Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

a. Nơi cư trú (tt)

Các sông, hồ, ao, suối, các vùng đất

ngập nước trên thế giới đã cung cấp

phần lớn nước sinh hoạt, sản xuất nông

nghiệp, công nghiệp cũng như một số

lượng lớn cá và các thuỷ sản khác cho

con người trên toàn thế giới.

43IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

b. Đa dạng loài

Các thuỷ vực nước ngọt là nơi cư trú của

rất nhiều loài cá, lưỡng cư, động vật không

xương sống, thực vật thuỷ sinh, và các vi sinh

vật.

Ước tính, chỉ riêng sơng Amazon đã có 3000

lồi cá, chỉ ít hơn 25% tổng số lồi thú trên

tồn trái đất.

44IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

Đa dạng sinh học nước ngọt là ít được

biết đến nhất trên trái đất. Các nhà khoa học

tin rằng, chẳng hạn Thái Lan có thể có

khoảng 1000 lồi cá nước ngọt, nhưng chỉ

khoảng 475 loài được ghi nhận hiện nay.

Ngày nay, đa dạng sinh học nước ngọt

đang bị đe doạ nghiệm trọng, đây là một chỉ

số đầy ấn tượng về tính trạng các hệ sinh thái

nước ngọt của trái đất.

45IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

Tất cả các loài cá bản địa trong các lưu

vực ở Mexico đã bị tuyệt diệt.

Một cuộc khảo sát gần đây ở Malaysia

cho thấy chỉ còn chưa tới một nửa trong số

266 loài cá được biết trước đây của nước này.

Tại Singapore, 18 trong số 53 loài cá

nước ngọt được ghi nhận năm 1934 đã khơng

còn xuất hiện trong các nghiên cứu toàn diện

của 30 năm sau.

46IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

Ở Đông nam nước Mỹ, 40-50% các loài

ốc sên nước ngọt đã tuyệt chủng hoặc bị đe

doạ do việc ngăn sơng hoặc kênh đào hố các

dòng sơng.

Thậm chí trên phạm vi một lục địa, tỷ lệ

mất đi của các loài cũng rất cao.

Ở Bắc Mỹ, 1/3 loài cá nước ngọt bản địa

đã bị tuyệt diệt hoặc bị đe doạ ở các mức độ

khác nhau.

47IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

c. Nơi cư trú nước ngọt

Đa dạng sinh học trong các hệ thống nước

ngọt phân bố trong các loại hình thuỷ vực khác cơ

bản với các hệ thống biển hoặc đất liền.

Các sinh vật trên đất liền hoặc trong biển

sống trong các môi trường mà ít nhiều có sự liên

tục trên một vùng rộng lớn, và các lồi sẽ có sự

điều chỉnh nhất định phạm vi phân bố của chúng

khi các điều kiện khí hậu hoặc sinh thái bị thay đổi.

48IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

Còn những nơi cư trú nước ngọt tương

đối khơng liên tục và nhiều lồi nước ngọt

khơng di chuyển dễ dàng qua vùng đất liền

phân chi châu thổ sơng thành các đơn vị

riêng biệt.

Thậm chí trên phạm vi một lục địa, tỷ lệ

mất đi của các loài cũng rất cao. Điều này gây

ra ba ảnh hưởng:

49IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

- Các loài nước ngọt phải tiếp tục tồn tại

khi có những thay đổi về khí hậu và sinh thái

ở nơi cư trú.

- Đa dạng sinh học nước ngọt thường có

tính địa phương hố cao, thậm chí các hệ

thống hồ và suối nhỏ cũng thường có những

dạng sống tiến hố đơn nhất có tính địa

phương.

50IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

- Đa dạng loài trong các thuỷ vực nước

ngọt thường cao, ngay cả ở những vùng có số

lượng lồi tại từng điểm cụ thể thấp. Điều này

là do có sự khác nhau về thành phần loài giữa

các địa điểm.

Các hồ nước ngọt là những ví dụ điển

hình của "đảo sinh cảnh" (trong trường hợp

này, các thuỷ vực được bao quanh bởi đất

liền).

51IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

Nói chung, giống như các đảo, các hồ này

càng rộng và càng cổ thì thường có tính đặc

hữu càng cao, và trong các hồ có nguồn gốc

từ nứt gãy địa chất ở Châu Phi hoặc hồ

Baikal ở Trung Á, đa dạng lồi có thể rất kỳ

diệu. Với hàng trăm lồi mỗi hồ, mà 90% số

đó trong một số trường hợp khơng còn tìm

thấy nữa, các hồ Đơng Phi có mật độ các loài

đặc hữu địa phương lớn nhất thế giới.

52IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

d. Đe doạ đối với các hệ sinh thái nước

ngọt

Đáng tiếc, các hồ cũng giống những hòn

đảo theo một khía cạnh khác: các lồi sinh

vật có khả năng tuyệt diệt cao khi bắt đầu có

các thay đổi về nơi cư trú hoặc khi các loài

ngoại lai được nhập nội.

53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×