Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cặp nhiệt điện (Thermocouple)

Cặp nhiệt điện (Thermocouple)

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Cặp nhiệt điện

Một số hình ảnhTuesday, July 3, 201862. Cặp nhiệt điện (Thermocouple)

Các loại cặp nhiệt điện

TypeCompositionRangeGood forKChromel (Ni-Cr alloy) /

Alumel (Ni-Al alloy)−200 °C to 1200 °COxidizing or

neutral applicationsEChromel / Constantan

(Cu-Ni alloy)−200 °C to 900 °COxidizing or inert

applicationsJIron / Constantan−40 °C to 750 °CVacuum, reducing,

or inert appsNNicrosil (Ni-Cr-Si alloy) /

Nisil (Ni-Si alloy)−270 °C to 1300 °COxidizing or

neutral applicationsTCopper / Constantan−200 °C to 350 °COxidizing, reducing

or inert appsRPlatinum /Platinum with

13% Rhodium0 °C to 1600 °CSPlatinum /Platinum with

10% RhodiumBPlatinum-Rhodium /

Pt-RhTuesday, July 3, 2018Not recommended

forCostSensitivityLow41 µV/°CLow68 µV/°CLow52 µV/°CLow39 µV/°CWet or humid

environmentsLow43 µV/°CHigh temperaturesShock or vibrating

equipmentHigh10µV/°C0 °C to 1600 °CHigh temperaturesShock or vibrating

equipmentHigh10µV/°C50 °C to 1800 °CHigh temperaturesShock or vibrating

equipmentHigh10µV/°CUse under 540ºCOxidizing or humid

environments72. Cặp nhiệt điện (Thermocouple)

Cơng thức tính

Điện áp được tạo ra bởi cặp nhiệt điện được cho bởi

công thứcV = S * ΔT

Trong đó:

• V: Điện áp đo được (V)

• S: Hệ số Seebeck (V/0C)

• ΔT: Chênh lệch nhiệt độ giữa 2 mối nối

Do đó, nhiệt độ cần đo được tính theo cơng thứcT= Ttham chiếu + V/S (°C)

Tuesday, July 3, 201882. Cặp nhiệt điện (Thermocouple)

Đặc tínhTuesday, July 3, 201892. Cặp nhiệt điện (Thermocouple)

Đặc tínhTuesday, July 3, 2018102. Cặp nhiệt điện (Thermocouple)

Các kiểu đầu dò của cặp nhiệt điện:

-Đơn giản nhất

- Nhỏ gọn, đáp

ứng nhanh

-Dùng đo nhiệt độ

chất khí-Đầu đo được đặt trong ống

kim loại (inox hoặc hợp kim)-Đầu đo được làm bằng

vật liệu dẻo, dễ uốn- Đo được nhiệt độ cao, nhiều

môi trường vật chất-Dùng đo nhiệt độ bề

mặt vật liệuTuesday, July 3, 2018112. Cặp nhiệt điện (Thermocouple)

Thuận lợi

Cấu tạo đơn giản, chịu được va đập

Khoảng đo nhiệt độ rộng

Rẻ tiền

Đáp ứng nhanh

Đa dạngKhó khăn

Phi tuyến

Ít ổn định

Điện áp thấp

Cần điểm tham chiếu

Tuesday, July 3, 2018122. Cặp nhiệt điện (Thermocouple)

Ứng dụng

Dùng đo nhiệt độ trong các lò luyện gang, thép

Đo nhiệt độ khí thảiTuesday, July 3, 2018133. Nhiệt điện trở (Resistance Temperature Detectors)

Cấu tạo:

Dây kim loại làm từ Đồng, Nikel, Platinum,…được

quấn tùy theo hình dáng của đầu đo.

Có 2 loại cơ bản: loại dây quấn và loại màn mỏngThông dụng nhất của RTD là loại Pt 100

Thường có loại 2 dây, 3 dây và 4 dây

Tuesday, July 3, 2018143. Nhiệt điện trở (RTD)

Nguyên lý:

Khi nhiệt độ tăng, điện trở hai đầu dây kim loại tăngĐồ thị quan hệ giữa điện trở và nhiệt độTuesday, July 3, 201815Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cặp nhiệt điện (Thermocouple)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×