Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tìm hiểu về trái phiếu

Tìm hiểu về trái phiếu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kỳ hạnLãi couponNhà phát hànhVĩnh viễnKhơng trả lãiTP chính phủ1 nămCó trả lãiTP đơ thịNửa nămTP cơng tyTP quốc tếTrái phiếu thơng thường thanh tốn lãi coupon vào mỗi năm.Mệnh giá

Ngày đáo hạnTiền lãi coupon

Lãi suất trái phiếu

(Lãi suất coupon)Trường Đại học An Giang9Giá trị ghi trên trái phiếu, đại diện cho khoản tiền mà tổ chức phát hành

vay và hứa trả nợ vào ngày đáo hạn (MV)Mệnh giáLãi suất trái phiếu

Lãi suất cố định hàng năm mà tổ chức phát hành phải(Lãi suất coupon)trả cho người sở hữu (i)Khoản tiền lãi chi trả mỗi kỳ (I)Lãi couponTính bằng: Lãi suất 1 kỳ x Mệnh giáNgày

Ngày xác định mà tổ chức phát hành hoàn trả nợ gốc theo mệnh giáTrường Đại học An Giangđáo hạn

102. Định giá trái phiếuPhương trình tổng quát:2. Định giá trái phiếuTrái phiếu trả lãi coupon định kỳ 6 tháng:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tìm hiểu về trái phiếu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×