Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ NHU CẦU

CỦA

THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC

a . Nhu cầu thứ cấpb. Nhu cầu ít co giãn

c. Nhu cầu biến động mạnh

d. Khách hàng tổ chức có

thông tin tốtHÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG TỔ

CHỨC4. CÁC HOÀN CẢNH MUAMua lặp lại không thay

đổi

Mua cho nhiệm vụ mới

Mua lặp lại có thay

đổiChương 4PHÂN KHÚC, LỰA CHỌN THỊ

TRƯỜNG

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ4.1. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

4.2. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC

TIÊU

4.3. ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM4.1. PHÂN KHÚC THỊ

TRƯỜNG

4.1.1. Tính cần thiết của việc

phân khúc

thò trường

4.1.2. Quá trình phân khúc thò

trường

4.1.3. Những cơ sở phân khúc thò

trường

người tiêu dùng

4.1.4. Những cơ sở phân khúc thò

trường tổ

chức

4.1.5. Những lưu ý khi phân khúc

thò

trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×