Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xử lý số liệu

Xử lý số liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

miễn phíNhà cung cấpNOWCTS khơng hoạt độngNhà đầu tưtrả tiềnNOWC

+

TSCĐ thuầnVốn hoạt động thuầnNOWC•Năm 2004:

NOWC = (80+315+415) – (30+130) = 650•Năm 2005:

NOWC = (10+375+615) – (60+140) = 800Tổng vốn hoạt động•Năm 2004: 650 + 870 = 1.520

•Năm 2005: 800 + 1.000 = 1.800FCF năm 2005NOPAT = 283(1-0,4) = 170,3

OCF = 170,3 + 100 = 270,3•FCF = 270,3 – 380 = -108,9MVA• Cơng ty khởi nghiệp với 1 triệu đơ tài sản theo giá trị sổ sách, trong đó 0,5 triệu từ trái

phiếu và 0,5 triệu từ cổ phiếu (50.000 cổ phiếu với giá 10$).• Mỗi năm cơng ty tạo ra 2 triệu đô. Giá trị công ty là 20 triệu với tỷ lệ chiết khấu 10%.

• Giá trị thị trường của VCSH trở thành 19,5 triệu đô so với 0,5 triệu VCSH ban đầu.

• Giá 1 cổ phiếu là 390$ (19,5 triệu đơ/50.000 cp)

• MVA = 19,5 – 0,5 = 19 (triệu đô)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xử lý số liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×