Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dòng tiền không đều

Dòng tiền không đều

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.1. Kỳ hạn

Kỳ gộp lãi khác 1 năm

• Ví dụ:

– Gửi $100 vào ngân hàng với lãi suất 5%/năm, lãi

gộp kỳ nửa năm

– Các khoản vay của sinh viên, vay mua xe đòi hỏi

thanh tốn hàng thángVận dụng

•  Gửi $100 vào tài khoản với lãi suất 5%,để đó trong 10 năm.– Gộp lãi theo năm:

– Gộp lãi theo mỗi 6 tháng (nửa năm 1 lần):?

– Gộp lãi theo quý:?

– Gộp lãi theo tháng:?5.1.2. Kỳ lẻ

• Các khoản tiền phát sinh vào giữa kỳ.

• Ví dụ: Giả sử bạn gửi $100 vào ngân hàng với

lãi suất 10%/năm, lãi đươc gộp theo ngày (1

năm 365 ngày). Bạn sẽ có đươc bao nhiêu sau

9 tháng?5.2. So sánh lãi suất

• Nếu chúng ta so sánh các khoản đầu tư hay

các khoản vay với các thời gian gộp lãi khác

nhau, chúng ta đưa chúng về 1 đơn vị chung.

• Một số thuật ngữ:

– Lãi suất danh nghĩa (Inom): lãi suất đươc

công bố.

– Lãi suất tương đương theo năm (EFF):Vận dụng

Anh A dự định gửi tiết kiệm 100 triệu đồng. Có 2

ngân hàng chào giá như sau:

• Ngân hàng BAC với lãi suất 10%/năm, lãi gộp

nửa năm 1 lần

• Ngân hàng ANY với lãi suất 10,25%/năm, lãi

gộp 1 năm 1 lần.

Hỏi anh A chọn ngân hàng nào?5.2. So sánh lãi suất

• Cơng thức quy đổi lãi suất danh nghĩa có kỳ

gộp lãi khác năm về lãi suất tương đương theo

năm:• Với M: số kỳ gộp lãi 1 năm6. Ứng dụng

• Lập kế hoạch trả nợ

• Ứng dụng: các khoản vay mua nhà trả góp, vay

mua xe, các khoản vay của sinh viên, và các

khoản vay khác.

• Một khoản vay đươc trả bằng cách khoản trả

bằng nhau hàng tháng, quý, năm đươc gọi là

trả nơ dần định kỳ.Lập kế hoạch trả nơ

• Một người vay $100.000 mua nhà, trả góp vào

cuối mỗi 5 năm theo phương thức trả đều mỗi

kỳ. Người cho vay tính lãi suất 6% trên dư nơ

đầu mỗi năm.Bảng hoàn trả

Năm

1

2

3

4

5Nợ đầu kỳ Tổng trả/kỳ

(1)

(2)

$100Lãi/kỳ

(3)

$6Gốc trả/kỳ

Dư nợ

(4)

cuối kỳ (5)$0ĐVT: $1.0006. Ứng dụng

• Mua bán trả gópTrả ngayTrả gópMua hàng trực tuyến tại:

http://tragoplaptop.vn/vi/bvct/id112/Huong-dan-%5C

7/5/18Trường Đại học An GiangHình ảnh lấy từ nguồn: www.laptoppcindia.com

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dòng tiền không đều

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×