Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. LƯỚI NỘI SINH CHẤT (ER)

III. LƯỚI NỘI SINH CHẤT (ER)

Tải bản đầy đủ - 0trang

RER: Lưới NSC nhám,BS: Ts. Lê Ng. Uyên Chi – ĐHYD TpHCMSER: Lưới NSC nhẵn14RER gần nhân với hạt Rb ở mặt ngoài

lớp màngBS: Ts. Lê Ng. Uyên Chi – ĐHYD TpHCM15Chức năng của RER

Nơi tổng hợp, bảo quản và phân phối protein16Thuyết tín hiệu:

RER và sự tổng hợp protein kiểu vận chuyển

đồng giải mãRibophorinBS: Ts. Lê Ng. Uyên Chi – ĐHYD TpHCM17Chức năng của SER:

Sự giải độc Barbiturates ở ganMen gan CYP450BS: Ts. Lê Ng. Uyên Chi – ĐHYD TpHCM18IV. BỘ GOLGI19IV. Bộ GolgiCamillo Golgi

BS: Ts. Lê Ng. Uyên Chi – ĐHYD TpHCM20IV. Bộ Golgi1) Vị trí: Gần nhân và LNSC nhám

Số lượng: phụ thuộc cấu trúc, chức năng TB

Nhân21IV. Bộ Golgi2) Cấu tạo:( thể đậm)

BS: Ts. Lê Ng. Un Chi – ĐHYD TpHCM22IV. Bộ Golgi3) Sự hình thành

Túi dẹt mặt cis hình thành từ các nang

vận chuyển (thể đậm) nảy ra từ đoạn

chuyển tiếp của LNSC nhám.Sự tồn tại của bộ Golgi phụ thuộc nhân.BS: Ts. Lê Ng. Uyên Chi – ĐHYD TpHCM23IV. Bộ Golgi4) Chức năng: Chuyển hóa, chế biến và phân

phối chất24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. LƯỚI NỘI SINH CHẤT (ER)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×