Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: TẤN CÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG VÀ MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN SỰ THAY ĐỔI

CHƯƠNG 2: TẤN CÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG VÀ MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN SỰ THAY ĐỔI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo VNCERT trong số 1.500 trường hợp tấn cơng, có

962 tấn công giao diện (deface), 324 trường hợp dùng mã độc

tấn công (malware) và 218 tấn công lừa đảo (phishing).

Cũng theo thống kê của VNCERT, các sự cố mạng tại

Việt Nam tăng mạnh từ năm 2017 với tổng cộng 134.375 sự

cố tấn công mạng trong năm 2017, bao gồm cả 3 loại hình

phổ biến nhất hiện nay là Deface, Malware và Phishing.Hình 6. Giao diện Website Sở KH&CN BR- VT bị tấn công

(Ảnh: ictnews.vn)

2.4. Làm thế nào để phát hiện bị Deface?

Nếu một cuộc tấn công thông thường, tấn công Deface

thay đổi hoàn nội dung trang web, người sử dụng sẽ phát hiện

khi thấy sự thay đổi của website.

Nhưng nếu hacker chỉ thay đổi một phần rất nhỏ, hoặc

không thay đổi giao diện, chỉ thay đổi các đường dẫn, thậm

chí tải các mã độc lên trang web thì người sử dụng khó thể

12phát hiện. Đây cũng là một vấn đề mà khá nhiều trang web

đang gặp phải và chưa có giải pháp nào thực sự tối ưu.

Hiểu được thực trạng đó, Luận văn đã đề xuất xây dựng

hệ thống giám sát website nhằm phát hiện kịp thời các cuộc

tấn công (như đã nêu) bằng hệ thống đa kiểm tra dựa trên

nhiều thuật toán nhằm phát hiện thay đổi để đảm bảo tính

tồn vẹn của trang web đồng thời tạo ra thơng điệp cảnh báo

có ý nghĩa và phục hồi lại các trang web đã bị tấn công.

2.5. Các bước xử lý khi phát hiện bị Deface

Bước 1. Cách ly website

Bước 2. Khôi phục lại hoạt động của website.

Bước 3. Làm sạch website

Bước 4: Điều tra nguyên nhân website bị hack

2.6. Một số lời khuyên để website an toàn hơn

Thường xuyên kiểm tra dữ liệu website.

Có kế hoạch backup dữ liệu cụ thể, định kì.

Ln đặt mật khẩu phức tạp để đăng nhập và đổi mật

khẩu định kỳ.

Không nên cài đặt các theme, module, plugin, extension,

… bản null, không thật sự cần thiết và không rõ nguồn gốc.

Thường xuyên update mã nguồn lên phiên bản mới nhất

để hạn chế các lỗi bảo mật trong các phiên bản trước.

Sử dụng phần mềm phát hiện và cảnh báo khi bị tấn

công.132.7. Một số thuật toán phát hiện sự thay đổi

2.7.1. Hàm băm

2.7.1.1. Giới thiệu hàm băm

Hàm băm (hash function) là giải thuật với đầu vào là

những khối dữ liệu và kết quả đầu ra là các giá trị băm tương

ứng với mỗi giá trị đầu vào. Ở đây giá trị băm có thể được coi

như một khóa để phân biệt các dữ liệu với nhau, tuy vẫn còn

hiện tượng trùng khóa hay còn gọi là đụng độ nhưng điều này

vẫn được chấp nhận và mọi người vẫn đang tìm cách để cải

thiện giải thuật nhằm giảm thiểu sự đụng độ đó. Để giảm chi

phí tính tốn khi tìm một khối dữ liệu trong một tập hợp,

người ta sử dụng bảng băm.

2.7.1.3. Cấu trúc hàm băm

Các hàm băm hầu hết đều có chung cấu trúc giải thuật

như sau:

+ Cho dữ liệu đầu vào M có độ dài bất kỳ. Có thể thêm

vào M một số bit để nhận được dữ liệu có độ dài là bội của

hằng số cho trước. Chia nhỏ thông điệp thành từng khối có

kích thước bằng nhau: M1, M2, …Ms

+ Gọi H là trạng thái có kích thước n bit,

+ Gọi f là hàm dùng để trộn khối dữ liệu với trạng thái

hiện hành

 - Khởi tạo, gán H0 bằng một vector khởi tạo nào đó

 - Hi = f(Hi-1 ,Mi) với i = 1, 2, 3, …,s

+ Hs chính là thơng điệp rút gọn của thơng điệp M ban

đầu

14Hình 7. Sơ đồ Merkel-Damgard

2.7.2. Thuật toán đối sánh chuỗi

2.7.2.1. Khái niệm đối sánh chuỗi

Đối sánh chuỗi là việc so sánh một hoặc vài chuỗi

(thường được gọi là mẫu hoặc pattern) với tồn bộ văn bản

để tìm ra nơi và số lần xuất hiện của chuỗi đó trong văn

bản.

2.7.2.2. Phân loại thuật toán đối sánh chuỗi

- Theo thứ tự đối sánh:

+ Từ trái sang phải

+ Từ phải sang trái

+ Đối sánh tại vị trí cụ thể

+ Khơng theo thứ tự nhất định

- Theo số lượng pattern:

+ Đối sánh chuỗi đơn pattern

+ Đối sánh đa chuỗi pattern

- Theo độ sai khác đối sánh:

+ Đối sánh chuỗi chính xác

+ Đối sánh chuỗi gần đúng

15- Theo sự thay đổi của pattern và văn bản

+ Pattern thay đổi, văn bản cố định

+ Pattern cố định, văn bản thay đổi

+ Pattern thay đổi, văn bản thay đổi

2.7.3. Dấu vân tay tài liệu (Document Fingerprint)

Trong khoa học máy tính, dấu vân tay nhận dạng duy

nhất dữ liệu gốc cho tất cả các mục đích thực tiễn giống như

là việc nhận dạng duy nhất dấu vân tay người trong thực tế.

