Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Tác động của biện pháp tự vệ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng

III. Tác động của biện pháp tự vệ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng

Tải bản đầy đủ - 0trang

tạo lên sự phát triển mạnh mẽ của thương mại toàn cầu. Điều này buộc các bên

phải có các biện pháp tự vệ hạn chế nhập khẩu khi hàng hóa nhập khẩu tăng đột

biến. Điều này tránh khỏi việc các bên rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan khi

vừa phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ sản xuất trong nước mà vẫn phải tận tâm thực

hiện cam kết đưa ra.

Được thừa nhận là một công cụ bảo hộ hợp pháp, biện pháp tự vệ khi được

áp dụng sẽ đem lại các tác động đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam

nói riêng:

1.Tích cựcThứ nhất, biện pháp tự vệ được xem là “chiếc van an toàn” giúp nước nhập

khẩu hạn chế tạm thời luồng nhập khẩu, khắc phục thiệt hại gây ra cho việc nhập

khẩu hàng hóa tăng bất thường không lường trước cho nền sản xuất nội địa. Khi

thực hiện cam kết trong khuôn khổ WTO, các quốc gia phải chấp nhận từ bỏ bảo

hộ đối với sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài sẽ nhận được

những ưu đãi và lợi ích bình đẳng với hàng hóa trong nước theo nguyên tắc đối xử

quốc gia. Tuy nhiên, trong trường hợp nhất định thì các thành viên có thể sử dụng

biện pháp tự vệ trong một khoảng thời gian nhất định hạn chế luồng nhập khẩu

không vì mục đích bảo hộ sản xuất trong nước mà chỉ để khắc phục thiệt hại cho

các doanh nghiệp khi hàng hóa nhập khẩu tăng đột biến không lường trước. Các

biện pháp tự vệ sẽ được áp dụng một cách hợp lý và trong một khoảng thời gian

hợp lý sẽ được dỡ bỏ dần.

Thứ hai, các biện pháp tự vệ góp phần tăng cường, kích thích tính cạnh tranh

thông qua việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất, góp phần đem đến một môi trường cạnh

tranh lành mạnh, bình đẳng, đem lại những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho thị

trường nội địa. Đó là một quy định mang tính ưu đãi đặc biệt đối với các nước

đang phát triển như Việt Nam khi nền công nghiệp chưa đủ mạnh để cạnh tranh

quốc tế. Theo đó, một khoảng thời gian hợp lý danh cho họ để khắc phục khó khăn,tìm ra những đối sách nâng cao sức hấp dẫn của sản phẩm, thu hút người tiêu dung

bằng cách điều chỉnh cơ cấu sản xuất, cải tiến khoa học công nghệ… qua đó có thể

cạnh tranh được với hàng nhập khẩu. Mặt khác, các quy tắc của GATT cũng thừa

nhận rằng, Chính phủ các nước đang phát triển có thể thấy cần hỗ trợ cho những

ngành sản xuất mới hoặc sự phát triển hơn của các ngành sản xuất đã có có thể áp

dụng các biện pháp tự vệ.

Thứ ba, WTO ban hành quy chế chung cho mọi thành viên song cũng nhận

thức được rằng trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay bên cạnh những quốc gia phát

triển thì vẫn còn rất nhiều các quốc gia đang phát triên. Nếu áp dụng một cách

cứng nhắc các nguyên tắc của WTO sẽ dẫn đến một khoảng cách phân hóa giữa

các nước giàu và nghèo ngày càng bị nới rộng hơn. Vì vậy, trong Hiệp định về các

biện pháp tự vệ đã dành cho những nền kinh tế đang phát triển những mềm dẻo và

ưu đãi hơn. Có thể hiểu đây là sự “phân biệt đối xử” theo nghĩa tích cực trong việc

áp dụng các biện pháp tự vệ nhằm bảo vệ các ngành sản xuất có năng lực cạnh

tranh yếu của các nước này. Qua đó tạo điều kiện cho các nước đang phát triển sớm

có điều kiện hội nhập nhanh hơn vào tự do hóa thương mại quốc tế.

2.Tiêu cựcBên cạnh những tác động tích cực thì vẫn còn tồn tại nhiều tiêu cực khi áp

dụng biện pháp tự vệ:

Thứ nhất, việc áp dụng biện pháp tự vệ có thể dẫn đến bảo hộ sản xuất nội

địa một cách tràn lan, gây ra tâm lý ỷ lại của các nhà sản xuất trong nước, làm

giảm khả năng cạnh tranh, phát triển thương hiệu.

Thứ hai, áp dụng biện pháp tự vệ dẫn đến giảm lượng hàng hóa nhập khẩu,

hạn chế người tiêu dùng tiếp cận được với sản phẩm tương tự có giá rẻ hơn hoặc

chất lượng tốt hơn.

Thứ ba, việc áp dụng biện pháp tự vệ hạn chế xuất khẩu của các thành viên

khác rất có thể dẫn đến nước bị áp dụng phát đơn kiện, gây ra những ảnh hưởngxấu đến quan hệ thương mại giữa các thành viên. Thêm nữa, nước nhập khẩu còn

phải bồi thường một cách thỏa đáng nếu không muốn bị áp dụng các biện pháp trả

đũa.C.KẾT LUẬN

Biện pháp tự vệ là một trong những chế định quan trọng trong các chế địnhcủa WTO, được thừa nhận rộng rãi và sử dụng phổ biến tỏng đời sống thương mại

quốc tế. Đánh giá trong thời gian tới những biện pháp tự vệ sẽ được áp dụng ngày

càng nhiều hơn vì không chỉ các nước phát triển mà các nước đang phát triển cũng

đang tham gia vào Tổ chức thương mại quốc tế thậm chí còn chiếm đa số trong tổ

chức này. Việt Nam hiện vẫn là một thành viên đang phát triển của WTO, các

thuận lợi và cả những thách thức sẽ đến. Nếu như biết nắm chắc chắn và làm chủ

được chế định về các biện pháp tự vệ, áp dụng một cách khôn khéo có hiệu quả thì

đây sẽ là một cơ hội thuận lợi cho Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

Điều này đòi hỏi phải chúng ta có công tác nghiên cứu kỹ lưỡng cùng với đó là có

sự đầu tư về nhân lực, vật lực, thời gian và công sức. Tuy nhiên, vẫn cần xem xét

lại một số quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động xuất nhập

khẩu, thuế quan, thương mại quốc tế còn chưa phù hợp với các quy định của WTO

về biện pháp tự vệ. Đó sẽ là trở ngại lớn, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục và không

ngừng hoàn thiện pháp luật để biến biện pháp tự vệ như một công cụ hữu ích giúp

Việt Nam hội nhập sâu rộng, hiệu quả vào kinh tế thế giới, đưa nước ta bắt kịp với

các nước phát triển trên thế giới.Danh mục tài liệu tham khảo

Trường Đại học Ḷt Hà Nợi, Giáo trình Luật thương mại quốc tế, Nxb

CAND, 2013.Hiệp định chung về thuế quan và thương mại GATT 1994.Hiệp định về các biện pháp tự vệ.Phòng Thương mại và Cơng nghiệp Việt Nam, Ấn phẩm Biện pháp tự vệ

trong thương mại quốc tế, WTO Center, 23/12/2009.Website:

http://www.trungtamwto.vn

http://moj.gov.vn

https://thuvienphapluat.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Tác động của biện pháp tự vệ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×