi, thích khám phá, sự hứng thú, tự tin chiếm lĩnh tri thức để khẳng định

mình và góp phần tạo nền tảng vững chắc cho các cấp học tiếp theo. Thông qua hoạt động

của thư viện, nhà trường đã từng bước giáo dục học sinh trở thành con người phát triển

toàn diện, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước để có thể tiếp tục kế thừa

sự nghiệp của cha ông để lại.3.2. Kiến nghị

Qua khảo sát thực tế thư viện nhà trường về cơ bản đã đạt yêu cầu; cần đầu tư

sách tham khảo đã chú trọng nhiều về các mơn học; Ngồi ra còn có sách mở rộng kiến

thức, nâng cao trình độ mỗi mơn học (phù hợp với chương trình tiểu học), tài liệu về các

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, phục vụ các hội thi… Với tiêu chuẩn thứ hai (về CSVC)

trên cơ sở điều kiện hiện có, nhà trường đã mua sắm thêm trang thiết bị chuyên dùng để

đảm bảo có 30 chỗ ngồi trở lên cho học sinh; 20 chỗ ngồi cho giáo viên, nối mạng Internet

cho máy vi tính phòng thư viện và các phòng đọc, máy chiếu đa năng, mua mới tủ mục lục...

Những yêu cầu còn thiếu cần bổ sung nói trên cũng chính là lý do làm hạn chế phần

nào việc đáp ứng các nhu cầu dạy- học thời kỳ đất nước hội nhập và làm ảnh hưởng không

nhỏ đến mọi hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục; đặc biệt là chất lượng mũi nhọn học

sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp.Tài liệu tham khảo

1. Lê Văn Viết.- Cẩm nang nghề thư viện. Văn hóa.- H.: Văn hóa thơng tin,2000.

2. Nguyễn Thị Trang Nhung. Cơng tác tổ chức và hoạt động trong các thư việntrường học: Bài giảng

3. Nguyễn Trung Kiên. Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2010-2011: chương trình cơng tác.

4. Nguồn: http://www.thuvien.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương thức khảo sát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×