Dấu vân của tài liệu là tập hợp các mã được sinh ra tù các

khóa nội dung của tài liệu đó. Mỗi mã đó được gọi là một

giá trị băm.

2.7.4. Thuật toán Rabin Fingerprint

Thuật toán Rabin Fingerprint là một trong nhiều thuật

tốn Fingerprint thực hiện khóa cơng khai sử dụng các đa

thức trên một trường giới hạn.

Thuật toán Rabin Fingerprint điển hình tạo ra một giá trị băm

từ chuỗi con trong các trang web (web pages), bởi vì đây là một

thuật toán nhanh và dễ để thực thi, và nó cũng đi kèm với một

phân tích chính xác toán học của xác suất đụng độ (hai tập tin có

dấu vân tay giống nhau).16Hình 8. Mơ tả thuật tốn Rabin Fingerprint

2.7.5. Thuật toán Rabin Fingerprint cải tiến

Thuật toán cải tiến được đề xuất trong hệ thống như sau:

Đầu vào: Tài liệu (trang web công khai)

Đầu ra: Dấu vân tay tài liệu (các giá trị băm của tài liệu

đó)

Bước 1: Bắt đầu.

Bước 2: Xử lý văn bản, xoá hết tất cả khoảng trắng và

các kí tự đặc biệt (như: <, >, %, !, …) từ mã

HTML (mã trang web) để thu được một khối

văn bản thuần túy (pure text block).

Bước 3: Từ văn ban M, chia ra thành K khối với kích

thước n mỗi khối (n nguyên dương)

Bước 4: Tính mã băm cho các chuỗi con:

Bước 5: Lưu lại các giá trị băm.

Bước 6: Kết thúc.

17Hình 9. Minh hoạ cải tiến giải thuật

2.7.6. Thuật tốn tìm sự khác nhau của hai văn bản

"An O(ND) Difference Algorithm"

Thuật toán này được xuất bản lần đầu tiên cách đây 30

năm dưới tựa đề "An O(ND) Difference Algorithm and its

Variations" của Eugene Myers, trong cuốn Algorithmica Vol.

1 số 2, 1986, trang 251. Trong bài này, tác giả có đề cập đến

định nghĩa của thuật toán theo cách đệ quy, và sử dụng một số

mã của ngơn ngữ lập trình hiện có.

2.7.7. Thuật tốn tìm sự khác nhau của hai hình ảnh

Việc tìm sự khác nhau của hai hình ảnh cơ bản là sự so

sánh trực tiếp các điểm ảnh của hai ảnh.18CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT

VÀ CẢNH BÁO SỰ THAY ĐỔI NỘI DUNG TRANG

WEB

Trong chương 2 luận văn nêu khái niệm tấn công thay

đổi nội dung, nguyên nhân và cách khắc phục cùng với một

số thuật toán phát hiện sự thay đổi đó.

Từ những thuật tốn đó, tơi đã nghiên cứu xây dựng hệ

thông giám sát và cảnh báo sự thay đổi nội dung trang web

được giới thiệu ở Chương 3.

3.1. Giới thiệu

Luận văn đã đề xuất xây dựng hệ thống giám sát website

nhằm phát hiện kịp thời các cuộc tấn công (như đã nêu) bằng

hệ thống đa kiểm tra dựa trên nhiều thuật toán nhằm phát hiện

thay đổi để đảm bảo tính tồn vẹn của trang web đồng thời

tạo ra thơng điệp cảnh báo có ý nghĩa và phục hồi lại các

trang web đã bị tấn công.

3.2. Xác định mô hình phát triển

Mơ hình phát triển phần mềm là một thể hiện trừu tượng

của quy trình phần mềm. Nó biểu diễn các đặc tả về quy trình

từ những khía cạnh cụ thể; do đó, nó chỉ cung cấp một phần

thơng tin về quy trình phần mềm.

Các pha của mơ hình thác nước bao gồm:

- Phân tích và xác định các yêu cầu

- Thiết kế hệ thống và phần mềm

- Cài đặt và kiểm thử đơn vị

- Tích hợp và kiểm thử hệ thống

- Vận hành và bảo trì.

19Hình 10. Mơ hình thác nước

3.3. Khảo sát

Tác giả đã khảo sát tại một số công ty, doanh nghiệp,

những người quản lý website để tìm hiểu những nhu cầu thực

tế về phần mềm.

3.4. Mô tả yêu cầu hệ thống

3.4.1. Các yêu cầu chức năng

+ Quản lý danh sách trang web: gồm các thông tin về địa

chỉ và tên trang web, thời gian kiểm tra, khu vực kiểm tra.

+ Giám sát:

+ Hiển thị kết quả:

+ Cảnh báo

+ Quản lý dữ liệu hệ thống:

3.4.2. Các yêu cầu phi chức năng

+ Ổn định, chạy được lâu dài

+ Tương thích với các phiên bản của Windows

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: TẤN CÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG VÀ MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN SỰ THAY ĐỔI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×