Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm và phân loại

Khái niệm và phân loại

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Khái niệm

• Đại lượng đầu vào (hay kích thích) (m): Tác

đơng cua đại lượng cần đo (có tnh chất điện

hoăc khơng)

• Đại lượng đầu ra (hay đáp ứng )(s): Tín hiêu ra

cua CB (thường mang tnh chất điện).

• Đáp ứng (s) là hàm đơn trị cua đại lượng cần đo

(m):s F(m)Thông qua đo (s) → xác định giá trị (m).1.2. Phân loại cảm biến2. Các đặc trưng cơ bản của cảm biến

2.1. Đường cong chuẩn

2.2. Đô nhạy

2.3. Đô tuyên tnh

2.4. Đơ chính xác

2.5. Đơ nhanh và thời gian hơi đáp

2.6. Giới hạn sử dụng2.1. Đường cong chuẩn

a) Khái niệm đường cong chuẩn: đường cong

biểu diễn sự phụ thuộc cua đáp ứng (s) ở đầu

ra cua cảm biên vào giá trị cua đại lượng đo

(m) ở đầu vào.

• Biểu diễn:

+ Bằng biểu thức đại số.

+ Bằng đô thị.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm và phân loại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×