Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
05 lực lượng thuộc về môi trường vi mô

05 lực lượng thuộc về môi trường vi mô

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.4.2. MÔI TRƯỜNG VI MÔ

CÁC LỰC LƯNG CẠNH TRANH

Theo Michael Porter, khả năng sinh lời của

một doanh nghiệp trên một thò trường hay

một khúc thò trường phụ thuộc vào sự

tương tác của 05 lực lượng

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

cấpCác đối thủ cạnh tranh hiện tại

Các đối thủ cạnh tranh tiềm năng

Các sản phẩm thay thế

Quyền lực thương lượng của người mua

Quyền lực thương lượng của nhà cungHình 1.2 Mô hình 05 lực lượng cạnh tranh

của Michael Poter

Mối đe dọa của

các đối thủ nhập

ngành tiềm tàngQuyền lực

Quyền lực

Sự cạnh tranh

thương lượng của

thương lượng giữa các đối thủ

các nhà cung cấp

hiện tại trong ngành

của người muaMối đe doạ

của các sản

phẩm thay thế1.5. CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

MARKETING,

NGHIÊN CỨU MARKETING VÀ DỰ BÁO

NHU CẦU1.5.1.

TINCÁC HỆ THỐNG THÔNG

MARKETING1.5.2.QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

MARKETLNG1.5.3.DỰ BÁO NHU CẦUCÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

MARKETING1.

Hệ thống ghi chép nội

bộ

2.

Hệ thống thông tin

thường ngày về bên ngoài

3.

Hệ thống nghiên cứu

marketing

4.

Hệ thống trợ giúp ra

quyết

đònh marketingCÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

MARKETINGCác hệ thống thông tin

marketing là những hệ thống

liên hệ qua lại giữa người,

thiết bò và các phương pháp,

hoạt động thường xuyên để

thu thập, phân loại, phân tích,

đánh giá và phổ biến những

thông tin cần thiết một cách

chính xác, đúng lúc cho những

người ra quyết đònh marketing.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

05 lực lượng thuộc về môi trường vi mô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×